Netanjahoe: Abbas probeert opnieuw aan vredesonderhandelingen onderuit te komen

Abbas: Ik wacht al zolang om deze Eindoplossing af te geven! - Ban Ki-moon: U bent wel erg grijs geworden mr. Abbas!?
Mahmoud Abbas, de gerant van de Palestijnse bollenwinkel, overhandigt hier aan Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, zijn voorstel tot een Eindoplossing [Endlösung] van de Joodse Kwestie in Israël en in de rest van het Midden-Oosten. De omslag van zijn verzoekschrift komt ons wel enigszins bekend over. Iemand een vermoeden?

Netanyahu: Abbas Trying to ‘Detour’ Negotiations

door Elad Benari [bron]

Eerste-minister Benjamin Netanjahoe zei gisteren zondag dat de Palestijnse eenzijdige smeekbede om soevereiniteit in de Verenigde Naties, eenvoudigweg een zoveelste truc is om te ontkomen aan directe vredesonderhandelingen met Israël. Sprekend op NBC – Measures the Press amper twee dagen nà de toespraak van president Mahmoud Abbas in de Verenigde Naties en het antwoord dat er enkele uren later op volgde van Netanjahoe, zei de premier het volgende:

De Palestijnen willen een staat hebben maar dan moeten zij daar ook vrede voor in ruil geven. Wat zij nu proberen in de Verenigde Naties te doen, is een staat te krijgen zonder Israël vrede te geven of Israël vrede en veiligheid geven…. Daar zouden zij niet in mogen slagen. Maar waar ze wel in moeten slagen is gewoon terug rond de tafel te gaan zitten en onderhandelen met de Verenigde Staten om twee staten voor twee volkeren te verkrijgen, een gedemilitariseerde Palestijnse staat die de Joodse staat erkent.

Netanjahoe voegde eraan toe dat de leiding van de PA er stiekem tracht weg te komen zonder te onderhandelen:

Zij trachten een staat te verkrijgen om het conflict met Israël verder te laten duren eerder dan er een einde aan te willen maken. In feite proberen zij gewoon via een omweg rond de vredesonderhandelingen heen te gaan, door naar de Verenigde Naties te trekken alwaar ze de automatische meerderheid die ze daar bezitten, willen gebruiken om via de Algemene Vergadering van de VN een zelfstandige staat los te peuteren. Dat is een ongelukkige zaak.

Netanjahoe ontweek de suggestie dat Israël sinds de Arabische Lente geïsoleerd raakte. “Wij zijn niet geïsoleerd in dit land, dat het sterkste land op aarde is,” zei hij. “Gisteren wandelde ik doorheen Central Park (N.Y.) Weet je, mensen spraken me aan. Joodse Amerikanen, maar ook veel niet-Joodse Amerikanen, en ze zeiden: ‘Houdt de moed erin. We staan sterk. Hou je sterk. We staan aan jouw zijde.” Netanjahoe voegde er nog aan toe “Vele, heel veel landen beginnen zich te realiseren dat onze eis om directe onderhandelingen te voeren en dat de Palestijnen eindelijk de Joodse staat moeten erkennen en dat ze dit petieterig kleine Israël de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen moeten geven dat het verdient, daar draait het voor de mensen om.

Antwoordend op de vraag of president Barack Obama net zo’n goede vriend is van Israël als zijn voorganger president George W. Bush, zei Netanjahoe:

“Israël heeft een enorme tweeledige ondersteuning. Dit is wat, denk ik, een van de grote zegeningen is die Israël heeft in de 21ste eeuw. En ik denk dat die tweeledige steun wordt uitgedrukt door die persoon die toevallig [op dat moment] de president van de Verenigde Staten is, waaronder president Obama. Elk van de Amerikaanse presidenten vertegenwoordigt en werkt in op de enorme aangeboren vriendschap van het Amerikaanse volk voor Israël.”

Netanjahoe drukte ook zijn ontgoocheling uit over het feit dat Abbas nog steeds weigert de Joodse rechten op het land van Israël te erkennen en zijn bewering dat Israël al 63 jaar lang Palestijns gebied bezet. “Waarom wilt u onze geschiedenis niet erkennen?” sprak de premier. “Waarom wilt u niet de Joodse band erkennen met het Joodse land? En waarom kunnen wij geen akkoord bereiken – het verleden erkennend, gericht op de toekomst? Ik ben bereid om dat te doen.

Tot slot antwoordde Netanjahoe op de opmerkingen van de voorbije week van de voormalige president Bill Clinton, die kritiek uitte op Netanjahoe en zei dat zijn regering zich verwijderd heeft van de consensus voor de vrede, waardoor het bereiken van een eindakkoord moeilijker is geworden.  “Ik betreur en met het volste respect mijn onenigheid hieromtrent met de voormalige president Clinton,” zei Netanjahoe.

Hij zou beter dan eender wie moeten weten dat tijdens de vredesonderhandelingen die hij in Camp David leidde in 2000 met Arafat en de voormalige premier Ehud Barak, dat het de Palestijnen waren die weggingen van hun eigen parameters. En hetzelfde in 2008, daarover kan president Bush u vertellen hoe het Palestijnse  kamp, geleid door president Abbas opnieuw afhaakte,  omdat hij elke andere suggestie weigerde op te nemen die de premier voorstelde. En in de tweeëneenhalf jaar die daarna volgden, weet iedereen die vertrouwd is met deze gang van zaken van toen, dat ik deze voorstellen telkens opnieuw heb gedaan, oproepende voor twee staten voor twee volkeren, inbegrepen een bouwstop in de nederzettingen. Niemand heeft dat ooit zolang gedaan als ik. Ze zijn niet over de brug gekomen, zij willen gewoonweg niet komen, maken een U-bocht en trekken naar de Verenigde Naties.

We konden ons vinden in een regeling die zorgde voor de noodzakelijke veiligheid van Israël en de Palestijnen een waardig leven geven voor zichzelf, maar dan moeten ze leiders hebben die daartoe bereid zijn,” voegde hij eraan toe. “En weet je, ik hoop dat ze het zullen doen, niet alleen voor ons heil, maar ook voor hun heil.

Videoclip: Bezoek van Premier Netanjahoe en zijn echtgenote aan Ground Zero 23.09.’11