Dr. Manfred Gerstenfeld schreef open brief aan 2de Kamer over ritueel slachten [in NL.]

Dr. Manfred Gerstenfeld schreef een open brief aan de Tweede Kamer over het rituele slachten. Vandaag wordt er ook een petitie aangeboden, volgende week het grote debat. [bron]

13 juni 2011

Geachte lid van de Tweede Kamer,

In deze open brief wend ik mij tot U in verband met mijn kritiek op het wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Thieme om onbedwelmd religieus slachten te verbieden en vraag uw aandacht voor de volgende punten:

1) Wat het dierenwelzijn betreft is er een groot verschil tussen kosjer en hallal slachten. Dit betreft de uniformiteit van certificering van de slachter, de tijdsduur van opleiding en het toezicht op de slachter alsmede de voorgeschreven methodes van slachten. Er is ook een zeer groot verschil — meer dan honderdmaal — in de omvang van de toepassing van beide slachtmethodes in Nederland. Het gezamenlijk behandelen van deze twee slachtwijzen is structureel misleidend. Hieronder bespreek ik uitsluitend kosjer slachten.

2) De bewijslast dat kosjer slachten slechter voor dierenwelzijn is dan het slachten na verdoving berust volkomen bij de indieners van het wetsvoorstel. De omgekeerde conceptie dat de Joodse gemeenschap eerst zou moeten bewijzen dat het bestaande kosjer slachten niet slechter is dan het huidige reguliere bedwelmd slachten past slechts in een niet-democratisch staatsbestel.

3) Centrale elementen in het betoog van mevrouw Thieme zijn:

a) Een via YouTube verspreide video van de Nicolaas G. Pierson Foundation (het wetenschappelijk bureau van de PvdD) over de wreedheid van het religieus slachten.

b) Wetenschappelijke rapporten, waarbij die van de Animal Sciences Groep van Wageningen UR centraal staan.

c) Een verklaring van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde over ritueel slachten.

Bovendien beweert de Partij voor de Dieren dat belangrijke groepen van Joodse rabbijnen verdoving voor kosjer slachten toestaan en beroept zich daarbij op de Rabbinical Assembly van de conservatieve beweging in de Verenigde Staten.

4) Prof. Joe Regenstein van de Cornell Universiteit in de Verenigde Staten is een vooraanstaand internationaal expert op het gebied van de reguliere en religieuze slacht van dieren. Hij heeft de belangrijkste beweringen van de Partij voor de Dieren onderzocht en daarover een rapport gepubliceerd.[1]

Snel verder lezen KLIKKEN op –>

Prof. Regenstein komt tot de volgende conclusies :

a ) De door de Partij voor de Dieren getoonde video heeft niets met kosjere slacht in Nederland te maken en heeft derhalve geen enkele relevantie voor dit onderwerp in dit land.

b) Uit het rapport 398 van de Animal Sciences Group van Wageningen UR blijkt dat onvoldoende experimenten zijn uitgevoerd. De verstrekte informatie is niet voldoende voor andere wetenschappers om te beoordelen wat precies onderzocht is. Dit maakt het onmogelijk om de experimenten te reproduceren. Derhalve zijn de daaruit getrokken conclusies ongeldig aangezien de regels voor het rapporteren van wetenschappelijke studies geschonden zijn. In de natuurwetenschappen is vooral de niet-reproduceerbaarheid van experimenten een uiterst zware beschuldiging. Bovendien heeft Prof. Regenstein mij meegedeeld dat de algemeen als internationale topexpert op slacht- en dierenwelzijnsgebied beschouwde hoogleraar Temple Grandin van Colorado State University zijn rapport incluis de kritiek op het rapport van de Animal Sciences Group van Wageningen UR gelezen heeft. Zij onderschrijft zijn conclusies waaronder ook die over het rapport van Wageningen. Indien de gedetailleerde kritiek van Prof. Regenstein niet beantwoord kan worden, is dit een ethisch probleem dat mogelijk door het Bestuur van de Universiteit van Wageningen onderzocht dient te worden.

c) De conclusies van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde zijn ook niet wetenschappelijk onderbouwd. Deze onderbouwing is des te belangrijker om de geloofwaardigheid van deze conclusies te bewijzen. Dit ook gezien het feit dat deze organisatie zo vele leden telt die zich uitsluitend met de geneeskunde van huisdieren bezighouden.

5) Ook op andere minder centrale rapporten waarnaar Mevr. Thieme verwijst heeft prof. Regenstein kritiek, vanwege tekortkomingen in de wetenschappelijke methodiek alsmede gebreken in de rapportering over de details van het gedane onderzoek. Hij is bereid om dit, indien gewenst, toe te lichten.

6) Ik neem aan dat het U bekend is dat twee Joodse kerkgenootschappelijke organisaties inmiddels een kort geding aanhangig hebben gemaakt tegen Wageningen UR, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde alsmede de Nederlandse staat.

7) De Rabbinical Assembly van de conservatieve Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten heeft een publieke verklaring uitgegeven dat de Partij voor de Dieren valselijk beweerd heeft dat de RA van mening is dat het geoorloofd is om kosjer te slachten na voorafgaande bedwelming. De RA eist dat de Partij voor de Dieren deze bewering intrekt.[2]

8.) In een gemeenschappelijke brief hebben zes grote Amerikaanse Joodse organisaties zich tot Premier Rutte gewend. Het betreft hier het American Jewish Committee, de Anti-Defamation League, B’nai B’rith International, de Orthodox Union, het Simon Wiesenthal Center en het World Jewish Congress. [3] Een dergelijke gezamenlijke actie jegens een democratie is ongebruikelijk. Dit vloeit voort uit het feit dat deze organisaties, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, in Nederland een gidsland zien wat betreft het beperken van de religieuze vrijheid van Joden in Europa.

9) Op beleefde maar indringende wijze schrijven deze organisaties over de overeenkomst van het wetsvoorstel van Mevr. Thieme met eerdere anti-Joodse acties in Europa door de eeuwen heen.

10) Als specialist op het gebied van het hedendaags internationale antisemitisme kan ik het laatste bevestigen. Het aantal kosjer geslachte dieren in Nederland, ongeveer 3000, is miniem, vergeleken met de tientallen miljoenen andere geslachte dieren. De welzijnsproblemen van vele miljoenen dieren tijdens hun leven — dat bijna oneindig langer duurt dan hun slachten — in de Nederlandse bio-industrie zijn enorm vergeleken met mogelijke problemen tijdens de kosjere slacht. Het aantal probleemgevallen bij het reguliere “bedwelmde” slachten is minstens vele honderden malen groter dan het totaal aantal kosjer geslachte dieren. (Op You Tube kan ook een schokkende video over het reguliere slachten met verdoving gezien worden.[4]) De selectie van kosjer slachten als een doel van een verbod temidden van een dergelijk groot complex van problemen is niet alleen symboolpolitiek; het is een uiterst discriminerende actie. Dit wordt nog duidelijker aangezien het wetsvoorstel ondersteund wordt door een ophitsende irrelevante video, zeer aangevochten wetenschappelijk onderzoek alsmede het onjuist citeren van rabbijnen. Daarbij komen nog in het Kamerdebat gemaakte opmerkingen door een parlementariër over ‘ritueel martelen.’ Ook dat is een uitdrukking die antisemitisme oproept.

11) Dit wetsvoorstel raakt zowel belangrijke aspecten van de vrijheid van de uitoefening van godsdienst in de rechtsstaat als van dierenwelzijn. Wat de godsdienstvrijheid betreft zal dit voorstel, indien aangenomen, ongetwijfeld nog in Europees verband getoetst worden. Derhalve laat ik dit aspect buiten beschouwing.

Desgewenst zal ik gaarne eventuele vragen beantwoorden.

Indien U bovengenoemde feiten en argumenten niet kunt weerleggen, verzoek ik U tegen het wetsvoorstel van mevrouw Thieme te stemmen.

Hoogachtend,

Dr. Manfred Gerstenfeld

[1]  www.kosjerslachten.nl/

[2] (www.rabbinicalassembly.org/news-events/press-releases-and-statements)

[3] Zie document 0606 op website: www.kosjerslachten.nl/

[4]  www.youtube.com/watch?v=mqzGDc0QDWU

6 gedachtes over “Dr. Manfred Gerstenfeld schreef open brief aan 2de Kamer over ritueel slachten [in NL.]

 1. dat kosjer slachten beter is dan bedwelmd slachten is is wel bewezen bij bedewelmd slachten wordt er een pen in het hoofd van de koe geschoten het beest sterft in feite aan een enorme epileptische reactie daarop het dier gaat helemaal strak staan en valt als een blok om en spartelt nog na,,
  bij kosjer slachten verliest het dier door de halssnede meteen het bewustzijn doordat de druk in de hersenen meteen wegvalt dus als je goed oplet weet je zo al wat beter is,,,,
  hasjem heeft dat gebod niet voor niets gegeven,,

  Like

 2. De essentie van de islam is achterlijkheid, huichelarij en wreedheid.
  Dus daar praten we niet eens over.
  Maar de Joden zouden beter moeten weten, althans beter moeten gáán weten.
  Want de essentie van de Joodse religie is dat het een godsdienst in evolutie is.
  Dé essentie is dat!
  Andersom gezegd de Joden evolueren via hun godsdienst.
  Dat betekent: door de geschiedenis heen een steeds gewetensvoller en beter mens worden, via het bewustzijn van wreedheden en fouten, in dialoog en zelfs onenigheid met “God”.
  De rituele slacht ter discussie stellen, lijkt me dus essentiëler voor de Joodse religie dan het eraan vasthouden botweg omdat het 3000 jaar gewoonte is.

