Free Gaza Flotilla II vaart binnen 2 weken uit; leugencampagne draait op volle toeren

Ze zijn er ook deze keer weer allemaal bij. Allen wassen ze bij voorbaat hun handen in onschuld. Israël is de pineut.

De Free Gaza fraude

Free Gaza begint het stilaan op de heupen te krijgen. Dat is de organisatie die opnieuw de Israëlische marine wil provoceren door net zoals verleden jaar [31 mei 2010] met geweld te trachten de legale blokkade van Gaza te doorbreken, als blijk van steun en sympathie voor het terroristenregime van Hamas. Zo hebben zij hun afvaart om verschillende redenen [vooral technische en financiële] telkens moeten uitstellen. Deze keer echter omwille van de verkiezingen in Turkije. Waarom denkt u? Omdat net zoals met de vorige editie het geval was, die hele ‘terroristen vloot‘ gestuurd en gesponsord [lees: gegijzeld] wordt door de Turkse president Erdogan, via de mantelorganisatie IHH, waarvan bewezen werd dat zij banden onderhoudt met al Qaeda.

In Turkije vinden op dit ogenblik verkiezingen plaats en de organisatoren wilden op veilig spelen en afwachten of Erdogan wel opnieuw wordt verkozen zodat hun politiek manoeuvre jegens Israël zeker wordt betaald en ook opnieuw politiek geruggesteund  wordt door de Turkse regering.  Zo eenvoudig zit dat in elkaar: niks hulp voor Gaza, geen humanitaire daad maar pure provocatie als deel van een geheime politieke agenda. Intussen staat het sinds enkele uren vast dat Erdogan voor een 3de termijn is herverkozen met 49,9 procent van de stemmen. Dus, dat zit al goed voor de Free Gaza beweging. Hun actie krijgt de dekking van Erdogan’s Turkije.

Zoals hierna blijkt worden opnieuw de gekende leugens uit de kast van Hamas getoverd, die de ware motieven van Free Gaza moeten verdoezelen en de ganse illegale actie een roze schijn van menselijkheid en waarachtigheid moeten meegeven.


Greta Berlin, kopstuk van de Free Gaza organisatie, tovert onbeschaamd oude Jodenhaat in een nieuwe verpakking naar boven: “Vrouwen- en mensenrechten in Gaza interesseren ons niet, enkel Israël vernietigen is al wat telt.” 

Terroristen flottila op de dool

Elder of Ziyon kreeg zonet de volgende email toegezonden van het Free Gaza rapalje:

Naarmate wij ons voorbereiden om binnen twee weken uit te varen, heeft Israël het aantal bedreigingen opgevoerd, dreigt het de Canadezen te vervolgen, dreigt ermee om het telefoonbedrijf via satelliet te vervolgen als zij ons verder hun diensten blijven aanbieden, dreigt ons te doden en te verminken als wij niet ophouden, erbij zeggende “Ik heb het u nog zo gezegd… we zeiden dat we jullie zouden ombrengen.”

Dit gedrag moet ophouden. Israël gedraagt zich als ‘de schrik’ op speelplaats van een school waar zowel ouders als leraars schrik van hebben en niks durven te ondernemen, omdat zijn ouders rijk zijn en fondsen bijdragen tot de school. Het wordt tijd om ons daartegen schrap te zetten.

Begin met uw parlementslid of volksvertegenwoordiger aan te spreken. Start met brieven te schrijven naar hoofdredacteurs. Begin met een burgerlijke beweging op te zetten via de sociale netwerken om uw verontwaardiging kenbaar te maken jegens de Israëlische aanvallen op burgers. Verspreid de hierna volgende verklaring en post deze op uw websites.

Wij KUNNEN de Israëlische aanvallen tegen ons tegenhouden als wij samenwerken.

Greta Berlin

Hierna volgt dan het eerste deel van die bewuste verklaring die iedereen zou moeten helpen verspreiden:

AANKONDIGING
12 juni 2011

Betreffende de verklaringen die door overheidsambtenaren in Israël werden afgelegd (en door ambtenaren in andere landen werden overgenomen en herhaald) omtrent diplomatieke initiatieven die werden genomen om de “Freedom Flotilla II- Stay Human” missie naar Gaza, Palestina, te verhinderen, zeggen wij:

Fatsoenlijke diplomatie verbiedt geen humanitaire actie; In plaats van het willen verhinderen dat een internationale groep van bezorgde burgers een niet-gewelddadige actie willen ondernemen om de vrijheid en rechten van de mens te verdedigen, moet de diplomatie dergelijke acties nastreven en hen aanmoedigen.

Vandaar dat het een provocatie is om de humanitaire actie, die wordt ondernomen door organisaties die de mensenrechten ondersteunen door naar Gaza te varen, te etiketteren als een ‘provocatie.’

Het is een provocatie dat machtige staten en internationale organisaties zoals de Verenigde Staten, Israël, de Europese Unie en de Vernigde Naties, de mensen vragen om te zwijgen en niet te reageren op de schendingen van de wet en de minachting voor universele waarden

Het is een provocatie dat de internationale diplomatie eist dat een solidariteitsactie van “mensen voor mensen,” wordt tegengehouden.

Is het niet bijzonder dat de mensen van Free Gaza vragen om hun drones [onbemande militaire vliegtuigen] brieven te laten afwerpen waarop geschreven staat dat zij “humanitaire hulp’ brengen naar Gaza en dat hun acties komen van “mensen voor mensen”?

Elder of Ziyon [bron]: “Vooral sinds dat de Free Gaza organisatie uitdrukkelijk op haar website toegeeft, dat deze flottila’s politiek geïnspireerd zijn en niét humanitair en dat zij ook geen hulporganisatie zijn. Los van al dat, keert zij zich tegen elke humanitaire hulp die naar Gaza wordt gebracht die de wettelijke kanalen volgt via Israël en Egypte!”

“Zoals steeds en wanneer het hen beter uitkomt, beweren zij tegenover de media dat zij een humanitaire organisatie zijn. Maar in werkelijkheid zijn hun acties zuiver politiek gespekt en bijgevolg – per definitie – een provocatie! Zoals gewoonlijk zal Free Gaza schaamteloos liegen om hun geheime agenda te verbergen.”

Elder of Ziyon: “Ik zou ook wel eens willen weten waar en wanneer Israël ooit heeft gedreigd om die flottilla onnozelaars ‘te doden en te verminken’, uitgaande van de veronderstelling dat ze niet opnieuw beginnen met hun ‘niet-gewelddadig bedoeld’ in elkaar slaan van IDF soldaten met ijzeren staven, messen en knuppels” [zoals hierboven op 31 mei 2010 wèl het geval was.]


Bron: Elder of Ziyon: Free Gaza is nervous about latest flotilla, so they rev up their lies van 12 juni 2011