Vloot idioten nadert Gaza: ‘De vloot komt! De vloot komt!’

De vloot met idioten richting Gaza

door Phyllis Chessler
(vertaling: Ank Spencer)

De vloot komt! De vloot komt!

Europese en Noord-Amerikaanse activisten, journalisten en huurlingen zijn op 15 boten met passagiers uit 22 voornamelijk westerse landen vertrokken – of staan op het punt om te vertrekken – teneinde ‘de Israëlische blokkade van Gaza te breken’. Geïnspireerd door de beelden van de anti-Potemkin dorpen van Palestijnse Arabieren die in afgrijselijke vluchtelingenhutten wonen, ingesloten door een zogenaamde Israëlische ‘Apartheidsmuur’, onderdrukt door ‘nazistische’ Israëlische soldaten om ‘racistische’ redenen (en niet omdat de Palestijnse leiders zowel islamitische geslachts- en religieuze apartheid als terrorisme toepassen) varen de Goede Mensen tot hun redding uit.

Het is erg genoeg dat Israël omgeven wordt door 22 vijandige Arabische landen plus een genocidaal anti-Joods en anti-Israëlisch Iran, een land dat soldaten gelegerd heeft in Libanon, Gaza en Syrië.

Het is erg genoeg dat de Verenigde Naties en de Palestijnse leiders het plan hebben om eenzijdig een Palestijnse staat uit te roepen op soeverein Israëlisch land.

Het is erg genoeg dat de voornaamste westerse media en universiteiten het meest virulente antisemitisme en antizionisme respectabel gemaakt hebben en studenten hebben geïntimideerd met eindeloze herhalingen van Gaza op de Hudson, Gaza op de Atlantische Oceaan en Gaza op de Grote Oceaan. Ze zeggen dat ze zonder geweld Israël willen provoceren tot een verboden vertoon van zelfverdediging.

Schepen vertrekken uit Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland, Noorwegen, Griekenland, Turkije en Canada, evenals de Verenigde Staten. Deze Europeanen geloven duidelijk niet dat er genoeg Joden in de Europese Holocaust zijn vermoord en/of willen de nabestaanden van de overlevenden van de Holocaust niet zien gedijen in Israël. Misschien geloven sommige Europeanen dat hun linkse anti-Israël politiek hen te stade komt vis à vis de islamisten die bliksemsnel Europa overspoelen op een wijze die slechts Jean Raspail, de auteur van The Camp of the Saints, heeft kunnen voorzien en zou toejuichen.

Snel verder lezen KLIKKEN op–>

‘De onbeschaamdheid van de Hoop’

Het schip van de Verenigde Staten is genoemd “De onbeschaamdheid van de Hoop” (de The Audacity of Hope zogenoemd naar de titel van een boek van de hand van de Amerikaanse president Barack Obama.) Aan boord zijn 36 passagiers en 4 bemanningsleden, inclusief een paar leden van de door Soros gefinancierde Code Pink. Journalisten van The Nation, CNN, NPR, CS, The New York Times, Democracy Now en het Palestijnse nieuwsagentschap Ma´an zijn opgenomen binnen de vloot. ‘Opgenomen’, is dat niet het woord dat wordt gebruikt om journalisten te beschrijven die troepen in actieve strijd begeleiden? Sorry, maar ik neem woorden heel serieus.

Deze zich noemende activisten en veronderstelde antiracisten bezoeken, nemen deel aan en maken de cruise om goedkope sensatie en zelfs nog goedkopere publiciteit. Ze wensen verlaagd tarief, geen ‘gloeiende’ glorie. Ze zijn uiteindelijk conformisten en carrièrejagers en dragen bij tot hun activistische daden door zich tegen de Joden te keren. De bedoeling is daarbij te bewijzen dat ze dapper en principieel zijn. Feitelijk zijn zij bezig met een zeer zelfvernietigende vorm van politiek theater: ze manipuleren in concreto symbolen op dezelfde manier als Osama bin Laden op 9/11. Onder het mom van ‘zorgen’geven deze activisten zich over aan het gevaarlijkste totalitaire en vrouwenhatende islamitische regime, maar wel in de naam van ‘vrijheid’ en ‘rechtvaardigheid’.

