Hoezo, het Westen betaalt alles? Waar blijven de beloofde Arabische petrodollars voor de Palestijnen?


Gaza, 10 maart 2009. Voormalig Brits parlementslid George Galloway (links) komt onder het oog van pers en publiek persoonlijk geld storten in de bodemloze kassa van de terreur aan de islamistische terreurgroep Hamas. Allemaal dollars, euro’s en Britse ponden om kogels en explosieven aan te kopen om Joden te doden. Ziad al-Zaza (rechts), de corrupte croupier van Hamas, doet niet eens de moeite om het allemaal na te tellen. Galloway is o.a. de organisator van de ‘Viva Palestina’ vloot die probeert de Israëlische blokkade van Gaza te doorbreken. [foto: Hatem Moussa/Associated Press / Bron]

Where Is Promised Arab Funding for the Palestinians?
Where is Palestinian Accountability?

door Khaled Abu Toameh
www.hudson-ny.org

De Palestijnse Autoriteit heeft medegedeeld dat het wordt geconfronteerd met een ernstige financiële crisis, die grotendeels het gevolg is wegens de nalatigheid van de Arabische landen om hun beloften te vervullen om de Palestijnen te helpen. Door het niet verstrekken door de Arabische landen van financiële steun aan de Palestijnen, is de Palestijnse Autoriteit bijna volledig afhankelijk van de bijdragen van de Verenigde Staten en van de Europese Unie.

Doebai: Nulkommanul euro voor de Palestijnen – vroeger niet – nu niet – nooit niet…

De financiële crisis in de Palestijnse Autoriteit doet twijfels reizen omtrent de vraag of de Palestijnen inderdaad klaar zijn voor zelfstandigheid. Indien de Palestijnse Autoriteit aan de Amerikanen en Europeanen moet vragen om de salarissen van haar ambtenaren uit te betalen, hoe kan de PA dan een onafhankelijke en soevereine staat van de Verenigde Naties eisen in september a.s.? Welk ander land in de wereld rekent op buitenlandse hulp om haar ambtenaren en werknemers te ondersteunen?

Bovendien zou de Palestijnse Autoriteit een echt en ernstig onderzoek moeten lanceren om te achterhalen wat er met de vele honderden miljoenen dollars is gebeurd die verdwenen zijn onder het beleid van Yasser Arafat. Vele Palestijnen geloven dat de recuperatie van al dat gestolen geld de huidige crisis kan oplossen en hun levensomstandigheden verbeteren.

De Palestijnse Autoriteit zou de Verenigde Staten en de landen van de Europese Unie minstens moeten tonen dat het een inspanning levert om het geld te recupereren en diegenen te straffen die verantwoordelijk zijn voor de verduistering. De toekomstige hulp aan de Palestijnen zou de leiders van de Palestijnse Autoriteit voor hun verantwoordelijkheid moeten plaatsen door hen te laten bewijzen dat zij werkelijk hun uiterste best hebben gedaan om al dat verdwenen geld terug te krijgen.

Indien de Palestijnse leiding hieraan niet voldoet en de kwestie blijft negeren, zoals het dat de afgelopen jaren is blijven doen, dan zouden de Verenigde Staten en de Europese Unie hun beleid van financiering van de Palestijnse Autoriteit opnieuw in overweging moeten nemen door hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben ook het volledige recht om te eisen dat de Palestijnse Autoriteit ophoudt met het aanzetten tot haat jegens Israël, de Joden en het Westen: deze opruiing heeft enkel vele Palestijnen verder geradicaliseerd. Er is geen enkele reden waarom de Westelijke donors dezelfde propagandamachine zouden moeten financieren die oproept om hun dood.

Tot dusver, echter, lijkt de Palestijnse Autoriteit helemaal niet ernstig bereid te zijn om de verdwenen fondsen op te sporen noch aanstalten maakt om haar opruiende teneur te zullen milderen. Integendeel, een aantal van de Palestijnen die in de financiële corruptie waren [en nog zijn] betrokken, zijn nog altijd in dienst van de Palestijnse Autoriteit en doen alsof er niets is gebeurd.

