Wereldraad van Kerken: Die Juden sind unser Ungluck!

Holocaust revisionist Mahmoud Abbas en de Duitse Paus Benedictus [voormalig lid van de Hitler Jugend] slaan de handen in elkaar: Die Juden sind unser Ungluck!

[“De Joden brengen ons rampspoed!” – naar de ondertitel van Julius Streichers antisemitische rioolkrant Der Sturmer tijdens de periode van het Derde Rijk]

Wereldraad van Kerken noemt bestaan van Israël een ‘zonde’

Oprukkende demonische vervangingstheologie maakt weg vrij voor nieuwe Holocaust
door Xander
xandernieuws.punt.nl

De Wereldraad van Kerken (1), die zo’n 590 miljoen christenen van tientallen verschillende denominaties vertegenwoordigt, heeft enkele dagen geleden op een vierdaagse conferentie in het Griekse Volos besloten dat het bestaan van de Joodse staat Israël ‘een zonde’ is. Tevens wordt Israël een ‘bezettingsmacht’ genoemd die de Palestijnen zou ‘ontmenselijken’. Aan het schrijnende gegeven dat circa 80% van de ongeveer 100.000 christenen die jaarlijks vanwege hun geloof in Jezus worden vermoord in moslimlanden leven werd echter geen woord vuil gemaakt, noch werd er enige melding gemaakt van het feit dat juist de Palestijnen door hun racistische religieuze zuiveringen verantwoordelijk zijn voor het vrijwel doen verdwijnen van de christelijke gemeenschap in de door hun gecontroleerde gebieden.

Zo’n 2000 jaar Jodenvervolging door christenen is het gevolg van door de Rooms Katholieke kerk ingevoerde, en later door de protestantse -en inmiddels ook veel evangelische- kerken overgenomen demonische vervangingstheologie die stelt dat de beloften van God aan het Joodse volk en Israël niet meer gelden en de talloze Bijbelse profetieën over de terugkeer van het joodse volk naar Israël niet letterlijk moeten worden genomen.

Wereldraad noemt Israël Zionistisch complot
Vertegenwoordigers van de Lutheranen, Katholieken, Protestanten, Grieks- en Russisch Orthodoxen kwamen vorige week in Griekenland ‘in de naam van God’ overeen dat 3000 jaren Joodse geschiedenis in Israël van geen enkel belang zijn en dat het gebied tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee vooral islamitisch en christelijk is – en misschien een heel klein beetje joods. Daarnaast legitimeerden de christelijke kerken het Palestijnse terrorisme door te stellen dat ‘het verzet tegen de kwaadaardige bezetting het recht en de plicht van een christen’ is.

Hoewel de Rooms Katholieke en protestantse kerken nooit veel affiniteit met Israël hebben gehad is het aantal felle aanvallen van christelijke kerken en groeperingen op de joodse staat de laatste maanden enorm toegenomen. Alleen in de VS lijkt de meerderheid van de christenen nog achter Israël te staan; in de rest van de wereld zingt men hetzelfde antisemitische en anti-Israëlische deuntje als de reguliere media, de linkse en christelijke politieke partijen, de moslims en de Verenigde Naties. Zelfs het ‘Zionistische complot’ tegen de moslims en de rest van de wereld werd -net als tijdens de opkomst van Adolf Hitler en de Nazi’s- op de conferentie van stal gehaald. In het verleden leidden deze eeuwenoude complottheorieën steevast tot pogroms tegen de joden.

Poppetjes van joden in het water gooien
In Antwerpen, ooit het ‘Belgische Jeruzalem’ genoemd, hield een door de overheid gesubsidieerde Katholieke eliteschool onlangs een ‘Palestina dag’, die bol stond van antisemitische verwijzingen en dito activiteiten voor jongeren. Eén van de thema’s was ‘gooi de soldaten in de zee’, waarbij kinderen poppetjes van joden en Israëlische soldaten in twee grote watertanks konden gooien. De invloedrijke internationale Katholieke beweging, Pax Christi, promoot ‘in de naam van liefde’ een boycot van Israëlische producten. Zo is de body lotion van het cosmetische bedrijf Ahava ‘uitverkoren’ tot het symbool van het zogenaamde joodse ‘kolonialisme’. Na jaren anti-Israëlische demonstraties moest Ahava’s winkel in Londen recent de deuren sluiten.