De activisten op die vloot geven niets om de feiten op de grond, ze weigeren te begrijpen dat Gaza vol staat met luxehotels, kantoorgebouwen, paleisachtige villa’s, nachtclubs, strandclubs en welvoorziene markten. Zij richten zich uitsluitend op de kunstmatig gehandhaafde, door armoede geteisterde gebieden en niet op de ware redenen daarvoor: namelijk, dat de Arabische en Palestijnse leiders gedurende meer dan 60 jaar het Westen hebben uitgemolken voor zijn schuldgevoelens en zijn geld ten behoeve van deze eenzijdige, valselijk gecreëerde vluchtelingenpopulatie.

Alice Walker gebeten door de vlootgekte

Romanschrijfster en dichteres Alice Walker is ook aan boord van ‘De onbeschaamdheid van de Hoop’. Zij heeft interviews gegeven en heeft stukken gepubliceerd over haar groeiende vlootgekte. O, Alice. Wij kennen elkaar en hebben elkaar op belangrijke momenten door de jaren heen in de gaten gehouden. Haar huidige geesteshouding is pijnlijk, raadselachtig, onevenwichtig en verraderlijk.

Walker heeft vooropgelopen bij de Amerikaanse burgerrechten, feministische, ecologische en dierenrechtenbewegingen; gedurende vele jaren was Walker activiste tegen vrouwenbesnijdenis – een Afrikaanse en moslim-Afrikaanse praktijk. Ze is het best bekend en bemind door haar roman The Color Purple die verfilmd werd en op Broadway opgevoerd.

Tragisch, maar typerend gelooft Walker dat de Israëli’s een duivelser versie zijn van de blanke zuidelijke Amerikaanse racisten die zwarte Amerikanen tot slaven maakte en daarna lynchten, hebben verarmd, uitgebuit en gesegregeerd. Ze verbeeldt zich dat de Palestijnen zelfs een zuiverder versie zijn van onderdrukte Afro-Amerikanen. Vooral ziet zij de Palestijnen en zichzelf als ‘niet-gewelddadige’ spelers in dit grote drama.

Walker beschouwt de Joden niet als het volk dat thuishoort in het Midden-Oosten of als gelijk aan de ‘zwarten’ van Europa of als het momenteel meest bedreigde ras van ongelovigen in het Midden-Oosten van de moslims. Walker weigert te erkennen dat Arabieren en moslims nog steeds de slavernij in praktijk brengen (voornamelijk Afrikaans en gebaseerd op huidskleur) en geslachts- en godsdienstige apartheid. Integendeel, Walker maakt de Joden tot zondebok, in het bijzonder Israëlische Joden, voor de ernstige zonden en misdaden van schaamteloos racisme die begaan worden door etnische Arabische moslims in landen waar de moslims in de meerderheid zijn, zoals Sudan, de Egyptische Sinai, Saudie-Arabië en elders.

Walker schijnt er geen idee van te hebben dat moslims een lange, lange geschiedenis hebben van slavenhandel, sexslavernij, imperialisme, kolonialisme, bekering door het zwaard en barbaarse vrouwenhaat. Integendeel, zij schijnt niets te begrijpen van het regime van terreur dat Hamas de vrouwen, homo’s, kunstenaars en kwetsbare wezens in Gaza opgelegd heeft. Walker heeft geen grip op de feiten; zij is noodlottig besmet met propaganda, die zij met heel haar hart gelooft. Bijvoorbeeld: Walker claimt dat 1400 mensen in Gaza stierven gedurende Operation Cast Lead, maar zij vermeldt niet dat – zoals Hamas zelf erkent – 600 tot 700 daarvan gewapende Hamas-militairen waren.

