Turkse terreurboot Mavi Marmara neemt dan toch niet deel aan Free Gaza Flotilla II

“Het doel van het geplande ‘provocatieve en hatelijke’ Free Gaza Flotilla II is gericht om de gewapende strijd aan te gaan met het IDF en niet om humanitaire hulp naar Gaza te brengen”, dat zei zondag de Bevelhebber van de Israëlische marine, vice-admiraal Eliezer Meron. Het ministerie voor Buitenlandse Zaken bevestigde dat op geen enkel ogenblik een blokkade van Gaza bestaat. Zoals bekend had de Mavi Marmara geen hulpgoederen aan boord toen het schip op 31 mei 2010 door het IDF werd opgeleid. Turkse anti-Israëlische activisten zeiden vrijdag dat een hulpvloot voor Gaza deze maand zal afvaren om de Israëlische … Lees verder Turkse terreurboot Mavi Marmara neemt dan toch niet deel aan Free Gaza Flotilla II

VN Watch haalt uit naar VN voor haar hypocriete fixatie op Israël [video]

De Verenigde Naties hebben afgelopen vrijdag hebben met een ruime meerderheid de agenda van de VN-Raad voor de Mensenrechten [Human Rights Council] voor de komende vijf jaren automatisch goedgekeurd, die Israël als enige staat in de wereld speciaal in het vizier houdt voor vermeende schendingen van de mensenrechten. 154 landen van de VN-raad stemden voor, enkel de Verenigde Staten, Canada en Palau steunden Israël in de verwerping van die agenda. [De Republiek Palau is een onooglijk klein staatje met 20.000 inwoners op een eilandje ergens in de Grote Oceaan.]

Israël had vrijdag een stemming binnen de VN gevraagd en haar leden opgeroepen om tegen de agenda te stemmen voor de komende vijf jaren van de Human Rights Council, die Israël als enige staat van de 192 lidstaten permanent in het oog moet worden gehouden. Die agenda in haar huidige vorm garandeert het verderzetten van het bevooroordeeld focussen op Israël terwijl andere dictaturen en flagrante schendingen van de mensenrechten worden genegeerd. Israël had om die stemming verzocht om de automatische goedkeuring door de Algemene Vergadering van de V.N., te verhinderen en om de staat de mogelijkheid te geven haar bezwaren tegen die agenda te drukken. [bron: Ynet News]

In de bijgevoegde video oppert een onvermoeibare Hillel Neuer van de ngo UN Watch, enkele vragen aan de voorzitter van de VN Raad. Of het veel uithaalt is veel gezegd. Maar zwijgen is instemmen en dat staat niet in de agenda van de voorzitter van UN Watch! Transcriptie door UN Watch, vertaald naar het Nederlands door Brabosh.com.

Hillel Neuer blasts UN’s hypocritical focus on Israel

Genève, 14 juni 2011. UN Watch’s Hillel Neuer richt het woord tot de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties en klaagt haar agenda en het permanente bashen van Israël aan , op een ogenblik dat het in de omringende Midden-Oostenlanden in brand staat en bulkt van massamoorden en schendingen van mensenrechten alle dagen schering en inslag zijn. [Bron: www.youtube.com/user/HumanRightsUN]

Mijnheer de Voorzitter,

De geschiedenis zal registreren dat het hoogste orgaan voor de mensenrechten van de Verenigde Naties vandaag is samengekomen om geen enkele objectieve reden.  Niets tijdens recente gebeurtenissen, geen enkele logica, niets omtrent mensenrechten dat het debat van vandaag rechtvaardigt.

Onze vergadering is het automatisch gevolg van een besluit dat vier jaar geleden werd goedgekeurd, kort nadat deze raad werd opgericht, met het doel om een permanent agendapunt gericht te houden op slechts één enkel land: Israël.

