Het ene ‘illegale’ bouwsel is het andere niet [cartoon]

Uitstekende cartoon van de Nederlander Arend van Dam over de selectieve kijk door de Verenigde Naties op de ‘nederzettingenpolitiek’ van Israël en tegelijk het bewust wegkijken van de genocide die al weken plaatsvindt in Syrië. Geef toe: het contrast in benadering van beide kwesties door de VN, het Kwartet, de mensenrechtenorganisaties en vooral de bedenkelijke rol van de mainstream media is reusachtig groot. Hoe zou dat toch komen? Hum.. hum… Trouwens, ik moet in Israël en in Judea & Samaria nog de eerste Joodse ‘nederzetting’ tegenkomen. Wat ik wel heb gezien is veel nieuwe prachtige Joodse bloeiende wijken, scholen, knap … Lees verder Het ene ‘illegale’ bouwsel is het andere niet [cartoon]

Beelden van Jeruzalem direct na het einde van de Zesdaagse Oorlog [video]

Deze videoclip toont de eerste beelden direct na het einde van de Zesdaagse Oorlog op 10 juni 1967. Deze beelden werden gemaakt door de Israëlische cineast Raphaël Goldberg. Tot einde mei was 1967 was Jeruzalem een verdeelde stad. Onmiddellijk na het einde van de gevechten begon Goldberg te filmen. Beelden zijn te zien onder meer van de Graftombe van Aartsmoeder Rachel, de verovering van Jericho en de Grot van de Patriarchen. Raphaël legt met zijn camera ook de evacuatie van de plaza voor Westelijke Muur [Klaagmuur] vast, plus de oorlogslegers en een rist brigade bataljons. Raphaël filmt ook hoe Anwar … Lees verder Beelden van Jeruzalem direct na het einde van de Zesdaagse Oorlog [video]

NGO’s propageren het Palestijnse ‘Recht op Terugkeer’

“Het demografische wapen van de Arabieren om Israël te verwoesten,” zo wordt dat Recht op Terugkeer gemeenzaam genoemd. Gaat het niet met de wapens, dan maar door een overtal in mensen. En deze cartoon maakt ook duidelijk dat het niet enkel om terugkeren gaat. Op de sleutel in kwestie zit een gom waarmee op het plaatje een Joodse Davidster wordt weggegomd. Juist, dàt is het echte doel: de aankondiging van een genocide. De Joden moeten weg, de Joden moeten dood. Niet alleen Israël moet weg, maar alles wat ooit naar Joden of het Jodendom heeft verwezen, moet verdwijnen, worden weggegomd. Voorgoed en voor altijd. Weg. Foetsie.

NGOs Promoting the Palestinian “Right of Return”

door NGO Monitor [bron]
(vrij vertaald en licht aangepast door Brabosh.com)

Vele Israëlische, Palestijnse en internationale niet-gouvernementele organisaties (NGOs) bevorderen het zogenaamde Palestijnse “Recht van Terugkeer”. Dit verwijst naar de terugkeer van Palestijnen [evenals àl hun afstammelingen] die tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 werden ontheemd, terug zouden keren naar hun huizen en eigendommen in Israël. Een gelijkaardig en bijna zelfde aantal Joden verloren outer en heerd in de Arabische landen waar ze eeuwenlang of zelfs enkele millennia[!] hadden gewoond, waardoor zij vluchtelingen werden in de nasleep van de oorlog.

Sommige organisaties beweren dat een “Recht van Terugkeer” zou erkend moeten worden in het kader van een ‘rechtvaardige’ vredesovereenkomst tussen Israël en de Palestijnen. Anderen beweren dan weer dat dit een wettelijk recht is, onvervreemdbaar en niet-onderhandelbaar, dat vermoedelijk geworteld zou zijn in een internationale wet en/of in verklaringen van de Verenigde Naties zoals onder andere in Resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de V.N. (artikel 11).

Organisaties waaronder het NGO Development Center (NDC, zie verder op de lijst) verdraaien dit verslag en identificeren Resolutie 194 verkeerdelijk als een resolutie van de Veiligheidsraad en plaatsen het aldus onder Chapter VII van het Charter van de Verenigde Naties waardoor het dan een bindend karakter zou krijgen, wat dus helemaal niet het geval is.

