UNRWA dreigt uit Gaza weg te trekken indien protesten niet ophouden

Gaza Stad, 21 juli 2011: demonstratie tegen de aanwezigheid van UNRWA -foto: PalPress

UN Agency Threatens to Suspend Operations in Gaza

Een bericht van CRJ:

Een agentschap van de Verenigde Naties dat zich bekommert om het lot van de Palestijnse vluchtelingen heeft afgelopen donderdag 21 juli ’11 ermee gedreigd om al haar activiteiten in de Gazastrook op te schorten als de mensen geen einde stellen aan hun reeks protesten tegen de organisatie. Dozijnen mensen houden al enkele dagen de poorten van het hoofdkwartier van de UNRWA in de Gazastrook geblokkeerd uit protest omdat het agentschap sommige van haar hulpprogramma’s opschortte.

“Wij denken erover om onze operaties binnen een week te bevriezen indien de protesten tegen het Relief and Works Agency van de Verenigde Naties [UNRWA] blijven aanhouden,” zei Chris Gunness, de woordvoerder van de UNRWA (plaatje rechts.) Gunness onderstreepte “dat het onaanvaardbaar is dat dergelijke protesten blijven escaleren,” en “dat de belangrijkste dienstverleningen, zoals gezondheidszorg en schoolonderwijs, behouden blijven en dat het uitstel van andere hulpprogramma’s treft zoals bijvoorbeeld de tijdelijke werkloosheid.”

UNRWA schrijft de huidige financiële crisis toe aan het gebrek aan hulpfondsen, hierbij opmerkende dat de [Arabische] donorlanden hun verplichtingen niet nakomen. De protesten worden aangemoedigd door Hamas, de Islamistische terreurorganisatie die de Gazastrook controleert. Hamas negeert de bedreigingen van de UNRWA om haar acties te bevriezen en heeft de demonstranten aangespoord om hun zit-stakingen aan het hoofdkwartier van het UNRWA agentschap voort te zetten.

Allah is Groot maar UNRWA is Groter

De UNRWA is de bijzondere vluchtelingen organisatie van de Verenigde Naties voor en door Pal-Arabieren die kort na het einde van de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog 1947-1949 werd opgericht om de Arabieren, die het voormalige Britse Mandaat Palestina waren ontvlucht, tijdelijke opvang te verschaffen. Die gevluchte Pal-Arabieren zouden dan – na afloop van een voorspelde ‘makkelijke’ Arabische zege op Israël – terugkeren naar hun fictieve ‘heimat’ waarna ze als beloning voor al hun geduld, alle Joodse eigendommen, huizen en akkers konden inpikken en de Joodse scalpen bij bosjes aan hun riemen zouden kunnen rijgen. Tot zover het Palestijnse sprookje.

Echter, een en ander liep niet helemaal volgens de Arabische plannen en het draaide uiteindelijk allemaal anders uit. De verwachte overwinning bleef uit en het draaide uit op een regelrechte catastrofe voor de gevluchte Arabieren. Na een aanvankelijk dreigende nederlaag, herpakte Israël zich grandioos en dreef de Arabische legers voor zich uit. Er bleef de antisemitische Arabische overweldigers niks anders over dan aan te dringen op een staakt-het-vuren of de volledige vernietiging. En zo geschiedde. Sindsdien blijven de Pal-Arabische vluchtelingen maar wachten… en hopen… en wachten… en hopen dat tijdens een volgende Arabische aanvalsoorlog tegen Israël,  schoon schip zou gemaakt worden met de kersverse Joodse staat. U kent het wel: From the River to the Sea, Palestine will be Free…

Echter, 63 jaar later en zeven Arabische aanvalsoorlogen verder, wachten “ze” nog altijd. “Ze”, dat wil zeggen “hun nakomelingen”, want – ongelooflijk maar waar – heeft de UNRWA het Palestijnse vluchtelingenschap erfbaar gemaakt. Het ‘tijdelijk’ karakter van die opvang door de UNRWA veranderde bij deze in ‘eeuwigdurend’. Het “Allah is Groot…” kreeg in de Arabische gebieden in Israël en ver daarbuiten de connotatie mee: “maar UNRWA is Groter”. De Palestijnen werden aldus de enige vluchtelingengroep op aarde die van dergelijk bijzonder statuut mag genieten. Van vader op zoon, generaties lang… als ware het vleesgeworden kogels om af te schieten op de Joodse staat tot Isräel van de aardbodem is verdwenen en het Joodse volk verdampt in de ruimte.

