België schenkt 850.000 euro belastinggeld aan anti-Israëlische organisaties

België financiert zogenaamde mensenrechtenorganisaties die enkel en alleen bestaan om Israël te beschadigen; Israëlbashen onder het mom van ijveren voor mensenrechten

NGO Monitor slams Belgium funds for ‘anti-Israel’ group

door Benjamin Weinthal [bron: JP]

De in Jeruzalem gebaseerde waakhondorganisatie NGO Monitor heeft een rapport uitgegeven waarbij de Belgische staat ervan beschuldigd wordt dat het fondsen die door de belastingbetalers worden opgehoest zou aanwenden om ‘anti-Israëlische’ ngo ’s (niet-gouvermentele organisaties) te financieren, inbegrepen het voeren van rechtzaken tegen Israëlische ambtenaren.

Volgens het zopas vrijgegeven rapport van NGO-Monitor over België, verzorgde de Federale Openbare Dienst, een intermediair regeringsagentschap in België, in 2010 de betalingen aan “politiek actieve NGO’s in Israël, die beweren te beschikken over een mandaat om te pleiten voor de mensenrechten, zoals Yesh Din, Public Committee against Torture in Israel , (PCATI) en Combatants for Peace. (CFP).”

“De overdracht van meer dan 800.000 euro tijdens de afgelopen drie jaren van het geld van de Belgische belastingbetalers aan oppositiegroepen, die onder het voorwendsel van het bevorderen van vrede en rechten van de mens, stemt bijzonder veel Israëliërs erg bitter, met inbegrip van de leden van Knesset. Velen bekritiseren dit als zuivere manipulatie en antidemocratisch,”

… aldus Prof. Gerald Steinberg, voorzitter van de NGO-Monitor, tegenover The Jerusalem Post. NGO-Monitor beschuldigt Yesh Din – Vrijwilligers voor Rechten van de Mens – dat zij fondsen misbruiken om rechtzaken te voeren jegens Israëlische ambtenaren wegens vermeende zogenaamde schendingen van mensenrechten.

Geen geld voor ngo ’s maar wel veel geld voor bepaalde ‘activiteiten‘…

Het gebruik van buitenlands geld om politieke en gerechtelijke systemen van Israël te beïnvloeden lag aan de basis van hevige debatten binnen de Knesset, met inbegrip van het indienen van wetten die werden ontworpen om de transparantie te bevorderen van de buitenlandse financiering van NGO ’s in Israël.

Michel Malherbe

Gevraagd omtrent de rol van de Belgische overheid in het financieren van Israëlische NGO ‘s, zei Michel Malherbe, de woordvoerder van het Belgisch ministerie voor Buitenlandse Zaken, aan The Jerusalem Post…

“België financiert geen NGOs. Wij financieren enkel specifieke activiteiten en evalueren vervolgens de activiteitsverslagen van de uitvoerende organisatie op basis van een aantal criteria. Respect voor de rechten van de mens is het belangrijkste. Het project dat door Yesh DIN wordt uitgevoerd omvat geen gerechtelijke stappen tegen Israëlische ambtenaren. Het omvat wel het organiseren van petities die gebaseerd zijn op de Israëlische Akte op de Vrijheid van Informatie [garing].”

Volgens de website van Yesh Din, is de ngo “een Israëlische mensenrechtenorganisatie die op langere termijn werkt aan de structurele verbetering van de situatie omtrent de mensenrechten in de Bezette Palestijnse Gebieden. Wij zijn een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie, die door schenkingen van individuen en institutionele donoren worden gesteund.“

In een email aan de Jerusalem Post van zaterdag ontkent Hila Aloni, een woordvoerster van Yesh Din, hardnekkig dat de organisatie rechtszaken voert tegen Israëlische ambtenaren.

