Dr. Manfred Gerstenfeld schreef open brief aan 2de Kamer over ritueel slachten [in NL.]

Dr. Manfred Gerstenfeld schreef een open brief aan de Tweede Kamer over het rituele slachten. Vandaag wordt er ook een petitie aangeboden, volgende week het grote debat. [bron]

13 juni 2011

Geachte lid van de Tweede Kamer,

In deze open brief wend ik mij tot U in verband met mijn kritiek op het wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Thieme om onbedwelmd religieus slachten te verbieden en vraag uw aandacht voor de volgende punten:

1) Wat het dierenwelzijn betreft is er een groot verschil tussen kosjer en hallal slachten. Dit betreft de uniformiteit van certificering van de slachter, de tijdsduur van opleiding en het toezicht op de slachter alsmede de voorgeschreven methodes van slachten. Er is ook een zeer groot verschil — meer dan honderdmaal — in de omvang van de toepassing van beide slachtmethodes in Nederland. Het gezamenlijk behandelen van deze twee slachtwijzen is structureel misleidend. Hieronder bespreek ik uitsluitend kosjer slachten.

2) De bewijslast dat kosjer slachten slechter voor dierenwelzijn is dan het slachten na verdoving berust volkomen bij de indieners van het wetsvoorstel. De omgekeerde conceptie dat de Joodse gemeenschap eerst zou moeten bewijzen dat het bestaande kosjer slachten niet slechter is dan het huidige reguliere bedwelmd slachten past slechts in een niet-democratisch staatsbestel.

3) Centrale elementen in het betoog van mevrouw Thieme zijn:

a) Een via YouTube verspreide video van de Nicolaas G. Pierson Foundation (het wetenschappelijk bureau van de PvdD) over de wreedheid van het religieus slachten.

b) Wetenschappelijke rapporten, waarbij die van de Animal Sciences Groep van Wageningen UR centraal staan.

c) Een verklaring van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde over ritueel slachten.

Bovendien beweert de Partij voor de Dieren dat belangrijke groepen van Joodse rabbijnen verdoving voor kosjer slachten toestaan en beroept zich daarbij op de Rabbinical Assembly van de conservatieve beweging in de Verenigde Staten.

4) Prof. Joe Regenstein van de Cornell Universiteit in de Verenigde Staten is een vooraanstaand internationaal expert op het gebied van de reguliere en religieuze slacht van dieren. Hij heeft de belangrijkste beweringen van de Partij voor de Dieren onderzocht en daarover een rapport gepubliceerd.[1]

Snel verder lezen KLIKKEN op –> Lees verder “Dr. Manfred Gerstenfeld schreef open brief aan 2de Kamer over ritueel slachten [in NL.]”

Schoolonderwijs beslissende factor in de beeldvorming over Israël

Onderwijs je kinderen over Israël… vooraleer iemand anders dat doet! Hieronder een video van Stand With Us [Education Is the Road to Peace] die het werkelijke doel verklaart van de internationale boycot Israël beweging [BDS / Boycott Divestment Sanction Israel] en dat is helemaal geen vrede stichten tussen Joden en Palestijnen, integendeel… Het is niets meer of minder dan een zoveelste instrument om de Joodse staat van Israël te vernietigen en de impliciete afkondiging van de genocide op het Joodse volk van Israël. Met dank aan Elder of Ziyon voor de anti-BDS poster en voor de hint Lees verder Schoolonderwijs beslissende factor in de beeldvorming over Israël

Gazanen schieten met Qassamraket naar Israël de relatieve windstilte aan flarden

Na twee maanden van relatieve stilte in het zuiden van Israël, werd donderdagnacht opnieuw een Qassamraket afgevuurd vanuit de Gazastrook in het gebied rondom Eshkol. Het projectiel explodeerde in open gebied, zonder dat er gewonden of schade aan bezittingen werden gemeld. Zo schrijft The Jerusalem Post. Omstreeks 21u30 locale tijd, werd een sirene gehoord in de Joodse gemeenschappen van het Eshkolgebied, enkele seconden later gevolgd door een explosie. De raket was de eerste die op Israëlisch grondgebied neerkwam na twee maanden van relatieve rust langsheen de grens van Gaza. Haim Yalin, de voorzitter van de Regionale Raad van Eshkol, vertelde … Lees verder Gazanen schieten met Qassamraket naar Israël de relatieve windstilte aan flarden

De gevaren van een voorbarige erkenning van een Palestijnse staat

Een eenzijdige [onafhankelijkheids]verklaring beschadigt echte vrede, tart de de meeste grondbeginselen voor het stichten van vrede in het Midden-Oosten en ondermijnt elk internationaal aanvaard raamwerk voor het voeren van vredesonderhandelingen. Iedereen verlangt een wederzijdse onderhandelde en goedgekeurde oplossing van het conflict. Iedereen verwerpt eenzijdige acties. Overeenkomsten zouden moeten gerespecteerd worden. Zij zouden zeker binnen de Verenigde Naties moeten worden gerespecteerd. Maar toch zal de Palestijnse Autoriteit binnen enkele maanden de akkoorden met Israël te schenden inbegrepen elk internationaal aanvaard raamwerk voor het stichten van vrede in het Midden-Oosten, door in september a.s. naar een voorbarige erkenning van een Palestijnse staat … Lees verder De gevaren van een voorbarige erkenning van een Palestijnse staat

Islam, de religie van cultureel terrorisme [Pat Condell video]

“Er waart een spook door Europa – het is het spook van het islamisme.” Zo zou de inleidende tekst van het wereldberoemde Communistisch Manifest van Karl Marx en Friedrich Engels die werd gepubliceerd in 1848, anno 2010 kunnen luiden, waarbij het begrip islamisme het oorspronkelijke communisme vervangt. Sinds het failliet van het communisme eind jaren 1980 begin jaren 1990 heeft een nieuw gevaar de kop opgestoken: de islamistische onverdraagzaamheid en georganiseerd moslimracisme. Intussen is dat al lang geen spook meer en dat merk je niet alleen in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië, ook in andere landen zoals Nederland en België … Lees verder Islam, de religie van cultureel terrorisme [Pat Condell video]