De door de Arabische Liga gecontroleerde VN wil in september Palestina erkennen

Nabil Al-Arabi, net na zijn verkiezing als de nieuwe voorzitter van de Arabische Liga, zondag 15 mei 2011. [foto: AFP/Khaled Desouki / bron Le Monde]

Het verzoek van toetreding van de Palestijnen tot de Verenigde Naties zal door de Arabische Liga worden ingediend. Dat werd aldus op donderdag 14 juli in Doha aangekondigd door de voorzitter van de pan-arabische organisatie, Nabil al-Arabi, na een vergadering van zijn toezichtcomité dat werd bijgewoond door Mahmoud Abbas, de gerant van de Palestijnse Autoriteit, onder het voorzitterschap van Qatar.

Het comité heeft er zich toe verbonden om zich in te zetten om “de internationale steun te verzekeren voor een erkenning van een Palestijnse Staat binnen de grenzen van 1967 en die Oost-Jeruzalem als hoofdstad zal hebben.” Dwz: Jeruzalem, want ‘Oost’-Jeruzalem bestaat niet. In de marge van de samenkomst van Doha, heeft de Palestijnse onderhandelaar Saeb Erakat verklaard dat „honderd zeventien landen de Palestijnse Staat reeds erkennen“ en dat de bijeenkomst van Doha zal proberen om deze erkenning uit te breiden.

“Met of zonder Amerikaans veto”

Van zijn kant heeft Nabil Abou Roudeina, de woordvoerder van Abu Mazen [M. Abbas], verzekerd dat de Palestijnen alles zullen doen om een erkenning van een Palestijnse Staat  er door te krijgen “met of zonder Amerikaans veto”. Immers woensdag, heeft Saeb Erakat namens de Palestijnen, de Verenigde Staten gevraagd om op hun beslissing terug te komen om een veto tegenover te stellen aan de oprichting van een Palestijnse Staat.

“De Amerikanen hebben ons gezegd dat zij hun veto in de Veiligheidsraad tegen onze toetredingsvraag zullen gebruiken en wij willen voorkomen dat wanneer wij deze weg in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verder zetten, dat dit gevolgen zou kunnen hebben,” voegde Erekat er nog aan toe.

“Zonder de goedkeuring van de Veiligheidsraad, kunnen wij de onafhankelijkheid via de Algemene Vergadering niet verkrijgen, zelfs niet als wij tweederden of zelfs honderd procent van de stemmen achter ons verzamelen. Wat we binnen de Algemene Vergadering willen bereiken is een resolutie die ons statuut van VN-waarnemer als niet-lidstaat zal opheffen,” bevestigd Erekeat.

“Het volgende dat wij uit de mond van de Israëlische premier Benjamin Netanjahoe willen horen is: ‘Ik aanvaard het principe van twee staten volgens de lijnen van 1967′”, zei Erekat, die elke hernieuwing van vredesonderhandelingen zonder deze verwijzing nutteloos vindt, verwijzing die ondersteund wordt door de internationale gemeenschap en zoals die in mei door de Amerikaanse president Barack Obama werd vermeld.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon en de diplomatieke leiders de  Amerikaanse Hillary Clinton, de Rus Sergei Lavrov en de Catherine Ashton voor de Europese Unie, hebben aangekondigd een verklaring uit te geven na de vergadering van hun adviseurs met de verschillende betrokken partijen, volgens Washington.

Daarentegen heeft Joseph Deiss, de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, onderstreept dat de Palestijnen nood hebben aan, net zoals overigens Zuid-Soedan, een aanbeveling van de Veiligheidsraad, opdat een toetredingsstemming kan plaatsvinden binnen de Algemene Vergadering.

Een gedachte over “De door de Arabische Liga gecontroleerde VN wil in september Palestina erkennen

Reacties zijn gesloten.