Cultuur crisis door islamisering: wat aan de Breivik massacre in Noorwegen vooraf ging

Bij de videoclip: CBN News trok naar Oslo, de hoofdstad van Noorwegen, om rapporten na te trekken over het feit dat moslim radicalisme een steile opgang maakt door het gebruik van geweld en intimidatie jegens niet-moslims. Het resultaat is een schrijnend verslag over vrouwenonderdrukking, genitale verminking, gedwongen huwelijken en mishandeling in… Noorwegen! [Bron: The Christian Broadcasting Network CBN http://www.cbn.com%5D Het islamdebat is niet van plan zich de mond te laten snoeren door de manipulaties van links, dat de massacre op 70 Noorse jongeren door psychopaat Anders Breivik misbruikt voor haar eigen politieke agenda. Uiteindelijk zijn we niet na eeuwenlange onderdrukking … Lees verder Cultuur crisis door islamisering: wat aan de Breivik massacre in Noorwegen vooraf ging

Puin ruimen in Beersheba na de rakettenregen van Hamas op Israël het afgelopen weekeinde [in beeld]

Videoclip: Gisteren, 21 augustus 2011, in Beersheba: een raket slaat in op een Joodse school. Ik hoor het de vetbetaaldste Israëlbasher van Vlaanderen, Martine Tanghe, ankervrouw van de Belgische omroep VRT, in het TV-journaal  nog zeggen: “Die qassamraketten? Waar maken die Joden zich toch zo druk om? Dat zijn toch maar vuurpijltjes, die doen niemand kwaad.” In Beersheba raken geen vuurpijltjes en ook geen qassamraketten zo ver niet, maar dat doen wel katyoesha raketten en de nieuwere types grad raketten. Bij het plaatje hierboven en direct onder: Intussen heeft één van die “vuurpijltjes” wel de 38-jarige Yossi Shushan uit Ofakim … Lees verder Puin ruimen in Beersheba na de rakettenregen van Hamas op Israël het afgelopen weekeinde [in beeld]

Iran blokkeert financiering van Hamas wegens gebrek aan loyaliteit met Assad in Syrië

Report: Iran Cuts Hamas Funding Over Assad Silence Volgens diplomatieke bronnen en van de inlichtingendiensten heeft Iran haar financiering van de terreurgroep Hamas verminderd dan wel volledig opgeschort. door Gavriel Queenann [bron] Iran heeft haar financiering aan Hamas drastisch gekortwiekt nadat de terreurorganisatie, die sinds de zomer van 2007 de bevolking van Gaza in een ijzeren greep houdt, geweigerd heeft openlijk het repressieve regime van de Syrische president Bashar al-Assad te steunen, zo schreef het persagentschap Reuters gisteren. Hamas heeft ontkend dat het in financiële moeilijkheden verkeert, maar geeft wel toe dat het liquiditeitsproblemen heeft omwille van wisselvallige inkomsten van … Lees verder Iran blokkeert financiering van Hamas wegens gebrek aan loyaliteit met Assad in Syrië

Opnieuw veel overheidsgeld gebruikt voor Israëlbashen

Opnieuw veel overheidsgeld gebruikt voor Israëlbashen door Likoed.nl [bron] De Nederlandse regering heeft besloten dat zij af wil van het onredelijke ‘Israel bashing’. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat de Nederlandse regering dit voortdurend negatief bejegenen van de Joodse staat zoveel mogelijk wil bestrijden. Organisaties die dergelijk beleid promoten krijgen in de toekomst geen subsidie meer. Desondanks gaat het ‘Israëlbashen’ met publiek geld gewoon door. Op 17 juli j.l. vertoonde de VPRO de ‘documentaire’ Homeland, in de documentairereeks Holland Doc. De ‘documentaire’ bestond uit vele pertinente onwaarheden en bevat vele op Israël gerichte haatzaaiende teksten. De belangrijkste op … Lees verder Opnieuw veel overheidsgeld gebruikt voor Israëlbashen

Aansporing tot vijandschap en haat tegen Israel


Cartoon in PA Daily van een zwangere Palestijnse vrouw: “Ik ben thans acht maanden zwanger van een shahid [martelaar]” Cartoonist: Muhammad Saba’ana verschenen op 22 maart 2010 in Al-Hayat Al-Jadida, Palestijnse Autoriteit

Professor Hans Jansen, referaat tijdens congres over oplaaiend antisemitisme, gepubliceerd 15 augustus 2011.

