Maak nieuwe vrienden in het Israël-Palestijns conflict met Placebook [video]

“Friend Request Pending”

door Hasbara Fellowships [klik]

De “Friend Request Pending…” campagne richt zich tot studenten en campusgemeenschappen, plaatst de Israëlische toewijding in de schijnwerpers tot het bereiken van een onderhandelde vrede en werkt aan een duurzame oplossing gebaseerd op wederzijdse samenwerking tussen de betrokken partijen en verzet zich tegen eenzijdige besluiten en daden.

De campagne heeft een duidelijk Facebook motief, aantonende dat Israël voortdurend getracht heeft “vriendschap” te sluiten met zijn buren, maar dat dit gebaar van vriendschap zelden werd beloond. De campagne omvat een reeks onderhoudende, informatieve kaarten en affiches voor vertoning en distributie op campus; een sensationele virale video; en een gids  in geval van mobilisering in noodsituaties waarin begrepen onderwerpen van discussie, manieren om actie te voeren en extra middelen.

Friend Request Pending…” legt uit dat Israëliërs vrede willen en dat ze dat ook bewezen hebben. Het obestakel dat vrede in het Midden-Oosten verhindert is het gebrek aan een verantwoordelijke vredespartner in de Palestijnse leiding. Door het vermijden van directe besprekingen met Israël en het tarten van de Verenigde Staten, draait de Palestijnse leiding haar rug naar vorige aangegane verplichtingen tot samenwerking, in een voortdurende poging om de Joodse staat te isoleren en te delegitimiseren.

Hasbara Fellowships op de sociale media: