Sabeel Nederland stapt gefrustreerd uit het Free Gaza Flotilla II

De Telegraaf: “De protestboot waarmee Nederlandse activisten over tien dagen de Israëlische Gaza-blokkade willen doorbreken, is betaald via een rekening van een dubieuze club, die banden heeft met terreurorganisatie Hamas. Het schip de Open Gaza / Stefano Chiarini (afb. hierboven) werd voor 290.000 gekocht via een bankrekening van een Italiaans-Palestijnse organisatie, die banden heeft met de Moslimbroederschap en Hamas.”

[Brabosh.com: Hiernaast een plaatje (links) van Stefano Chiarini – naar wie het schip werd genoemd – hier nog met een petje op zijn hoofd met het logo van Hezbollah. Daar is van de man dan ook zowat alles mee gezegd wat er moest gezegd worden. Chiarini was tevens de voorzitter van het Italiaanse www.forumpalestina.org en stierf onverwacht op 56-jarige leeftijd in december 2007.]

“De Nederlandse actievoerders dragen 100.000 euro bij aan het actieschip, zo blijkt uit een Arabisch stuk, gepubliceerd op de eigen website van de Italiaanse actievoerders.  Die Nederlandse bijdrage werd in twee termijnen voldaan door de Nederlandse stichting ISRAA. Deze stichting heeft de afgelopen maanden volop gecollecteerd bij moskeeën in ons land. Ibrahim Akkari (afb. rechts), directeur van ISRAA, is een centrale figuur in de Nederlandse Moslimbroeders” [bron]

Vrij Nederland: “Akkari was tot 2004 voorzitter van de Al-Aqsa Internationale Stichting. Deze zogenaamde “welzijnsorganisatie” haalde geld op in moskeeën voor rekening van de Palestijnse Autoriteit. Volgens de Nederlandse veiligheidsdienst [Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst – AIVD] ging er ook geld naar de terreurorganisatie van Hamas. In 2003 werden de tegoeden van Al Aqsa bevroren. Sinds 9 april 2003 staat de Al-Aqsa Internationale Stichting ook op de Nederlandse lijst van terroristische organisaties.” [bron]

Sabeel stapt uit Gaza boot

Gezamenlijk werkstuk van Keesjemaduraatje,  Tora-Yeshua, Likoed Nederland e.a

Sabeel Nederland heeft besloten om af te zien van deelname aan de Gaza boot. Dit terwijl Sabeel een van de organisaties achter Nederland-Gaza is. Blijkbaar werd de druk van de onthullingen over Sabeel Nederland en het flottielje te groot. In de afgelopen tijd waren er maar liefst weer drie nieuwe onthullingen:

  • Sabeel Nederland wordt financieel wel ondersteund door de PKN / Kerk in Actie, ondanks een eerdere stellige ontkenning [zie hier]
  • Kerk in Actie verspreidt voortdurend eenzijdige en onjuiste informatie over het Arabisch-Israëlische conflict [zie hier]
  • De Nederlands-Italiaanse boot van het flottielje is betaald door een Italiaans-Palestijnse organisatie, die banden heeft met de Moslimbroederschap en Hamas [zie hier]

Deelname van Sabeel dat gesubsidieerd wordt door de PKN, was van meet af aan een verkeerde keuze. Vorige maand gaf de PKN een verklaring uit vol positieve woorden over Israel, zoals: “De huidige staat Israël heeft een volkenrechtelijke basis, die ook door de Protestantse Kerk volledig en in dankbaarheid wordt erkend.” Eerder verklaarde de PKN dat “de Protestantse Kerk zich onopgeefbaar verbonden voelt met het Joodse volk.”

In dat licht is het onbegrijpelijk dat de PKN via Kerk in Actie Sabeel Internationaal blijft subsidiëren. Want Sabeel Internationaal voert allerlei acties om de staat Israel te ondermijnen. Zo roept Sabeel Internationaal op tot diverse boycots tegen de Joodse staat. Sabeel Nederland vindt bijvoorbeeld dat H&M geboycot moet worden omdat ze ook winkels in Israel hebben.