Westerse media hebben aan deze indringende oproep van twee Israëlische wetenschappers geen enkele aandacht geschonken. Prof. Dr. Hans Jansen sprak hierover tijdens het congres over het oplaaiend antisemitisme (georganiseerd door Christians for Israel International), dat op 7 april 2011 in Nijkerk werd gehouden. Dit is de tekst van het referaat dat hij heeft gehouden. Aan dit bijzonder vruchtbare congres namen maar liefst tweehonderdvijftig men­sen deel uit Nederland, België en Israël. Op verzoek van de deelnemers wordt de tekst van dit referaat gepubliceerd in het nummer van het Simon Wiesenthal Bulletin, September 2011.

Aansporing tot vijandschap en haat tegen Israël

door Prof. Dr. Hans Jansen

bron: Likoed.nl [bron]

Op 4 april 2009, aan de vooravond van Pesach, deden Prof. Elihu Richter en prof. Israel Charney van de Hebreeuwse universiteit te Jeruzalem, in een brief aan de Israëlische regering een indringende oproep om de zogenaamde Declaration of Principles van de Oslo-akkoorden, die in 1993 tussen de PLO en de Israëlische regering waren gesloten, eindelijk eens serieus te nemen. In deze verklaring had de PLO ermee ingestemd dat het beëindigen van de haatcampagne tegen Israël een eerste vereiste, een conditio sine qua non is, om het vredesproces te doen slagen. Volgens genoemde hoogleraren hadden achtereenvolgende regeringen in Israël veel te weinig haar protest laten horen tegen het onmiskenbare feit dat de Palestijnse Autoriteit nauwelijks iets ondernam om in de media de stem van haat tegen Israël tot zwijgen te brengen. Richter en Charney laten sindsdien onophoudelijk horen dat dit protest eindelijk eens een integraal aspect dient te worden van de politiek van de Israëlische regering.

Israël wordt niet alleen bedreigd door de Palestijnse Autoriteit (PA), maar door de hele islamitische wereld, die dagelijks wordt overspoeld door een endemische, giftige haat. Omdat in veel moslimlanden aanhangers van Mohammed in de media worden opgehitst Joden vijandig gezind te zijn, zal de giftige uitwerking hiervan van de ene op de andere generatie worden overgedragen. De gevaren die een dergelijke campagne van vijandschap en haat oproepen, scheppen een cultuur van de dood, waarvan vooral Arabische jongeren het slachtoffer zijn geworden. De tol die betaald moest worden, is schrikbarend hoog: sinds het einde van de 2de Wereldoorlog zijn twaalf miljoen moslims het slachtoffer geworden van oorlogen en andere vormen van geweld.

Het Iraanse regime is het epicentrum van een internationale as van genocidale terreur. Iran en zijn bondgenoten (Hezbollah, Hamas, Syrië) bezigen in de media genocidale haat-taal om de Twee-Staten Oplossing te veranderen in de Twee-Fasen Oplossing, dat wil zeggen dat het uiteindelijk gaat om de vernietiging van Israël. Behalve Hezbollah, Hamas, en Syrië, werken ook Noord-Korea, Venezuela en Noord-Soedan samen met Iran. En de Palestijnse Bevrijdingsbeweging (PLO), die Khomeini in Iran aan de macht hielp, voelt zich gesteund door de internationale as van genocidale terreur.

In de afgelopen jaren hebben Israëlische regeringen telkens weer opnieuw territoriale concessies gedaan (Land for Peace), maar ze hebben niet tot minder maar wel tot meer terreur en dood geleid (Territory for Terror). We weten wat de dramatische gevolgen zijn geweest van de terugtrekking van het Israëlische leger uit Libanon en Gaza. Het is aan geen twijfel onderhevig dat de escalatie van Palestijns geweld mede wordt veroorzaakt door de virulente campagne van haat tegen Israël, die door de Palestijnse Autoriteit wordt gesanctioneerd!

Snel verder lezen KLIKKEN op –>> Lees verder “Aansporing tot vijandschap en haat tegen Israel”

Raketten op zuidelijk Israël; zware reactie overwogen

Raketten op zuidelijk Israël; zware reactie overwogen door Israel Today.nl [bron] • Rakettenregen treft Be’erscheva, Ashkelon en Ashdod, • Een dode en tientallen gewonden in Be’ersheva, waaronder een baby, • Aanval daagt Israël uit tot zwaardere reacties. Palestijnse troepen hebben in het weekeinde vanuit de Gazastrook bijna 100 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Hierdoor werd een persoon gedood en en raakten tientallen gewond. Het riep Israël op een grote militaire actie tegen het door Hamas geregeerde gebied te overwegen. De raketaanvallen escaleerden na de driedubbele aanval, vorige week in de buurt van Eilat, waarop Israël de leiding van … Lees verder Raketten op zuidelijk Israël; zware reactie overwogen