Belangrijk in Resolutie 194 is dat het niet zomaar een mandaat van “Recht van Terugkeer” naar Israël geeft aan de Palestijnen die ontheemd raakten tijden de oorlog van 1948. In plaats daarvan “staat [de resolutie] toe” dat indien het “praktisch mogelijk” is, om de betrokken landen zowel Joodse als Arabische vluchtelingen toe te laten terug te keren naar hun huizen die “in vrede wensen te leven met hun buren,” [een passage waar door de vijanden van Israël nogal licht wordt overgestapt, maar wel van essentieel belang is voor de veiligheid van de Joodse staat.]

In plaats van ‘terug te keren’, stelt de resolutie voor dat een compensatie zou worden betaald voor het verloren of beschadigde bezit en verbeurd verklaarde grondgebieden “door de verantwoordelijke overheden of de autoriteiten.” Te bedenken dat vele Arabische Joden een grondgebied bezaten in de Arabische landen dat velen malen de oppervlakte van het huidige Israëlische grondgebied omvat, ligt het voor de hand dat die Joden nooit één dollar compensatie zullen krijgen voor hun verloren gronden in de Arabische landen van oorsprong.

Afb. links: In plaats van “Free Palestine – Support the Right of Return”, zou er in feite moeten staan “Destroy Israel – Support the Right of Return”, want dat is precies wat met die slogan op het bord wordt bedoeld en/of wat de facto het resultaat zou zijn als dit Recht op Terugkeer inderdaad zou worden uitgevoerd

De betrokken partijen zouden niet enkel Israël maar ook de Arabische overheden erin moeten betrekken die de Oorlog van 1948 hadden veroorzaakt alsmede de Arabische leiders die de Arabische inwoners die toen in het voormalige Britse Mandaat Palestina resideerden, hadden aangemoedigd of zelfs in een aantal gevallen hadden gedwongen hun biezen te pakken naar de Arabische buurlanden. Resolutie 194 merkt op dat een eventuele compensatie moet gebaseerd zijn op de principes van de “internationale wet of in gelijkheid,” waardoor dat “Recht op Terugkeer” in feite al haar pluimen verliest.

De resolutie installeerde tegelijk ook een bijzondere commissie die de repatriëring en/of de nieuwe vestiging moest vergemakkelijken. Nergens wordt in Resolutie 194 gesproken over dat dit “Recht van Terugkeer” ook van toepassing zou zijn voor al hun nakomelingen. Het is wel duidelijk dat geen enkele internationale wet zal, dulden dat de ene groep die zelfbeschikking eist en krijgt hierdoor de zelfbeschikking van een andere groep zou uitwissen, zoals hierboven in de cartoon treffend wordt geïllustreerd.

Hierna volgt een lijst van Israëlische, Palestijnse en internationale NGO’s die allen op radicale of minder radicale wijzen het zogenaamde Palestijnse “Recht van Terugkeer” propageren, aldus bewust of onbewust met de vernietiging van de Joodse staat Israël in het achterhoofd.

Om de lijst van een aantal betrokken NGO’s te bekijken KLIKKEN op–> Lees verder “NGO’s propageren het Palestijnse ‘Recht op Terugkeer’”

Een blokkade doe je altijd beter zèlf: Hamas houdt eigen grens naar Egypte al drie dagen gesloten [plaatje]

Volk van Gaza gegijzeld door Hamas 7 juni 2011. Grenspost Rafah met Egypte zoals die d’r vandaag bijligt. Al drie dagen houdt Hamas zèlf de grensovergang naar Egypte vanuit Gaza gesloten. Hamas eist de afschaffing van de strenge controlemaatregelen die de Egyptische veiligheidsdiensten handhaven om te beletten dat wapens en terroristen vrije de grens oversteken in beide richtingen. Afgelopen zaterdag 4 juni hadden de Egyptische autoriteiten de grens gesloten zogenaamd om “administratieve en technische” redenen, maatregel die de woede opwekte van de Gazanen die naar Egypte wilden reizen en geconfronteerd werden met lange wachttijden. Echter, sinds zondag houdt Hamas zèlf … Lees verder Een blokkade doe je altijd beter zèlf: Hamas houdt eigen grens naar Egypte al drie dagen gesloten [plaatje]