Netanjahoe: Gilo is geen nederzetting maar een woonwijk in het hart van Jeruzalem

“Oost-Jeruzalem” bestaat niet

Er heerst blijkbaar nog steeds wat verwarring omtrent de status van Jeruzalem, en dan heb ik het nu eens niét over hoe het Kwartet, de Arabische Liga en de moslimwereld erover denken. Het enige wat de Verenigde Naties voor Israël hebben gedaan is de Joodse staat Israël erkend na de onafhankelijkheidsverklaring van 14 mei 1948 een feit waar ze de volgende 63 jaar lang spijt van hebben dat ze dat ooit hebben gedaan. Tot op vandaag zoeken zij nog steeds naar een manier om wat zij binnenskamers een ‘VN-flater’ noemen, weer ongedaan te maken. Dus voor wie het even vergeten was: Jeruzalem = de 3000 jaar oude hoofdstad van het Joodse volk. En “Oost”-Jeruzalem? Wel dat is niks anders dan HET Jeruzalem, de oude oorspronkelijke stad van de Joden. Het eeuwenoude kloppende hart van de Jodenstaat. Al de rest is boerenbedrog.
Wie hierboven het kaartje bekijkt met de huidige grenzen van Jeruzalem bemerkt de rode lijn [Groene Lijn genoemd] die Jeruzalem verdeelde van 1948 tot 1967 en omwille van de oorlog 19 jaar lang West- en Oost-Jeruzalem werden genoemd. Overigens was die Groene Lijn in 1949 niet eens een grens maar gewoon een aanduiding met een groene kleurstift [vandaar de oorsprong van de Groene Lijn] aangebracht door snel een lijn te trekken op een kaart tot waar de vijandelijkheden op dat ogenblik waren stilgevallen. En die oorlog van Arabieren tegen het Joodse volk was bijlange nog niet afgelopen. 19 jaar lang werd Jeruzalem “Oost”-Jeruzalem genoemd, nadat het met geweld veroverd, illegaal werd geannexeerd, geïslamiseerd, gearabiseerd, etnisch gezuiverd van Joden en als Juderein gebied en voor-Joden-verboden-gebied werd verklaard door Jordanië.
Op het kaartje zie je dat in dat “Oost”-Jeruzalem rechts van de demarcatielijn een klein blokje ligt getiteld als “Old City” (met “Jewish Quarter”). Juist, dàt IS het feitelijke historische centrum van het ruim 3000 jaar oude Jeruzalem. Alles wat links daarvan ligt (West-Jeruzalem) [en ook wat daarrond ligt] is van recente datum en werd pas gebouwd en opgetrokken vanaf de 2de helft van de 19de eeuw door de eerste Zionisten. Sir Mozes Montefiori bouwde de eerste Joodse huizen buiten het historische Jeruzalem omstreeks 1850, exact op de locatie die de Arabieren nu smalend “West”-Jeruzalem noemen.

Gilo is geen nederzetting maar ligt in het hart van Jeruzalem

Tony Blair, de vertegenwoordiger voor het Kwartet voor het Midden-Oosten [Rusland, VS, VN en EU] heeft zich gisteren woensdag erg negatief uitgelaten over de Israëlische plannen om 1.100 nieuwe wooneenheden te bouwen in de woonwijk Gilo in het zuiden van de hoofdstad Jeruzalem. De Gilo-wijk bevind zich – zoals u op het kaartje links onderaan kan zien – buiten de Groene Lijn van april 1949.

Blair die verwees naar een nieuw vredesinitiatief van het Kwartet in een poging om het Israëlisch-Palestijns vredesproces weer op gang te trekken, zei:

“dat [het Kwartet] zich zorgen maakt over de Israëlische bouwplannen op een ogenblik dat we eraan werken om de onderhandelingen weer op te starten. Onze houding is altijd zeer duidelijk geweest in ons verzet tegen het bouwen in de nederzettingen en tegen eender welke daden die niet in overeenstemming zijn met de verplichtingen van de betrokken partijen zoals werden vastgelegd in de Road Map [dd. 30.04.2003]”

Blair riep tegelijk alle partijen op “zich te onthouden van provocatieve acties.” Blijkbaar heeft Blair niet eens door dat hij met zijn uitspraken zèlf al een provocatieve daad stelt. Maar ja, het Kwartet heeft al erg lang geleden elke zin voor realiteit verloren. Een Israëlisch antwoord op de provocatie van Blair liet niet lang op zich wachten. Premier Benjamin Netanjahoe verwierp gisteren onmiddellijk de Westerse en Arabische klachten omtrent de bouwplannen in Jeruzalem.

