Prof. Chanatoglu: ‘De Palestijnse Autoriteit is een deel van de Global Jihad’ [video]

Professor Yisrael Chanatoglu van ‘Professors for a Strong Israel‘: “De Palestijnse Autoriteit is een deel van de Global Jihad” [= de oorlog van een groep radicale moslims die vanuit hun religie met geweld de heerschappij willen vestigen over de niet-islamitische wereld.] “Islam wil de wereld veroveren”, zegt de professor. “Het is daarmee bezig door de immigratie naar Frankrijk en Engeland en wat trager in de rest van de wereld.  De dreiging om doorheen de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria te demonstreren op 20 september, op het ogenblik dat de eis om erkenning van Palestijnse soevereiniteit in de VN wordt voorgelegd, maken allemaal deel uit van de Global Jihad.”

Islam wil overal vrede brengen...

Professors for a Strong Israel is een rechts conservatieve groep van academici in Israël. Zij omschrijven zichzelf als een “non-partizanen organisatie van academici die zich verenigd hebben rond een oprechte bezorgdheid voor de bescherming en behoud van het Joodse karakter van de Staat Israël.” De groep werd opgericht in 1988 maar na de ondertekening van de Oslo Akkoorden in 1993 heeft het haar activiteiten opgeschort. Sporadisch leggen leden van de groep verklaringen af.

De ‘Professors for a Strong Israel‘ kanten zich tegen de oprichting van een Palestijnse staat en beschouwen de verwijdering van de Israëliërs in 2005 uit Gush Katif, Gaza, als een etnische zuivering en een misdaad tegen de menselijkheid. Bekende leden zijn onder meer Nobelprijswinnaar Robert Aumann en Arieh Eldad, een volksvertegenwoordiger voor de coalitiepartij Ichud Leumi [Nationale Unie] die sinds de laatste verkiezingen van 24 februari 2009 vier verkozenen telt in de Knesset.