IDF gaat vóór 20 september mijnenvelden aanleggen langsheen Syrische grens

GEVAAR: MIJNEN! (Foto: JP/Ariel Jerozolimski)

IDF planting mines at Syria border before September

door Yaakov Katz [bron: JP]

Vooruitlopend op de rellen en protesten die nà de Palestijnse onafhankelijkheidsverklaring  in de Verenigde Naties op 20 september mogen verwacht worden, heeft het IDF [Israëlische leger] de aanleg gepland van anti-persoons mijnenvelden langsheen de grens met Syrië in de Golanhoogten. Iedereen herinnert zich nog hoe op 15 mei j.l. tijdens Nakba Dag Palestijnen trachten de grens met Israël illegaal over te steken en een 100-tal daar ook in slaagden.

15 mei 2011

Volgens toenmalige Syrische en Libanese rapporten werden een dozijn protesteerders gedood tijdens opeenvolgende conflicten met soldaten van het IDF langsheen de Syrische en Libanese grenzen. De demonstraties braken opnieuw uit op 5 juni toen actievoerders opnieuw trachten Israël illegaal binnen te dringen. IDF stelde een uitgebreide troepenmacht op langsheen de grens en kon alzo infiltratie voorkomen. Volgens de Syrische media werden toen 24 demonstranten gedood.

In beide gevallen zijn de mijnen, die verscheidene decennia geleden langsheen de grens waren geplaatst, er niet in om zijn geslaagd om de protesteerders op te houden. In de jaren 1970 legden de Israëli ’s twee types mijnen langs de grens, die algemeen bekend als de ‘Alpha-Lijn’, met name anti-persoonsmijnen en antitankmijnen. Van de antitankmijnen werd niet verwacht dat ze zouden afgaan aangezien zij gewoonlijk slechts exploderen onder het gewicht van zware voertuigen.

Na de twee protesten liet het Noordelijke Commando van het IDF studie uitvoeren om de efficiëntie na te gaan van de diverse hindernissen die langsheen de grens werden geplaatst. Op basis van die resultaten werd beslist om de mijnenvelden te vernieuwen die gelegen zijn tussen de prikkeldraadomheining en de daadwerkelijke grens die op sommige plaatsen soms meer dan 20 meter van de omheining ligt.

Het nieuws van dit besluit werd eerst geopenbaard in het wekelijkse tijdschrift Bamahane van het leger. Volgens bronnen bij het IDF, waren de oudere mijnen onder invloed van wind en regen in de grond verschoven, anderen waren roestig geworden en werkten gewoonweg niet meer.

Terwijl het leger voorspelt dat er hevige demonstraties langs alle grenzen zullen uitbreken na de verwachte unilaterale verklaring van Palestijnse onafhankelijkheid op 20 september a.s., maakt het leger zich bijzonder zorgen omtrent de situatie aan de grens op de Golanhoogte, waar wordt gevreesd dat Syrische militairen zich langs de grens zullen opstellen en actief mensen zullen verdedigen die proberen om de Golanhoogten te infiltreren.

Het IDF heeft soldaten voor dergelijk scenario opgeleid. Naar verluid zullen er troepen worden opgesteld om een schending van Israëlische soevereiniteit te verhinderen en de Syrische militairen indien nodig te confronteren. Het leger heeft onlangs een aantal oefeningen gehouden, met inbegrip van drilloefeningen om militairen in de praktijk te laten voelen hoe zij een militaire confrontatie met Syrië het best kunnen beantwoorden.

Israëlisch-Syrische grens, 15 mei 2011 nabij het Druzische dorp Majdal Shams. Palestijnen trachten illegaal Israël binnen te dringen (foto: AFP/ Getty Images / bron/CNN)