San Remo 25 april 1920: de legale rechten van het Joodse volk op Israël [video]

Give Peace a Chance

Dikwijls wordt verwezen naar Resolutie 181, het Verdelingsplan dat het Britse Mandaat Palestina zou verdelen tussen Joden en Arabieren. Die Resolutie werd bij meerderheid goedgekeurd door de Verenigde Naties. Maar, los van het feit dat de Arabieren deze Resolutie verwierpen en prompt een vernietigingsoorlog begonnen tegen het Joodse volk, is er in feite juridisch niet veel te zeggen voor Resolutie 181, die resolutie was niet eens bindend.

Maar wèl bindend is het akkoord dat 51 landen ondertekenden op de Conferentie van 25 april 1920 in San Remo. Waarin de facto de historische rechten van het Joodse volk op het land van Israël internationaal werden erkend. In het licht van de nakende onafhankelijkheidsverklaring van een Palestijnse staat die zich juridisch gesproken op het grondgebied van een andere staat [Israël] wil vestigen is volgens de internationale wetten volkomen illegaal.

Het blijft onbegrijpelijk waarom Israël niet op het San Remo besluit blijft hameren als het om haar rechten op Eretz Israël gaat. Vandaar dat door een aantal vooraanstaande mensen zoals Howard Grief, Jacques Gauthier, Dore Gold besloten werd om de San Remo Conferentie terug vanonder het stof te halen en te presenteren aan het grote publiek. Met dat doel werd een website gecreëerd “Give Peace a Chancehttp://givepeaceachance.info/ waar een 15 minuten durende documentaire wordt voorgesteld en eveneens een document van 40 bladzijden kan gedownload worden.

Over die documentaire:

“Give Peace A Chance” is a 15 minute documentary about a new perspective for peace between the Israelis and the Palestinians based on the discovery of the formerly classified minutes from the San Remo peace conference of April, 1920. This long hidden document explains the legal rights under international law of the Jews as well as the Palestinians. By returning to the negotiating table and respecting historical facts and international law the film believes there can be real peace between Israel and the Palestinians.”

90 ste verjaardag gevierd op 25 april in de Villa Devanche, San Remo, Italië 1920 - 2010. Danny Danon van de Knesset was eveneens present - 3de van links onderaan

Lees meer over San Remo, klikken op de koppelingen op Brabosh.com die hieronder volgen: