Eenzijdig uitroepen Palestijnse staat verklaart Oslo Akkoorden ongeldig


Het Witte Huis in Washington, 13 september 1993. Ondertekening van de Oslo Akkoorden: van links naar rechts: koning Hoessein van Jordanië, Yasser Arafat van de PLO, president Moebarak van Egypte, Israëlisch premier Yitzak Rabin en Shimon Peres. Hun gastheer VS-president Bill Clinton is op deze foto niet te zien.

Arafat en de zijnen [waaronder Mahmoud Abbas] bleken echter ondermaatse acteurs te zijn in een slecht gespeeld toneelstuk. Hoewel de Akkoorden wel een einde maakten aan de Palestijnse Stenenoorlog – de Intifada – bleken ze korte tijd later maar weinig meer in te houden dan de typische Arabische leugens en misleiding verpakt in Westers inpakpapier. Enkel de Israëliërs begrepen de listen van Arafat.

Deze akkoorden hielden onder meer [beperkt] Palestijns zelfbestuur in [uitgeoefend door de hiervoor speciaal opgerichte Palestijnse Autoriteit – kortweg PA genoemd], maar vormen voor Arafat en Co in wezen slechts een tussenstap op de weg naar de uiteindelijke vernietiging van Israël en de concrete uitvoering van de aangekondigde genocide op het Joodse volk van Israël. Zijn opvolger Mahmoud Abbas zal na de dood van zijn icoon Arafat in 2004 deze politieke tactiek  in al haar consequenties overnemen enverder zetten.

Avigdor Lieberman: De bal ligt in het Palestijnse kamp

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman heeft zijn tegenhanger van de Europese Unie, Catherine Ashton, afgelopen vrijdag verteld dat een unilaterale onafhankelijkheidsverklaring door de Palestijnse Autoriteit de Oslo Akkoorden ongeldig zou verklaren. De Oslo Akkoorden uit 1993, die het bilateraal werkkader bepalen en unilaterale daden verwerpen, dienen tot op vandaag als basis voor samenwerking tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit op het gebied van economie, infrastructuur en veiligheid.

“Een manoeuvre zoals dit zal een schending zijn van alle overeenkomsten die tot op vandaag werden bereikt en ondertekend. Israël zal zich niet langer verplicht voelen tot [de naleving van] die overeenkomsten die met de Palestijnen de afgelopen 18 jaren werden ondertekend, zei Lieberman. “In het licht van de huidige positie van Abbas, zijn de kansen voor onderhandelingen nul,”, voegde Lieberman eraan toe, waarmee hij alle speculaties teniet deed, die mede door president Shimon Peres op gang werden gebracht nadat hij had beweerd dat vrede met de Palestijnen vóór september mogelijk moet zijn.

“Abbas is niet geïnteresseerd in een akkoord,” verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken. “Hij gaat voor het conflict, omdat daar zijn enige persoonlijke interesse naartoe gaat, alhoewel het tegen de belangen van de Palestijnen indruist en velen zich tegen hem verzetten.” Lieberman voegde er nog aan toe: “Israël maakt zich op om opnieuw onderhandelingen te beginnen. De bal ligt thans in het Palestijnse kamp.”

Het ongeldig verklaren van de Akkoorden van Oslo zou naar alle waarschijnlijkheid een ontluikende Palestijnse staat spoedig onleefbaar maken en Israël uiteindelijk dwingen om recht en orde te handhaven in die gebieden die momenteel door de Palestijnse Autoriteit worden beheerd.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de Palestijnse Autoriteit, waarvan de veiligheidstroepen werden opgeleid en uitgerust door de Verenigde Staten en die op dit ogenblik ongeveer 41.000 eenheden tellen, dergelijke uitkomst vreedzaam zullen accepteren. Want het is namelijk zo in die Oslo-Akkoorden de maximale grootte van dat ‘Palestijnse Leger’ inclusief de reguliere ordestrijdkrachten slechts had bepaald op 30.000 eenheden.

Ashton tracht het vastgelopen vredesproces nieuw leven in te blazen

Ashton, de BuZa minister van de EU, was vrijdag in Israël toegekomen na een bezoek aan Jordanië, wat volgens waarnemers een ultieme poging was om beide kanten aan te sporen om terug te keren aan de onderhandelingstafel. “Wij zijn er ons goed van bewust dat september snel naderbij komt. Met de gebeurtenissen van de Arabische Lente en na de toespraak van President [Barack] Obama, is het meer dan ooit dringend om deel te nemen aan zinvolle onderhandelingen en het Vredeproces weer op gang te trekken,” zei Ashton in een formele verklaring.

“Het standpunt van de Europese Unie is op dit punt duidelijk, zoals die in de conclusies van de Raad werden opgesteld. Dat is de boodschap [die door Ashton] zeer duidelijk werd gemaakt in haar ontmoeting met minister Lieberman,” stond er in de verklaring. Verwacht wordt dat Ashton vandaag zondag een ontmoeting zal hebben met premier Benjamin Netanjahoe.


Bronnen: Arutz Sheva: Lieberman: Oslo Void If PA Declares State door Gavriel Queenann van 17 juni 2011