Ook de Nederlandse Interkerkelijke Organisatie en de Ierse Katholieke groepering Troicaré -beiden gesubsidieerd door de EU- staan vooraan bij de strijd tegen Israël. De Verenigde Kerk van Canada heeft pas besloten tot een boycot van zes grote bedrijven (Caterpillar, Motorola, Ahava, Veolia, Elbit Systems en Chapters/Indigo) en de Zuid Afrikaanse antisemitische bisschop Desmond Tutu overtuigde de Universiteit van Johannesburg ervan om alle banden met Israëlische collega’s te verbreken. Vorig jaar stelde de Britse Methodisten Kerk al een boycot in tegen Israëlische producten uit Judea en Samaria.

De Lachende Paus (of zoiets..)

Vaticaan neemt islamitische propaganda over
La Civiltà Cattolica, het Vaticaanse magazine dat door het secretariaat van de paus wordt beoordeeld voordat het gepubliceerd wordt, adopteerde in januari de Palestijnse ‘Nakba’ term waarmee de oprichting van de joodse staat wordt betreurd. Ook werd Israël beschuldigt van ‘etnische zuiveringen’ en werd de vooral door de Iraanse president Ahmadinejad wekelijks herhaalde islamitische propaganda dat ‘de Zionisten’ het Westerse schuldgevoel over de Holocaust hebben uitgebuit om Israël op te richten, letterlijk overgenomen.

Tijdens de Roomse synode ontkende aartsbisschop Cyrille Salim Bustros, die hoogstpersoonlijk door paus Benedictus XVI is aangewezen, het recht van de joden om in het Bijbelse land te wonen. ‘Voor christenen bestaat er geen beloofd land voor de joden. Er bestaat niet langer een ‘uitverkoren volk’,’ aldus Bustros. De Maronitische Apostolische Nuncio Edmond Farhat, een soort ambassadeur namens het Vaticaan, noemde Israël een ‘afgestoten vreemd implantaat dat niet door specialisten kan worden genezen.’

Nieuwe Holocaust
De huidige Latijnse patriarch van Jeruzalem, Fouad Twal, benoemd door paus Benedictus als vertegenwoordiger van de Katholieke gemeenschap in Israël, steunt een campagne tegen de ‘judaïsering van Jeruzalem’. Toen een Palestijnse terrorist onlangs een compleet Israëlisch gezin, inclusief kleine kinderen en een baby, afslachtte terwijl ze lagen te slapen, bagatelliseerde de bekende Italiaanse priester Mario Cornioli (cornhole?) de gruwelijke moordpartij door te stellen dat deze gebeurde in ‘een illegale Israëlische kolonie die is gebouwd op gestolen land’.

De christelijke kerken maken met hun verwrongen, satanische vervangingstheologie dan ook letterlijk de weg vrij voor een nieuw bloedbad, een nieuwe Holocaust op het joodse volk. Israëliërs worden door de ‘christelijke’ kerken steeds meer gezien als ‘door God verworpenen’ die het eigenlijk wel verdienen om weggevaagd te worden uit het ‘heilige land’. Christenen die echter niet een groot deel van de Bijbel hebben geschrapt en weggegooid zouden hierdoor wel eens kunnen concluderen dat niet Christus, maar Lucifer aan het hoofd van veel christelijke kerken staat. Kan er nog enige twijfel over bestaan dat we in de tijd van de ‘grote afval’, dus de eindtijd, leven?


(1) De Wereldraad van Kerken is een van de belangrijkste internationale christelijk-oecumenische organisaties. Hij is gevestigd in Genève, Zwitserland en werd gesticht op 23 augustus 1948. Er zijn omstreeks 340 kerken lid van deze organisatie. De organisatie zou op deze manier zo’n 400 miljoen christelijke leden hebben in meer dan 110 landen. De eerste secretaris-generaal was de Nederlander Willem Visser ’t Hooft. De huidige secretaris-generaal is Olav Fykse Tveit. Binnen de organisatie is vrijwel iedere christelijke stroming vertegenwoordigd.

De grootste Kerk ter wereld, de Rooms-katholieke Kerk, is geen lid van de Wereldraad van Kerken, maar werkt nauw samen met de organisatie. Er zijn echter wel regionale Rooms-katholieke Kerken die lid zijn van een bepaalde tak van deze organisatie. Verder zijn binnen de organisatie ruwweg de meeste christelijke stromingen vertegenwoordigd, zoals de Oosters-orthodoxe Kerken, Oudkatholieke Kerk, protestantse Kerken, de Anglicaanse Kerk, enkele baptisten, de meeste lutheranen, methodisten, verschillende Gereformeerde Kerken en enkele vrijzinnige kerken. [bron]

15 gedachtes over “Wereldraad van Kerken: Die Juden sind unser Ungluck!