  Like

  1. Martien,

   Je maakt een kapitale fout in je denken: dat het onverdoofde slachten zoals wij dat doen volgens de strikte wetten van de sjechita niet diervriendelijk zou zijn. Je bent helaas in je mening bezoedeld door begrippen als ‘barbaars’ en ‘wreedheden’ die zouden plaatvinden bij de koshere slacht.
   Niets is minder waar: er wordt door de PvdD geschermd met filmpjes en meningen en halfbakken theorieen worden gepresenteeerd alsof het wetenschappelijk feiten zijn!

   Het is schokkend om te zien dat met een goed geolied verhaal je feitelijk iedereen een oor kan aannaaien. Mensen zijn dan zo begaan met ‘dierenleed’ (wat terecht is) dat ze daarmee het echte dierenleed bij de industrele slacht voor lief nemen en de andere kant op kijken en alleen maar belichten wat er VERMEEND fout zou gaan bij de koshere slacht door oa halal en kosher op 1 hoop te gooien en alleen maar de halalfilmpjes laten zien.
   Daarnaast klopt je visie op het Jodendom niet helemaal maar dat is een andere discussie.

   Like

 3. Ik ben geen voorstander van een verbod op het onverdoofd slachten want ik wil mijn broodjes met verrukkelijke joodse ‘ham’ bij Meier in de Scheldestraat niet missen. Het gemeier van Martien over een broodnodige evolutie in het Joodse denken over het onverdoofd slachten bewijst voor mij eens te meer dat hij weinig sjoege heeft van het Jodendom, althans van de orthodoxe variant daarvan. Ik heb de links van de Amerikaanse rabbijnen gelezen en imho kan het varkentje makkelijk worden gewassen met de Tulay-variant van het slachten. Je hebt er wel twee slagers voor nodig. De eerste snijdt de hals aan en 1 tel LATER schiet de tweede slager de pin in de kop van het beessie. Ik denk dat zowel de Talmoedische letterknechten als de Partij voor de Dieren zich hierin kunnen vinden.

  Like

 4. Ik sluit mij aan bij Gerstenfeld. Natuurlijk ben ik net zoals iedereen tegen dierenmishandeling maar heb geen probleem met het doden van dieren voor consumptie. Ik heb enkele keren een slachterij bezocht en ik geef toe: geen leuk gezicht. Maar als je het een paar hebt meegemaakt raak je beter gewend aan dat bloed.

  Vraag anders maar aan de moslimarabieren hoe zij aankijken tegen het afslachten van dieren, maar ook mensen, met messen, zagen en bijlen. Ze weten er alles over en lachen ons vierkantig uit als we bijna in zwijm vallen bij het zicht van een druppel bloed.

  Trouwens, mij lijkt het toe dat hier andermaal naar een stok werd gezocht en gevonden om de Joden te slaan. Want zeg nu zelf: wat kan het de moslims schelen dat ze straks hun schaap al dan niet moeten verdoven vooraleer het de keel over te snijden? Wie zou dat dan moeten controleren? De imam van hun wijk of gemeenschap? In de praktijk verandert er toch niks.

  Maar intussen zijn de Joden die het wèl conform de [religieuze] wetgeving doen voor de volle honderd pond de pineut van het verhaal. En om de Joden was het van begin af om te doen.

  Like

 5. Bij mij in de kast hangt een enkellange nerts van 54 velletjes. Die velletjes heb ik samen met Y uitgezocht bij de fokker want het ene velletje is het andere niet en ik wil het beste van het beste. Je koopt a.h.w. vers van het land of uit de boerenschuur. In de hele voedsel- en warenketen is het niet anders. Ik dwaal af. Terzake. Mijn prangende vraag is of jullie weten hoe het de beestjes is vergaan die in de bonthoeden zijn verwerkt. Ik ken schitterende exemplaren in verschillende vormen. Mogen de beestjes wel vergast worden of nog erger. Ik heb gezocht en niet gevonden en er nooit naar ge-informeerd. Het is wel zo dat Joodse dames in Zuid graag bontjassen dragen. Een hele goede vol-joodse vriendin van mij wist me ooit te vertellen dat die jassen s zomers werden beleend bij de Bank van Lening om de kosten van zomeropslag bij Leeser enzo te besparen. De Bank had een bontkluis. Wil iemand me vertellen in hoeverre het dragen van bont al dan niet ‘kosjer’ is. I.h.b. dat van de doodgeknuppelde zeehondjes.

  Like

Reacties zijn gesloten.