Gaza Stad, 6 juli 2011: demonstratie aan het HQ van de UNRWA in Gaza

UNRWA wil UNAPR worden

Eerder deze maand werd er gedemonstreerd toen de UNRWA overweegt om haar naam “United Nations Relief and Works Agency” te veranderen naar United Nations Agency for Palestinian Refugees [UNAPR],  de letterlijke betekenis en doelstelling van de UNRWA dus. In feite een logische stap, vermits deze VN organisatie enkel en alleen voor Palestijnen werd opgericht. Niet om de Palestijnse vluchtelingenkwestie op te lossen maar als politiek instrument de vluchtelingenstatus eeuwigdurend in stand te houden tot Israël is vernietigd.

Vooral het weglaten van de woorden ‘relief’ [hulp] en ‘works’ [werken] ligt de Palestijnen dwars. Mueen Okal, het hoofd van het volkscomité dat de protesten leidt, zei: “We hebben uitleg gevraagd aan de UNRWA wat er schuilt achter die naamsverandering maar we hebben geen antwoord gekregen en ze vertellen dat over de kwestie nog steeds wordt overlegd.” [bron: Ma’an Nieuws Agentschap / Ramallah hier]

De provocerende commentaren op het Palestine Press Agency liegen er niet om, zeggende dat de Verenigde Naties “can go to hell” [naar de hel kunnen lopen] omdat het toch maar “een Zionistisch agentschap” is…

Wel ja zeg, dat brengt mij op het volgende idee:

 • als A: de UNRWA weg wil uit Gaza
 • en B: de Gazanen willen niet dat de UNRWA nog langer in de Gazastrook actief is…
 • dan luidt bijgevolg C: eh… UNRWA [eindelijk] foetsie uit Gaza?….

Meer weten over de Palestijnse financiële knoeiboel en corruptie lees op Brabosh.com. KLIKKEN op–>

Hoezo, het Westen betaalt alles? Waar blijven de beloofde Arabische petrodollars voor de Palestijnen? en UNRWA betaalt gezondheidszorg van Palestijnse terroristen – wie betaalt de uwe? [poster] van 14 juli 2011; Internationale gemeenschap betaalt Hamas al vijf jaar om Gilad Shalit in Gaza te gijzelen van 7 juni 2011; Nederland betaalt mee de lonen van Palestijnse terroristen van 30 mei 2011; Terrorist in gevangenis die rabbijn doodstak krijgt maandloon uitbetaald door de PA van 28 mei 2011; Bankroet bedreigt PA: oproep aan Arabische landen om financieel bij te springen van 15 mei 2011; Amerikaans Congres moet permanente geldstroom richting UNRWA onmiddellijk stoppen van 28 januari 2011; UNRWA-directeurs in Gaza Judea & Samaria nemen ontslag van 19 januari 2011; Palestijnen teren op hulpgelden, investeren niet maar souperen alles op van 17 januari 2011; Waarom Yasser Arafat door zo weinig Palestijnen wordt gemist van 13 november 2010; In het spoor van de enorme geldstromen naar Palestina van 7 augustus 2009; Twee Palestina’s: Hamas verbiedt Arafatherdenking en… PA bouwt Arafatmuseum voor 3,4 miljoen dollar van 12 november 2010; EU geeft elke dag 3 miljoen euro hulp aan Palestijnen en weet niet waar al dat geld blijft van 14 maart 2010; Fatahgate: Terwijl de PA westerse hulpkas leegrooft, staat Hamas klaar om de handel over te nemen van 2 maart 2010; Fatahgate escaleert, klokkenluider Shabaneh ondergedoken, Westerse media zwijgen van 13 februari 2010; Corruptieschandaal bij Palestijnse Autoriteit deint uit: Abbas onder vuur van 9 februari 2010; Waarom de Palestijnen nog altijd vluchtelingen zijn [deel 1] van 17 december 2009; Egypte pakt Hamas-lid met miljoenen cash op zak van 6 februari 2009; Wim Kortenoeven: stop met geld storten in bodemloze put van ‘Palestina’ van 17 december 2010; De bedenkelijke rol van de UNWRA: Omwille van de Nakba van 29 augustus 2010; Libanon legaliseert discriminatie van Palestijnse vluchtelingen, VN mag de rekening betalen van 24 augustus 2010; Libanon: Palestijnen krijgen ruimere toegang tot de arbeidsmarkt maar geen recht op eigendom van 19 augustus 2010; Humanitaire hulp voor Gaza? Laat Turkije voor de UNRWA betalen van 29 juni 2010; De Nakba en de fraude met de Palestijnse vluchtelingen van 30 mei 2010; De Palestijnse vluchtelingenkwestie oplossen? SLUIT de UNRWA! van 1 december 2010; Gore ellende in Palestijnse vluchtelingenkampen… in Arabische landen van 21 november 2010; De Palestijnse Naqba: feit of mythe? van 17 november 2010; Het Grote Geheim van de UNRWA, de bijzondere vluchtelingenorganisatie van de VN voor en door Palestijnen van 9 november 2010; Palestijnse vluchtelingen: waarom liegt iedereen tegen hen? van 25 oktober 2010; De twee soorten vluchtelingen van de Verenigde Naties: Palestijnse en gewone van 3 januari 2011;