Gilo, een prachtig aangelegde woonwijk in het zuiden van de hoofdstad Jeruzalem

Gilo is geen nederzetting en ook geen outpost. Het is een woonwijk gelegen in het hart van Jeruzalem op nauwelijks vijf minuten gelegen van het centrum van de stad,” zei Mark Regev, de woordvoerder van de premier. [Outpost = buitenpost of voorpost, een vooruitgeschoven Joodse wooneenheid in Arabische woongebieden in de Westbank Judea & Samaria. Na genoeg alle buitenposten worden de Israëlische regering de facto als illegaal verklaard en bedreigd met afbraak zoals bijvoorbeeld op 5 september j.l. ook effectief gebeurde in Migron toen er drie huizen werden platgewalst.]

Met de bouw van de woonwijk Gilo werd reeds zo’n 40 jaar geleden begonnen en op dit ogenblik wonen er ongeveer 40.000 mensen, voornamelijk Joden. In eender welk vredesplan dat de voorbije 18 jaren op tafel heeft gelegen werd telkens gesteld dat “Gilo deel blijft van Jeruzalem en vandaar dat het besluit tot het uitvoeren van de bouwplannen op geen enkele wijze hiermee in strijd is, omdat de vredeswens van de huidige Israëlische regering gebaseerd is op twee staten voor twee volkeren,” voegde Regev er nog aan toe. Netanjahoe benadrukte dat de goedkeuring van de bouwplannen afgelopen dinsdag een “voorlopig planningsbesluit” is.

De Verenigde Staten, Europa en de Arabische staten zeiden dat de bekendmaking [van goedkeuring van de bouwplannen in Gilo] de inspanningen om de vresdesonderhandelingen weer op te starten, zullen compliceren en de crisis zullen verergeren omtrent de Palestijnse eis voor erkenning van soevereiniteit door de Verenigde Naties. Groot-Brittannië en de Europese Unie hebben Netanjahoe aangemaand om dat besluit ongedaan te maken en ook de Amerikaanse staatssecretaris Hillary Clinton noemde de bouw van nieuwe ‘nederzettingen’ “contra-productief.”

Zoals bekend wordt Jeruzalem door de hele wereld niét erkend als de hoofdstad van Israël. Niét het Jeruzalem zoals het er nu anno 2011 bijligt en ook niet het Jeruzalem uit de periode 1948-1967 toen het nog door de Arabieren werd bezet en illegaal geannexeerd en ook niet als “West”-Jeruzalem toen dat kort na de onafhankelijkheid door Israël tot hoofdstad van de Joodse staat werd benoemd.

In een interview met The Jerusalem Post, had Netanjahoe het over het bouwproject in Gilo en zei hierover het volgende:

Ik denk dat de mensen thans begrijpen dat in een metropoolstad zoals Jeruzalem met drie kwart miljoen inwoners, er voortdurend nieuwe projecten worden gepland. De mensen hebben families, de families hebben kinderen en de gemeenschappen blijven aangroeien: zij groeien in de Arabische buurten van Jeruzalem en zij groeien in de Joodse buurten van Jeruzalem.

Ik moet zeggen dat dit [in Gilo] één van de gebieden is waar de massieve planningsbureaucratie van Israël de volledige internationale aandacht krijgt. Wij hebben zoveel bouwprojecten in de steigers staan en zovele fasen van goedkeuring dat, telkens wanneer een bouwplan zich door één van deze fasen beweegt, het in de hele wereld krantenkoppen krijgt.

Wij plannen in Jeruzalem. Wij bouwen in Jeruzalem. Punt uit! [Wij doen dat] op dezelfde wijze zoals Israëlische regeringen al 44 jaar lang voor ons hebben gedaan, sinds het einde van de Zesdaagse Oorlog van 1967. Wij bouwen in Joodse wijken, de Arabieren bouwen in Arabische buurten, dat is nu eenmaal zoals het leven in deze stad loopt en zoals dat zich ontwikkelt voor zowel haar Joodse als voor haar niet-Joodse onderdanen.