En tezelfdertijd blijven zijn hun mensen tot haat aanzetten jegens Israël, de Verenigde Staten en andere Westelijke landen. De Palestijnse Instantie zal aan geen enkele van deze eisen tegemoet komen tenzij het onder druk komt te staan van de Verenigde Staten en van de landen van de EU. Eerste-minister Salam Fayyad heeft aangekondigd dat, als gevolg van de financiële crisis, zijn overheid slechts de helft van de salarissen aan werknemers en ambtenaren zal uitbetalen. Zijn medewerkers zeggen dat zij geen idee hebben wanneer de crisis zal eindigen.

De Palestijnse ambtenaren in Ramallah wijzen erop dat met uitzondering van drie landen – de Verenigde Arabisch Emiraten, Algiers en Qatar – de rest van de Arabische wereld er niet in geslaagd om aan haar financiële verplichtingen jegens de Palestijnse Autoriteit te voldoen. “Wij hebben minder dan 10% ontvangen van wat de Arabische wereld ons in de loop van de afgelopen 15 jaar heeft beloofd,” zeggen de ambtenaren.

Palestijnse vluchtelingen wachten aan de grens van Koeweit om gedeporteerd te worden, 1991 [Foto: isabel Ellsen, Corbis / Bron]

De houding van de Arabische wereld ten opzichte van de Palestijnse Autoriteit in het bijzonder en de Palestijnen in het algemeen, zou niemand moeten verbazen voor wie vertrouwd is met de Palestijns-Arabische relaties. De meeste Arabische landen, vooral dan de olie-rijke Golfstaten, zijn opgehouden met geld te doneren aan de Palestijnen nadat de PLO openlijk de invasie van Saddam Hussein van Koeweit steunde in het begin van de jaren 1990.

Tot dan was het voor de Arabieren, met inbegrip van Koeweit, gebruikelijk om miljarden van PLO dollars te geven per jaar. De Palestijnen hebben sindsdien de prijs betaald voor de fout die de PLO maakte toen het Saddam Hussein omhelste en hem voor de “bevrijding“ van Koeweit gelukwenste. Na het ondertekenen van de Oslo Akkoorden in 1993, beloofden vele Arabische landen op verzoek van de Amerikanen en de Europeanen de financiële steun aan de Palestijnen te hervatten.

Op bijna elke Arabische topbijeenkomst die werd gehouden zijn sindsdien honderden miljoenen dollars hulp aan de Palestijnen goedgekeurd. Maar de Arabieren zijn er sindsdien nooit meer in geslaagd om hun beloften te vervullen en laten de Palestijnen financieel volledig afhankelijk van Amerikaanse en Europese schenkingen.

Als de Egyptenaren in staat zijn om hun handen te leggen op reusachtige bedragen die in Westerse banken door ex-president Hosni Moebarak, zijn zonen en hoogste ambtenaren assistenten werden gedeponeerd, dan is er geen enkele reden waarom de Palestijnse Autoriteit niet de moeite zou nemen om dit voorbeeld te volgen en te proberen om de ontbrekende fondsen terug te winnen. En de Verenigde Staten en de Europese Unie zouden druk moeten uitoefenen op de Arabische landen dat zij hun Palestijnse broeders zouden helpen: er bestaat geen enkele reden waarom de rijke Arabische landen de Palestijnen niet zouden moeten helpen aangezien zij zichzelf daartoe verplicht hebben dat te zullen doen.

Saoedi-Arabië: Nulkommanul euro voor de Palestijnen – vroeger niet – nu niet – nooit niet…

Een gedachte over “Hoezo, het Westen betaalt alles? Waar blijven de beloofde Arabische petrodollars voor de Palestijnen?

 1. Arabieren betalen voor “de Palestijnen?………..”We zijn toch niet gek”!
  Waarom zouden ze, als je van die vol-idioten hebt zoals de EUROPEANEN.
  De arabieren hebben het begrepen en denken bij zichzelf :
  “Idiots & suckers never die, they only multiply”!
  (Maloten & Idioten sterven nooit uit, ze verdubbelen zich alléén)

  Like

Reacties zijn gesloten.