De geschiedenis zal registreren dat op een ogenblik waarop de burgers in het hele Midden-Oosten door hun eigen overheid met geweren, tanks en helikopters worden aangevallen, de Verenigde Naties haar schaarse tijd en aandacht concentreert op een land in dat gebied daar dat allemaal niet gebeurt; het enige land in het gebied dat, ondanks haar gebreken, het recht op vreedzaam bijeenkomst garandeert, alsmede de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid en de vrijheid van godsdienst eerbiedigt; het enige land in het gebied met vrije verkiezingen, een onafhankelijke rechterlijke macht en de gelijke behandeling van vrouwen waarborgt; het enige land waar de homoseksuelen niet worden vervolgd, gearresteerd of tot de dood worden gestenigd, maar in tegendeel hun eigen jaarlijks weerkerende parade kunnen houden, net zoals zij dat drie dagen geleden in Tel Aviv deden.

Mijnheer de Voorzitter, dat is waarom de logica van dit agendapunt het tegenovergestelde vertegenwoordigt van de mensenrechten en waarom het die pathologiën belichaamt die de voormalige voorzitter van deze raad in diskrediet brachten.

Dit punt is namelijk zo onrechtvaardig, zo bevooroordeeld, zo selectief, zo gepolitiseerd, en  zo tegenstrijdig met de eigen principes van deze raad van gelijkheid en universaliteit, dat het door de secretaris-generaal zelf, mijnheer Ban Ki-moon, op 20 Juni 2007 werd veroordeeld, de dag nadat het werd aangenomen.

En daarom vragen wij: In haar recente 5-jaarlijkse overzicht, ondanks alles wat er gebeurt in het Midden-Oosten, waarom heeft de Raad beslist om de behandeling van dit agendapunt te bestendigen, een handelswijze die op het einde van deze week door de Algemene Vergadering zal worden bekrachtigd?

Mijnheer de Voorzitter,

De geschiedenis zal registreren dat, toen de burgers door hun eigen overheden werden vervolgd of afgeslacht – in Syrië, Iran, Jemen, Libië, Bahrein en elders – de Verenigde Naties ervoor kozen om een blind oog naar al die slachtoffers te keren en in plaats daarvan besloot om het cynisme, de schijnheiligheid en het zondebokken maken van de daders te ondersteunen.

Dank u, Mijnheer de Voorzitter.

Voor de oorspronkelijke Engelstalige tekst, KLIKKEN op–> Lees verder “VN Watch haalt uit naar VN voor haar hypocriete fixatie op Israël “

Syrische gevangenen loven Assad in ruil voor drinkwater [video]

Dagelijkse taferelen in Syrië. Op deze beelden is te zien hoe opstandige Syriërs door troepen van president Assad werden gevangen genomen. Compleet uitgehongerd en dorstig worden zij door de soldaten nog wat gepest. “Jullie willen water hebben? Loof dan Assad!” De gevangenen blijft geen keuze over dan Assad te prijzen of omkomen van de dorst. De angst die op de gezichten is af te lezen spreekt voor zich. Het is niet bekend hoe het verder is afgelopen met deze groep opstandelingen. Naar schatting 1.600 mensen werden omgebracht en een veelvoud aan gewonden sinds in maart de onlusten begonnen. Meer dan … Lees verder Syrische gevangenen loven Assad in ruil voor drinkwater [video]

Palestina? Hou toch op met die flauwekul! [satirevideo]

Palestine Sucks! De 23-jarige Steven Crowder is een Amerikaans Canadese opkomende stand-up comedian, acteur, medewerker van Fox News en stemacteur. Hoewel geboren in Detroit, Michigan (VS), is hij opgegroeid Greenfield Park, Quebec, Canada, een voorstad van Montreal, waar hij in 2004 afstudeerde aan Centennial Regional High School. Naast al zijn theater- en filmwerk amuseert hij zich de laatste jaren met politiek sloopwerk te verrichten op zijn eigen sarcastische wijze in zelfgemaakte video’s die hun weg vinden bij Pajamas Media en Andrew Breitbart’s Big Hollywood. Crowder is nu een frequente commentator op televisie, radio en op het internet. [bron] Steven Crowder … Lees verder Palestina? Hou toch op met die flauwekul! [satirevideo]