Danny Ayalon: de Westbank bestaat niet maar wèl Judea & Samaria [video]

De waarheid omtrent de Westbank

De ‘Palestijnen’ beweren dat Judea & Samaria in Oost-Israël [de zogeheten Westelijke Jordaanoever], bezette gebieden zijn, sinds de eerste Joodse Israëli’s er huizen begonnen bouwen. We weten intussen wel dat wat de Palestijnen betreft, zij het hele Israëlische grondgebied van Beersjeba over Tel Aviv en Jeruzalem tot aan het Carmelgebergte, als ‘bezet gebied’ beschouwen. De waarheid is:  De Palestijnen willen geen vrede, zij willen Israël, volledig en bij voorkeur Judenrein, ttz: zonder Joden. Waar en wanneer hebben we dat nog gehoord?

Tot op vandaag laten zij zonder blikken of blozen de leugen circuleren dat een groep Arabieren, die zich ergens in het laatste kwart van de 20ste eeuw zonder aanwijsbare reden Palestijnen zijn beginnen heten, tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog van 1947-1949 verdreven werden uit ‘hun land‘, dat zij thans Palestina heten. De hele geschiedenis in de schoolboekjes werd door hun nephistorici met dat doel helemaal herschreven van A tot Z.

Vice-minister voor Defensie Danny Ayalon heeft een video ingesproken op YouTube, waarin hij de waarheid over Judea en Samaria uitlegt aan de hand van animaties. Ayalon zetelt sinds februari 2009 in het kabinet van premier Netanjahoe en werd in april 2009 verkozen als viceminister voor defensie. Hij zetelt voor de nationalistische conservatieve partij van Avigdor Lieberman “Israël is Ons Huis” [Yisrael Beitenu] die 15 afgevaardigden telt in het Israëlisch parlement.

In deze video beantwoordt de vice-minister eenvoudige vragen op een duidelijke efficiënte wijze. Vragen zoals waarom we termen gebruiken als “Westbank” of “Westelijke Jordaanoever”, “bezette gebieden”, “1967 lijnen” of zelfs “1967 grenzen”. Ayalon zegt dat Judea en Samaria werden afgenomen van de Jordaanse bezetter tijdens de defensieve oorlog en dat de “nederzettingen” daarom legaal zijn.

Het idee achter de creatie van deze video werd opgevat in een vernieuwende wijze en verklaart de Israëlische houding ten aanzien van de eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat,” zeg Ayalon. “De  Israëlische argumentatie gebaseerd op feiten, loopt verloren in de hoofdartikels en beelden [van alledag]. De uitdaging is om de boodschap op een juiste manier en op een natuurlijke wijze in de [nieuwe] media in te passen bestemd voor de wereld online,” voegde hij eraan toe.

De video is de Engelstalige gesproken versie van een eerdere Hebreeuws gesproken video die werd geproduceerd in samenwerking met de internationale organisatie StandWithUs, en werd met ondertitels gepresenteerd onder andere in het Arabisch, Spaans, Frans, Russisch, Duits en Hebreeuws en ook hier op Brabosh.com op 1 juni j.l. met Engelstalige ondertiteling: Maar van wie zijn nu in feite die ‘bezette’ gebieden toch? .

Vertaling video The Truth About the West Bank

door Floor Poot – Israel Today.nl

We horen dikwijls bij het nieuws de termen ‘bezet gebied’, ‘grenzen van 1967’ en ‘illegale nederzettingen’. En het verhaal dat we gewoonlijk horen klinkt heel eenvoudig: gedurende de zesdaagse oorlog van 1967 veroverde Israël de Westbank, weigerde gehoor te geven aan de eis van de VN zich terug te trekken, en bouwde illegale nederzettingen. Maar is dat echt het geval? Laten we proberen de situatie wat beter te begrijpen. We beginnen met een eenvoudige vraag: van wie veroverde Israël de Westbank? Van de Palestijnen? Nee, in 1967 was er geen Arabische natie of staat met de naam Palestina. Is die er ooit geweest?

Israël veroverde de Westbank van Jordanië in 1967 na een daad van zelfverdediging nadat Jordanië meedeed aan de oorlog die Egypte en Syrië waren begonnen om Israël te vernietigen. Trouwens, weet u dat het vernietigen van landen erg illegaal is? De VN weigerde herhaalde pogingen van Arabieren en de Sovjet-Unie om Israël tot agressor te verklaren. VN resolutie 242 vroeg niet om een eenzijdige terugtrekking van Israël, maar de VN riep op tot onderhandelingen over een oplossing die Israël veilige en erkende grenzen zou geven, dus verdedigbare grenzen.