 1. Satan zit niet stil en treft Joden en Bijbelgetrouwe gelovigen, omdat de enige levende God onbereikbaar is. Daar waar mensen satan volgen – ook onbewust – is de heilige Geest afwezig en zien wij de gevolgen dagelijks om ons heen en in de wereld. De nieuwe hemel en nieuwe aarde komt slechts door de weeën heen die allen zal treffen. Op een gegeven moment is de genadetijd voorbij en is er slechts plaats voor oordelen. Deze zijn al veelvuldig aanwezig in wetsverachting en -verkrachting, roof, fraude, leugen, moord, haat, egoïsme,
  enz. Nog is er redding door Jezus Christus als wij onze zonden belijden en bestrijden, maar wie ziet zijn eigen verderf in …. ?

  Like

 2. Gruwelijk is dit.

  Mensen die zeggen dat ze de Bijbel kennen en zeggen dat bestaan van Israël een ‘zonde’ is.

  Maar het is weer een staaltje van hoe Don Finto het verwoord in zijn boek Uw volk is mijn volk:

  “Ik wist hoe ik de Bijbel moest lezen door bepaalde gedeeltes over het hoofd te zien en andere zodanig te interpreteren, dat zij altijd zeiden wat ik geleerd had. We wisten dat elke andere opvatting van de Bijbel een scheiding tot gevolg zou hebben tussen ons en onze naaste vrienden en familie. Zo nu en dan voelde ik me er niet prettig bij. Ik las dan iets in de Bijbel, dat helemaal niet klopte met wat ik geleerd had.”

  Zij zijn vergeten dat Israël het Volk van God is en weer zou wonen in Israël. Ach beter past niet in hun “leer”.

  Ik zou zeggen Wereldraad van Kerken ken uw Bijbel. PKN en Pax Christi ken uw Bijbel.

  Like

 3. Wat een smerige bedoeling van deze organisatie. Ze laten maar weer ’s zien dat ze niets geleerd hebben. Helemaal niets.

  Like

 4. Van de bijdragen van Xander neem ik telkens weer met grote dankbaarheid kennis. Xander, je vertegenwoordigt een groep gelovigen die misschien groter is dan je vermoedt.
  Dr.K.H.

  Like

 5. Hier zien we dat ‘de kerken’ voor een belangrijk deel zelf schuldig zijn aan de voortschrijdende islamisering van de (voormalige) christelijke gebieden. Door hun eigen wortels door te zagen, snijden zij zich af van hun heer. Veel kerkelijke instituties zijn op sterven na dood. Gelukkig zijn er ook nog/weer christelijke gelovigen die juist hun wortels (Israel) ontdekken.

  Like

 6. Ja hoor daar gaan we weer,kruipen,samenheulen,lafheid,schijnheiligheid.Ik word misselijk.Bah bah bah.Waar is de moed,eerlijkheid,het lef?????????Ik zou kunnen huilen maar gun het ze niet die draaitollen.

  Like

 7. Intussen is er alsmaar geen bron van de wereldraad van kerken zelf over dit onderwerp te vinden. “Clark Kent” de eindredacteur van HVV http://www.hetvrijevolk.com/
  schrijft het volgende:

  Ik vermoed dat het bestaan van Israël een zonde noemen gebaseerd is op het
  Kairos-document, een verklaring van Palestijnse christenen uit 2009:
  http://www.kairospalestine.ps/

  Dat Kairosdocument kwam ook aan de orde op de conferentie van de wereldraad
  van kerken: During the conference the participants explored a number of
  topics including the impact of the Kairos Document issued by Palestinian
  Christian leaders in December 2009 concerning the long running Israeli
  occupation.

  In het Kairosdocument wordt gesproken over de zonde van de Israëlische
  bezetting:

  This document is the Christian Palestinians’ word to the world about what is
  happening in Palestine. It is written at this time when we wanted to see the
  Glory of the grace of God in this land and in the sufferings of its people.
  In this spirit the document requests the international community to stand by
  the Palestinian people who have faced oppression, displacement, suffering
  and clear apartheid for more than six decades. The suffering continues while
  the international community silently looks on at the occupying State,
  Israel. Our word is a cry of hope, with love, prayer and faith in God. We
  address it first of all to ourselves and then to all the churches and
  Christians in the world, asking them to stand against injustice and
  apartheid, urging them to work for a just peace in our region, calling on
  them to revisit theologies that justify crimes perpetrated against our
  people and the dispossession of the land.