Ze claimt dat meer dan 300 kinderen gedurende de oorlog gedood werden, maar kan niet begrijpen dat veel van die kinderen feitelijk participeerden in de oorlog van Hamas, dienst doend als kindsoldaten, mortierspotters en ondersteunend personeel. Zoals twee Israëlische onderzoekers gedocumenteerd hebben, was onder de slachtoffers jonger dan 18 jaar, de verhouding mannelijk-vrouwelijk bij de 11- jarigen en jongere groep bijna 1:1 – met andere woorden, volstrekt willekeurig. Echter, de verhouding mannelijk-vrouwelijk voor 17- en 18-jarigen was meer dan 6 mannen tegenover elke vrouw. Tenzij Israëlische wetenschappers het een of andere Y-chromosoomzoekend apparaat hebben ontwikkeld dat slechts op mannen in de postpuberteit gericht is, is de duidelijke conclusie dat veel van die tieners vechters waren.

Ongelooflijk. Walker zegt: “Ik had nooit zoveel schaamteloos terrorisme van Israëlische en Amerikaanse makelij gezien als waar ik in Gaza getuige van was. Het is ongelukkig dat men in Israël zo weinig lijkt te weten van wat hun regering op het gebied van terrorisme doet.” Heeft Walker geslapen gedurende de islamitische aanval op het World Trade Center in 1993? Heeft niemand haar ooit verteld van 9/11 (New York City), 3/11 (Madrid), 7/7 (Londen) en 11/26 (Mumbay)? Is ze totaal vergeten dat gedurende bijna 50 jaar Palestijnse terroristen passagiersvliegtuigen hebben gekaapt, synagogen gebombardeerd en Israëlische burgers opgeblazen op markten, in kleine winkels, bussen, hotels, discotheken? Ja, Alice, zelfs de kinderen, in het bijzonder de kinderen.

Walker vermeldt geen van deze gebeurtenissen in haar litanie van terrorisme, die zij strikt beperkt tot Israëlische aanvallen op Gaza. Walker heeft het elke keer mis. Ze schrijft:

“Een van de o zo pijnlijke dingen om te bedenken over het gesegregeerde Zuiden is dat, ongeacht wat blanken hen aandeden, zwarten niet mochten terugvechten, zelfs niet met een woord of een blik, vandaar de uitdrukking ‘roekeloos oogcontact’, dat resulteerde in slaag of de dood voor menige zwarte. Het idee dat de mensen in Palestina zelfs niet verondersteld worden terug te vechten na alles wat hun is aangedaan, is wreed en onmenselijk, aangezien het beschermen van jezelf en je gezin, je land en je broodwinning een instinct is dat we met alle schepselen op aarde delen. Om ze collectief te straffen (door bombardement en uithongering) omdat ze hun eigen regering kiezen via een democratische verkiezing die door de meeste waarnemers als eerlijk werd betiteld, is sadistisch en internationaal veroordeeld als onwettig.”

Wat ze in werkelijkheid zegt is dat het slechts het volk van Israël is dat niet verondersteld wordt terug te vechten wanneer het aangevallen wordt. Blijkbaar is zij het niet eens met haar afgod, president (toen senator) Obama die in 2008 tot een Israëlisch gehoor in Sderot zei: “Als raketten zouden vallen waar mijn dochters slapen, zou ik alles doen om daar een eind aan te maken.”

Begrijpt Walker niet, dat tussen 2001 en 2007 Hamas 2496 Qassam-raketten op Zuid-Israël afvuurde, waardoor kinderen en volwassenen voor de rest van hun leven getraumatiseerd werden? Deze burgers horen een sirene en hebben dan 15 angstige seconden om een schuilkelder te bereiken. Het lawaai is folterend. Zo ook de angst. Pas na zes lange, verschrikkelijke jaren voelde Israël zich ten slotte verplicht om Operation Cast Lead uit te voeren. Dat zij zichzelf durfden verdedigen werd door de wereld veroordeeld. En noodlottig bevonden. Er was meer dan een jaar nodig voordat de werkelijke feiten aan het licht kwamen: Turkije had aan boord van de Marvi Marmara huurlingen gezonden, met dodelijke wapens bewapend. Deze moordenaars werden opgenomen in de groep van zogenaamde vredesactivisten.