“Als mensenrechtenorganisatie stimuleren wij de verantwoordelijkheidszin van de Israëlische regering en eisen van haar dat ze haar werk omtrent het opleggen van de wet in de Bezette Gebieden,  behoorlijk uitvoert conform zowel de Israëlische als de internationale wetgeving. Wij spannen geen rechtszaken in tegen Israëlische ambtenaren maar zijn Palestijnen behulpzaam bij het aanvragen bij het Israëlische rechtssysteem om illegale of onrechtvaardige acties die werden ondernomen door de Israëlische autoriteiten aan te klagen. Onze financiële informatie is volledig publiek toegankelijk en transparant, in tegenstelling door vele organisatie die voor de bezetting zijn die weigeren de oorsprong van hun fondsen vrij te geven,”

…. schrijft Aloni in haar email.

“Wat Yesh Din betreft werd door de Belgische regering voor dit jaar een bedrag van 80.000 euro goedgekeurd, alhoewel dat we dat bedrag nog steeds niet hebben ontvangen,”

… voegde zij er nog aan toe.

“Hoeveel zegt u? Wablieft? 850.000 euro?”

Volgens de woordvoerder van het Buitenland Ministerie van België, verstrekte de Federale Openbare Dienst in 2009-2010 ongeveer 850.000 euro aan Israëlische en Palestijnse NGOs, “waarvan 600.000 bestemd was voor bezet Palestijns grondgebied (450.000 voor medische zaken)”. Hij voegde eraan toe dat het volgende jaar de FPS voor ongeveer 450.000 euro openbare gelden zal geven aan activiteiten in de Palestijnse Gebieden en Israël.

Steinberg vertelde tegenover The Jerusalem Post dat “de steun van minister Steven Vanackere van Buitenlandse Zaken voor de Israëlische NGO-transparantiewet belangrijk is, net zoals ook de publicatie van informatie over de overheidsfinanciering door de Belgische staat van politiek getinte NGO ’s in Israël eveneens het geval is. Deze informatie is noodzakelijk voor een geïnformeerd debat over de ethiek en het effect van deze financiering. Daarmee in contrast is de Belgische transparantie onvolledig, met het ontbreken van informatie over toelagen aan Palestijnse en Europese politieke groeperingen.”

De woordvoerder van het Buitenlandse Ministerie van België antwoordde hierop: “Wij geloven dat onze transparantie volledig is en verder gaat dan wat de Belgische wetten van ons eisen. De Israëlische wetten eisen volledige transparantie voor de financiering uit openbare bronnen. De transparantie omtrent de financiering zou op allerlei terreinen van toepassing moeten zijn, inclusief ook de financiering vanuit de privé. Wij weten niet wat NGO-Monitor bedoelt wanneer het spreekt over “Palestijnse en Europese politieke groepen”. België financiert ook organisaties zoals Peace Now, Palestinian Medical Relief Society en de Parents Circle.

Op verzoek, heeft de ambassade de volgende informatie verstrekt aan NGO Monitor:

 Naam van de organisatie  Naam van het project  Bedragen 2009-2010  Bedragen 2010-2011  
 Yesh Din  Ter verantwoording roepen van Israëlische Veiligheidstroepen en hun verplichtingen ten aanzien van Internationale Humanitaire Wetten  80,000 €
 Shatil (NIF)  Gemengde Steden Project – Towards Shared Society in Israel  64,674 €  65,137 €
 Combatants for Peace  Binnenhuis workshops – Werken aan de vrede van binnenuit  20,985 €
 Public Committee against Torture in Israel (PCATI)  Bescherming van Palestijnse gevangenen tijdens hun ondervraging  30,000 €
 Parents Circle – Families Forum  Gespreksontmoetingen in Israëlische en Palestijnse scholen  45,000 €  47,000 €
 Peres Centrum  IT Vredesontwikkelingsprogramma’s voor Palestijnse en Israëlische jongeren  37,500 €
 Peace Now  Project voor controle op nederzettingen  200,000 €  220,000 €