  In this historic document, we Palestinian Christians declare that the
  military occupation of our land is a sin against God and humanity, and that
  any theology that legitimizes the occupation is far from Christian teachings
  because true Christian theology is a theology of love and solidarity with
  the oppressed, a call to justice and equality among peoples.

  Like

 8. Het is pas echt “zonde” als een mens niet uit zijn eigen fouten leert en niet uit de fouten van de geschiedenis wil leren! Dat de traditionele kerken leeglopen is een feit, maar dit wil niet zeggen dat deze mensen hun persoonlijk geloof in G-d de rug toekeren maar meer dat ze zich niet langer kunnen vinden in het concept van de kerkdienst en andere redenen. Het is anderzijds wel zo dat vooral christelijk jeugd hun geloof op een andere manier gaan beleven door bv. jeugdkerken, christelijke concerten enz .

  Like

 9. Wiesje, uit uw woorden moet ik opmaken dat het om gewone ‘anargie, een ‘putch van de kerkbisschoppen tegen hun eigen baas gaat. Als ze ‘zijn woord niet meer willen accepteren, waarom bidden ze dan constant? Ik denk dat de meeste ‘gewone Christenen veel slimmer zijn en die mannen gewoon laten kletsen, vandaar dat de kerken leegstaan/lopen en er steeds meer afgebroken moeten worden. Of dat, wat ervoor in de plaats komt een enorme verbetering is, dat laat ik open voor discussie.

  Like

 10. ik weet het niet maar zoals het nu lijkt dan word het binnenkort koffers pakken en weer op de vlucht,,, het spook van het antisemitisme steekt overal de kop weer op,,,,,,en het wordt met de dag erger,,,dit is nog maar het begin,,,,

  Like

 11. Dit alles om zich van de eigen begane zonden & moordpartijen op de Joden te verschonen en ‘absolutie te verkrijgen. Dit is duidelijk voor een ieder met ogen in zijn hoofd en verstand in de hersenen. De oude progroms en de Holocaust zijn nog stééds niet genoeg voor het ‘beschaafde’ ras….de mens en men heeft wéér behoefte aan ‘vers Joods bloed. Het anti semitische monster moet wéér gevoed worden en dus staat de wereld van het Geloof te trappelen (nu met bondgenoot Islamisten & fanatieke ultra linkse Stalinisten + de Usual Suspects van ultra rechtse) om het nóg een keertje te proberen. Eén keer moet het toch lukken om van dat ‘uitverkoren ras af te komen! Ze hebben nog stééds niet geleerd, dat de mens wikt, maar Gd. beslist en dat (het kan vele mensenlevens kosten), maar uiteindelijk de Joden altijd winnen, want ondanks dat de KERKEN = mensen anders besluiten, blijven de Joden toch stééds het ‘uitverkoren volk. Daar wrikt nu net het schoentje voor de ‘heilige stoel.

  Like

 12. 23 augustus 1948 is dit orgaan opgericht. Wie zou de aanzetter tot dit idee zijn geweest?
  Waar God werkt is satan toch altijd aanwezig en soms zelfs erg vroom!!

  Like

 13. Ik herinner me niet ooit gelezen te hebben dat op de Berg Sinai waar
  G’d Zijn Leer gaf aan Mozes om die door te geven aan het volk dat
  G’d (en niet de paus) daartoe aanwees, Israel, dat daar ook nog een
  paus of een cardinaal aanwezig was.
  Die hele zelfgemaakte heilige hierarchie heeft altijd geprobeerd de Joodse identiteit te bespotten, te delegitimeren en tevens te ontvreemden,
  hetgeen een rare combinatie is.
  Aangezien de strijd hier gevoerd woedt tegen De G’d van Israel,
  de Schepper der wereld lijkt heel de hetse der potentaten in de
  wereldraad van kerken een storm in een glas water.
  Israel, zoveel is duidelijk, zal blijven vertrouwen op G’d en genoemde wereldraad blijft geheel buiten dat eeuwigdurende Verbond.
  De ware tragiek is intra kerkelijk. Een mensenmenigte van een miljard
  zielen wordt hier constant misleid. Hoewel ik het nauwelijks gelooflijk
  vind dat iemand zou kunnen accepteren dat G’d Zelf “zich vergiste” en
  “nimmer bedoelde” wat Hij Zijn profeten ingaf te verkondigen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.