Momenteel is actueel dat Sabeel Internationaal de Gaza flottielje van harte ondersteunt. Sabeel Nederland behoorde zelfs tot een van de organisatoren van de Nederlandse boot. Een eenzijdige actie die niet bevorderlijk is voor de vrede, volgens de Nederlandse regering en een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.

Het hulp argument is daarbij overduidelijk een farce, aangezien slechts enkele weken voor vertrek de Nederlandse voorzitter – de voor verboden wapenbezit veroordeelde Rob Groenhuijzen – pas probeerde om hulpgoederen in te zamelen [lees hier]. De organisatie achter de Amerikaanse boot geeft zelfs al toe dat hulp bieden een gefantaseerd argument is, want de Amerikaanse boot vaart volkomen leeg [lees hier]. Israël laat trouwens onbeperkt humanitaire goederen door. Dat er toch een tekort aan medicijnen in Gaza is, wordt veroorzaakt door onderling Palestijns geruzie [hier].

Het doel van de organiserende terroristische organisatie IHH is daarmee uitsluitend om te proberen de – ook volgens de Nederlandse regering – gerechtvaardigde en toegestane wapenblokkade proberen te ondergraven. Oftewel Hamas helpen de Joden uit te roeien, het zelfverklaarde doel volgens haar handvest en tv uitzendingen (bijvoorbeeld enkele weken geleden: lees hier ). Het gaat hier dus om het nastreven van geweld in plaats van vrede. Het is diep triest dat een zich christelijk noemende organisatie als Sabeel hieraan meewerkt en daardoor samenwerkt met veroordeelde terroristen en antisemieten.

Sabeel geeft als argument dat ze aandacht willen vragen voor de positie van Palestijnse christenen. Dat argument staat buiten de realiteit. Palestijnse christenen die in Israël wonen maken het goed. De situatie van de christenen in autonoom Palestijns gebied is daarentegen slecht. Dat komt door de voortdurende discriminatie en vervolging door de moslim-meerderheid. Massa-emigratie is het gevolg. Geschat wordt dat de christenen daardoor in ongeveer 15 jaar zelfs compleet ‘weggezuiverd’ zullen zijn. Nu al leven er meer Palestijnse christenen in Chili dan in autonoom Palestijns gebied!

Dit heeft hoegenaamd niets met Israel te maken, het speelt bij christenen in de hele islamitische wereld, zoals Irak, Libanon en Pakistan. Voor dit existentiële probleem heeft Sabeel echter helemaal geen aandacht, daarvoor houdt men de ogen stijf dicht. Er is alleen maar eenzijdige negatieve aandacht voor Israel, waarvan men blijkbaar de reputatie, economie en veiligheid zo veel mogelijk wil beschadigen.

De missie van Kerk in Actie luidt: “Kerk in Actie wil werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid.” Is het ondermijnen van de staat Israel de gerechtigheid die Kerk in Actie en de PKN nastreven, is dit de naastenliefde die de PKN en Kerk in Actie de Joden bieden, in navolging van Jezus Christus? Het is onbegrijpelijk dat de PKN / Kerk in Actie zo een organisatie financieel mogelijk maakt. Dat verdienen de trouwe protestantse kerkgangers niet, die de kerkgelden voor de PKN opbrengen.

PKN en Kerk in Actie, toon echte naastenliefde, ook voor Israël en het Joodse volk, en stop daarom de jaarlijkse subsidie van 120.000 euro aan Sabeel!

Gerbrig Arends [PKN dominee]
Kees Broer; namens Keesjemaduraatje – http://keesjemaduraatje.web-log.nl
Ben Kok; namens Tora-Yeshua – http://tora-yeshua.nl
Tom Struick van Bemmelen; namens Likoed Nederland – http://www.likud.nl

Een gedachte over “Sabeel Nederland stapt gefrustreerd uit het Free Gaza Flotilla II

Reacties zijn gesloten.