Maar – wat deed Jordanië eigenlijk in de Westbank? Wat was zijn legale rechtvaardiging? Weet je, Jordanië had geen legale rechtvaardiging, Jordanië had de Westbank gewoon veroverd tijdens zijn eerder poging om de nieuw gevestigde Staat Israël te vernietigen in 1948, waarbij het de daarvoor gebruikelijke namen Judea en Samaria veranderde in Westbank. Maar dat heeft bijna niemand overtuigd. En bijna niemand erkende de wettigheid van de Jordaanse bezetting, zelfs bijna geen enkel Arabisch land. Dus als Jordanië geen wettelijk recht had op het land, en Palestina niet bestond, wiens gebied is het dan?

Laten we wat verder teruggaan in de tijd. Niet naar de tijd van de Bijbel, maar slechts honderd jaar. Tot 1917 bezette het Ottomaanse (Turkse) Rijk de gehele regio. Toen dit de Eerste Wereldoorlog verloor, moesten de Ottomanen hun 500 jaar durende bestuur overdragen aan de geallieerde legers. Die besloten het oude rijk op te delen in landen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Lord Balfour, erkende het historische recht van de Joden op hun thuisland. Een klein gebied, ongeveer een half procent van het gehele Midden-Oosten, kreeg deze bestemming. Groot Brittannië kreeg het mandaat van de Volkenbond om de vestiging van een Joods thuisland te promoten.

Maar wacht even – weet u wat er gebeurde? Het Joodse thuisland omvatte oorspronkelijk niet alleen de westoever, maar ook de oostoever van de Jordaan. Je kunt niet zeggen dat het Joodse volk niet al veel pijnlijke compromissen heeft moeten accepteren. Hoe dan ook, de aanbeveling door de Volkenbond van een Joodse staat, die ook de Westbank omvat, werd na de Tweede Wereldoorlog bevestigd door de Verenigde Naties.

Omdat het Britse mandaat zou eindigen, gaf de Algemene Vergadering van de VN in resolutie 181 de aanbeveling twee staten te vormen, een Joodse en een Arabische. De Joden accepteerden het en gingen voort met het vestigen van de Staat Israël. De Arabieren weigerden het compromis en begonnen een oorlog om de nieuw gevestigde Joodse staat te vernietigen. Resolutie 181, een niet-bindend advies, bleef zonder legale status.

Aan het einde van de oorlog werd een wapenstilstandslijn getrokken waar de Israëlische en Arabische legers hun gevechten staakten. Op aandringen van de Arabische leiders werd vastgelegd dat deze lijn geen politieke betekenis heeft. Dus, hoewel vaak naar deze lijn wordt verwezen als ‘de grenzen van 1967’, is deze lijn niet van 1967, en het is nooit een internationale grens geweest.

Daarom is een correctere juridische benaming voor de Westbank volgens het internationale recht de benaming die wordt gegeven aan zo veel gebieden waarover territoriale geschillen zijn of waren, maar die niet worden beschouwd als bezet. Denk aan Zubarah, Thumbs Island, de Westelijke Sahara, enzovoorts, die niet worden beschouwd als bezette gebieden maar als betwiste gebieden.

Dus laten we nu even teruggaan naar de illustratie en de complete reeks gebeurtenissen onderzoeken. Israëls aanwezigheid op de Westbank is het gevolg van de zelfverdedigingsoorlog. De Westbank kan niet worden beschouwd als ‘bezet’, want er was voordien geen wettig soeverein gezag in het gebied, en daarom mot de echte benaming “betwist gebieden” zijn. Het verdelingsplan van 1947 heeft momenteel geen wettige status, terwijl Israëls claims op het land in de 20e eeuw is erkend door de internationale gemeenschap.

Daarom behoort de aanwezigheid en bouw van nederzettingen op de Westbank niet te worden beschouwd als illegaal. Dit zijn niet slechts mijn conclusies, ze zijn gebaseerd op de conclusies van internationale juristen zoals professor Judin Rostau, rechter Arthur Goldberg en Stephen Schwebel, die voorzitter is geweest van het Internationale Hof van Justitie.

Dus wat is de oplossing voor het geschil over de Westbank? Er is helaas geen oplossing, maar de enige manier waarop ooit een oplossing kan worden bereikt is als we onze onderhandelingen baseren op juridische en historische feiten. Dus laten we alsjeblieft de termen ‘bezette gebieden’ en ‘grenzen van 1967’ niet meer gebruiken. Ze zijn zeker niet politiek correct.

2 gedachtes over “Danny Ayalon: de Westbank bestaat niet maar wèl Judea & Samaria [video]

Reacties zijn gesloten.