3 gedachtes over “UNRWA dreigt uit Gaza weg te trekken indien protesten niet ophouden

 1. Wat zou dat geweldig zijn, als de UNWRA zou worden opgeheven.

  Dat is de organisatie die het geld geeft om de kinderen en kleinkinderen van Palestijnse ‘vluchtelingen’ al ruim 60 jaar opgesloten te houden in kampen.

  Like

 2. ……..De UNRWA United Nations Relief and Works Agency is opgezet in 1949 ..onder VN-resolutie 302 als tijdelijk onderdeel van de Verenigde Naties..met de doelstelling om humanitaire hulp te verlenen aan Palestijnse..vluchtelingen. Haar mandaat is sindsdien iedere 3 jaar verlengd…Palestijnse vluchtelingen werden doelbewust uitgesloten van de diensten..en hulp van de kort nadien onder resolutie 319 opgerichte UNHCR United..Nations High Commission for Refugees aangezien de UNRWA al zorg voor..hen draagt. Behalve dit verschil is een belangrijk verschil tussen..beide organisaties dat de UNRWA een beperkter mandaat heeft het kan..slechts humanitaire hulp bieden terwijl de UNHCR ook de taak heeft een..permanente oplossing voor het vluchtelingenprobleem te helpen vinden.

  Like

 3. Verklaard nog niet waarom UNHCR overal ter wereld het vluchtelingenprobleem binnen een aantal jaren heeft weten op te lossen behalve de Palestijnse vluchtelingen in geen 60 jaar.

  En even off the record:

  Een vluchteling kan pas een vluchteling zijn als de nationaliteit van een land bezit, zo is toch de definitie van een vluchteling volgens de UNHCR?

  Anders gezegd: Als een Nederlander en een Duitser uit Nederland zou moeten vluchten dan is de Nederlander een vluchteling en de Duitser niet.

  En als je deze regel hanteert bij de zogenaamde “Palestijnse vluchteling” valt de meeste vluchtelingen weg, omdat de meeste “Palestijnse vluchtelingen” na 1920 uit de omringende landen zijn gekomen door middel van illegale immigratie.

  Zie daarvoor het officiële Engels onderzoeksrapport uit 1930 van De Hope Simpson Commissie die meldde dat er een illegale en ongecontroleerde Arabische immigratie vanuit Egypte, Trans-Jordanië en Syrië plaats vond. (Palestine, Report on Immigration, Land Settlement and Development, pag126)

  Like

Reacties zijn gesloten.