Walker gelooft dat “de mensen op de Mavi Marmara aangevallen werden en dat de mensen die gedood werden afgeslacht waren. We weten dat de Israëlische legers praktisch alles wat de passagiers aan boord hadden, in beslag namen. Daarna zonden zij hun eigen video uit, terwijl zij de wazige beelden zodanig interpreteerden dat hun verhaal dat zij aangevallen waren door de mensen aan boord, ondersteund werd.” Maar er is niets ‘wazigs’ op de foto van een van de activisten aan boord die over een gewonde Israëlische soldaat gebogen staat met een mes in zijn hand. Volgens het verhaal van een IDF-soldaat:

“Ze hadden metalen knuppels, messen, glazen flessen. Op een moment was er zelfs open vuur … Ik kwam als laatste naar beneden en ik zag dat de groep verspreid was, iedereen in zijn eigen hoek, omgeven door drie of vier mannen. Ik zag een soldaat op de vloer die door twee mannen geslagen werd. Ik trok ze van hem af en ze keerden zich tot mij en begonnen mij met de knuppels te slaan… Er waren ongeveer 30 mannen; ze kwamen simpelweg om de oorlog. Wij kwamen om de zaak recht te zetten, om te spreken met hen die naar beneden gingen, maar ieder van ons die naar beneden ging werd eenvoudig aangevallen.”

Walker verdraait de realiteit voor haar eigen doel. Feitelijk verlaat zij de realiteit volkomen. Waarom precies hebben de Palestijnen een vloot nodig? Over welke soort blokkade praten wij eigenlijk? Israël zendt per week meer dan 1000 truckladingen goederen naar Gaza. De Israëli’s onderzoeken schepen op wapens en sturen dan al het andere over land naar Gaza. Egypte controleert thans de overgang bij Rafah. De Moslim Broederschap heeft regelmatig strijders en wapens naar Gaza gestuurd. Wat is de ware, humanitaire zin van deze vloot? Alice Walker gelooft dat zij Mahatma Gandhi volgt bij wat zij doet. Het wordt mij koud om het hart, maar misschien is dat precies wat zij doet. Gandhi schreef in een open brief aan de Joden in 1938:

“Lijden, vrijwillig ondergaan, zal (de Joden) innerlijke kracht en vreugde geven… het berekende geweld van Hitler zou zelfs kunnen resulteren in een algemene afslachting van Joden. Maar als de Joodse geest voorbereid zou kunnen zijn op vrijwillig lijden, dan zou zelfs de slachting die ik mij voorstel, worden tot een dag van dankzegging en vreugde dat Jehovah verlossing van het ras bewerkstelligd heeft, zelfs door de hand van de tiran. Want voor de Godvrezenden is de dood geen schrikbeeld.”

In 1946 schreef Gandhi, nadat dit vreugdevol lijden inderdaad het Europese Jodendom overvallen had: “Hitler vermoordde 6 miljoen Joden. Het is de grootste misdaad van onze tijd. Maar de Joden hadden zichzelf aan het slagersmes moeten aanbieden. Ze hadden zich van de kliffen af in zee moeten werpen. Het zou de wereld en het Duitse volk wakker geschud hebben … Zoals het is, bezweken zij toch bij miljoenen.” Dit is de gek makende en gevaarlijke wens van de mensen op de vloot. Ze geloven – nee, zij voelen – dat als de Israëlische Joden zichzelf allemaal ombrachten (zie Gandhi) of allen vermoord werden (lees wat Ahmedinejad gezegd heeft en wat bijna elke Arabische moslimleider en burger ook zegt) dat onze dood een tijdperk van vrede op aarde en hemelse rechtvaardigheid zou inleiden.

Oorlogvoerende Arabische stammen, broedermoordende moslimsekten, racisten van de Derde Wereld en vrouwenhatende barbaren zouden allen bij elkaar liggen en ophouden met hun dieren- en mensenoffers. Geloof je dat, Alice?