Waarom wonen de Palestijnen in Gaza nog altijd in vluchtelingenkampen?

Geen tijd om te bouwen. Eerst Israël vernietigen, dan pas kan er weer gebouwd worden waar Israël ooit bestond

Why Palestinians Still Live in Refugee Camps

door Alex Safian [bron: CAMERA]

Waarom wonen de Palestijnen in Gaza nog altijd in vluchtelingenkampen? Hebben de Israëliërs dan de Palestijnen gedwongen om in deze ellendige, overbevolkte kampen te wonen?

De Palestijnen leven nog altijd in vluchtelingenkampen, zelfs in die gebieden die door de Palestijnse Autoriteit worden gecontroleerd, omdat de PLO [de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie] gekant is tegen hervestiging van de vluchtelingen. Niet voor niets luidt de PLO slogan: “Een Palestijnse vluchteling verlaat nooit zijn kamp tenzij om terug naar huis te keren [dwz: naar Israël].”

Terwijl de PLO tot op vandaag haar uiterste best doet om de Palestijnen in vluchtelingenkampen te houden, heeft Israël anderzijds haar uiterste best gedaan om de Palestijnen uit de kampen te krijgen en in nieuwe woningen te hervestigen. Israël startte zelfs een zwaar gesubsidieerd “bouw-je-eigen-woning” programma op voor Palestijnse vluchtelingen. Het zal allemaal niet mogen baten.

Hieronder uit een vroege beschrijving van dat bouwprogramma het volgende gelicht:

Negen nieuwe bouwplannen werden tot dusverre gerealiseerd, waar zo ’n tienduizend gezinnen zullen kunnen wonen die ervoor gekozen hebben om de kampen te verlaten. Elk gezin kreeg een stuk grond met volledige infrastructuur…

De nieuwe woonwijken werden opgetrokken op staatsgronden in gemeentelijke woonzones nabij de kampen en elke wijk is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, waterleiding en op het rioleringssysteem… een wegeninfrastructuur, geplaveide voetpaden en aangelegde omgeving. Openbare gebouwen werden aangelegd in elke woonwijk zoals moderne schoolgebouwen, klinieken en winkelcentra en gronden werden toegewezen bestemd voor de bouw van moskees.

… Van zodra dit huis is afgewerkt, wordt de vluchteling volledig eigenaar van zijn woning, en wordt zijn woning aldus geregistreerd in het Land Register.  (Judea, Samaria en het Gaza District, 1967 – 1987; Israël, Ministerie van Defensie, 1987)

Sheik Radwan, Gaza: Nieuwe huizen voor Palestijnse vluchtelingen gebouwd door Israël (1977, Moshe Milner) Sheik Radwan, Gaza: Aanleg van wegen in de nieuwe woonwijken voor Palestijnse vluchtelingen door Israël (1977, Moshe Milner)

De vrijgekomen woningen in de vluchtelingenkampen werden neergehaald met het doel om voldoende open ruimte te creëren zodat de kampen konden herbouwd worden voor verdere nieuwe wijken voor de vluchtelingen.

Het hoeft niemand te verwonderen dat de PLO zich zo hevig tegen dit bouwprogramma verzette – omdat natuurlijk, sinds alle voormalige bewoners van een vluchtelingenkamp ​​nu in een mooi huis in een nieuwe wijk woonden, zij er alle belang bij zouden hebben om niet langer de politiek van geweld te ondersteunen maar in plaats van de vrede zouden willen bewaren en zoiets ging uiteraard recht tegen de strategie in van de PLO.

Wat misschien nog het meest verrassende is dat is dat de Verenigde Naties zich ook tegen het programma keerde en harde resoluties uitgaven waarin zij van Israël eisten om de Palestijnen terug uit hun nieuwe huizen te halen en ze terug onder te brengen in de smerige kampen. De omgekeerde wereld dus. Zo is er bijvoorbeeld Resolutie 31/15 van 23 november 1976 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die luidde als volgt:

Dringt er nogmaals bij Israël op aan om:

(a) Om onmiddellijk effectieve maatregelen te nemen voor de terugkeer van de betrokken vluchtelingen naar de kampen waaruit ze werden verwijderd in de Gazastrook en om voldoende schuilplaatsen te bieden voor hun accommodatie;

(b) Af te zien van verdere verwijdering van schuilplaatsen en vernietiging van hun schuilplaatsen.

Gelijkaardig luidde Resolutie 34/52 van de AVVN (Algemene Vergadering van de Verenigde Naties) van 23 november 1979 die verklaarde dat:

…maatregelen moeten worden genomen om de Palestijnse vluchtelingen te hervestigen in de Gazastrook uit de buurt van hun huizen en eigendommen waaruit zij werden verdreven en die een schending vormen van hun onvervreemdbare recht op terugkeer;

1. Dringt er nogmaals bij Israël op aan om af te zien van het verwijderen en hervestigen van de Palestijnse vluchtelingen in de Gazastrook en van de vernietiging van hun schuilplaatsen;

Het is misschien wel toen dat dankzij deze steun van de Verenigde Naties de PLO is begonnen met het bedreigen van elke vluchteling met de dood die weg wilde verhuizen uit de kampen. Na enkele van die gewelddadige aanvallen is het “bouw-je-eigen-huis” -programma een stille dood gestorven en dat is de reden waarom er nog steeds zoveel Palestijnen wonen in de vluchtelingenkampen van Gaza.

Voor meer cijfers over vluchtelingen in Gaza (en Judea, Samaria en omringende Arabische landen) dd 30 juni 2008 klik hier en hier.