Voor de VN is de ene vluchteling de andere niet – UNRWA vs UNHCR [video]

De UNRWA is de bijzondere vluchtelingen organisatie van de Verenigde Naties voor en door Pal-Arabieren die kort na het einde van de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog 1947-1949 werd opgericht om de Arabieren, die het voormalige Britse Mandaat Palestina waren ontvlucht, tijdelijke opvang te verschaffen. Die gevluchte Pal-Arabieren zouden dan – na afloop van een voorspelde ‘makkelijke’ Arabische zege op Israël – terugkeren naar hun fictieve ‘heimat’ waarna ze als beloning voor al hun geduld, alle Joodse eigendommen, huizen en akkers konden inpikken en de Joodse scalpen bij bosjes aan hun riemen zouden kunnen rijgen. Tot zover het Palestijnse sprookje.

Allah is Groot maar UNRWA is Groter

Echter, een en ander liep niet helemaal volgens de Arabische plannen en het draaide uiteindelijk allemaal anders uit. De verwachte overwinning bleef uit en het draaide uit op een regelrechte catastrofe voor de gevluchte Arabieren. Na een aanvankelijk dreigende nederlaag, herpakte Israël zich grandioos en dreef de Arabische legers voor zich uit. Er bleef de antisemitische Arabische overweldigers niks anders over dan aan te dringen op een staakt-het-vuren of de volledige vernietiging. En zo geschiedde. Sindsdien blijven de Pal-Arabische vluchtelingen maar wachten… en hopen… en wachten… en hopen dat tijdens een volgende Arabische aanvalsoorlog tegen Israël, schoon schip zou gemaakt worden met de kersverse Joodse staat. U kent het wel: From the River to the Sea, Palestine will be Free…

Echter, 63 jaar later en zeven Arabische aanvalsoorlogen verder, wachten “ze” nog altijd. “Ze”, dat wil zeggen “hun nakomelingen”, want – ongelooflijk maar waar – heeft de UNRWA het Palestijnse vluchtelingenschap erfbaar gemaakt. Het ‘tijdelijk’ karakter van die opvang door de UNRWA veranderde bij deze in ‘eeuwigdurend’. Het “Allah is Groot…” kreeg in de Arabische gebieden in Israël en ver daarbuiten de connotatie mee: “maar UNRWA is Groter”. De Palestijnen werden aldus de enige vluchtelingengroep op aarde die van dergelijk bijzonder statuut mag genieten. Van vader op zoon, generaties lang… als ware het vleesgeworden kogels om af te schieten op de Joodse staat tot Isräel van de aardbodem is verdwenen en het Joodse volk verdampt in de ruimte.