Het ‘geweldloze’ Free Hamas Flotilla trekt weer ten strijde tegen Israël

De Turkse vredesboodschap die het vlaggeschip van het Free Gaza Flotilla – de m/s Mavia Marmara – op 31 mei 2010 bracht naar Israël, werd voorzichtig maar kordaat afgewezen door de Joodse staat. Helaas pindakaas, maar buiten de lunch en de thermos koffie van de kapitein, bevonden er zich totaal geen hulpgoederen aan boord van de m/s Mavi Marmara.

In hun haast om de terroristen van Hamas en de Islamitische Jihad in de armen te sluiten, waren ze het belangrijkste excuus voor hun vredesmissie vergeten op de kade in de Turkse haven. Die hulpgoederen (kapitein Haddock spreekt van “duizend bommen en granaten”) zouden er dit jaar wel bij zijn, zij het dan lichtjes ‘belegen’ en voor het grootste deel ‘verjaard’.

Prettige ‘verjaardag’ gewenst aan de mensen van en achter het Free Gaza Flotilla anno 2011. Ook dit jaar zal het IDF u op volle zee van harte begroeten en op de gepaste wijze de enige legale weg tonen richting het “hongerende” volk van Gaza [hoezo honger, waar zegt u, in India??]

Ban Ki-moon, de huidige voorzitter van de Verenigde Naties, heeft gisteren vrijdag de overheden opgeroepen om anti-Israëlische activisten te ontmoedigen een nieuw zogenaamd ‘hulpkonvooi’ [zonder hulp] naar Gaza te zenden, een jaar nadat het vorige konvooi door de Israëlische marine op volkomen wettige wijze in volle zee werd geënterd en de schepen [scheepjes] aan de ketting gelegd.

In hun poging om op gewelddadige wijze een doorbraak naar Gaza te forceren hadden een 50-tal militanten van de Turkse terreurgroep IHH aan boord van de Mavi Marmara de soldaten van het IDF aangevallen. In de schermutselingen die volgden vonden 9 activisten de dood als gevolg van het feit dat ze weigerden rechtsomkeer te maken om via de “wettelijke grensovergangen en geëigende kanalen” goederen bestemd voor Gaza over land aan te voeren.

Het echte doel: vrije doortocht voor wapens aan Hamas

Achteraf bleek dat de m/s Mavi Marmara helemaal geen [hulp]goederen vervoerde, wat bij velen de wenkbrauwen deed fronzen omtrent de ware politieke bedoelingen van dit hulpkonvooi, inclusief bij voorzitter Ban Ki-moon van de Verenigde Naties. Ki-moon kon het zoals gewoonlijk niet nalaten om uit te halen naar Israël om “verantwoord te reageren” om geweld te vermijden.

De activisten van de IHH beweren tot op vandaag dat het legaal is om goederen rechtstreeks over zee naar Gaza te zenden, bij voorkeur zonder dat iemand de goederen op inhoud mag controleren.

Algemeen wordt dit soort pogingen om illegaal goederen te brengen naar Gaza, dat door de terreurorganisatie Hamas wordt bestuurd waarvan bekend is dat deze criminele bende nauwe banden onderhoudt met de Egyptische Moslim Broederschap en met al Qaeda, gezien als een praktische test om in de toekomst rechtstreeks wapens, bommen en mortieren vanuit Iran en Syrië aan Hamas te kunnen leveren.

Tegelijkertijd willen de vredesactivisten ook uittesten om te zien hoever Israël zal durven gaan om haar eigen burgers te beschermen tegen de terreur door de grenzen van wat legaal kan en mag te trachten op te schuiven in het voordeel van Hamas, al Qaeda en andere gelieerde terreurorganisaties in de Gaza zoals bv. de Palestijnse Islamitische Jihad en het Leger van de Islam dat verleden week op de Amerikaanse lijst van terreurgroepen werd geplaatst.

‘Burgerlijke ongehoorzaamheid’

Volgende week dinsdag 31 mei 2011 zal het precies een jaar geleden dat het misdadige initiatief van het zes schepen tellende Free Gaza Flotilla door de Israëlische marine werd onderschept in internationale wateren. Hierbij werden negen activisten geneutraliseerd – acht Turken en een Turks-Amerikaan – aan boord van Mavi Marmara waarvan achteraf bleek dat het schip nog tijdens de vaart door de Turkse Islamitische ‘liefdadigheidsorganisatie’ IHH was gekaapt.

De Israëlische mariniers, die duidelijk slecht geïnformeerd waren van het geweld dat hen aan boord van de Mavi Marmara stond te wachten, daalden aanvankelijk op het dek neer slechts ‘gewapend’ met paintballguns. Zij werden prompt aangevallen door de ‘vredes’activisten met metalen staven, baseballknuppels, messen, bijlen en er werd zelfs geschoten op de Israëlische soldaten. Later werden er kogelhulzen gevonden maar de wapens zelf werden vermoedelijk in zee gegooid toen de Israëlische mariniers erin slaagden de gewelddadige aanval af te slagen en het schip te overmeesteren.

Het incident leidde tot een snelle verkoeling van de reeds gespannen relaties tussen Turkije en Israël.

In het vooruitzicht van de verjaardag en in een hopeloze poging om beter te doen dan verleden jaar toen hun initiatief letterlijk in het water viel, heeft de Free Gaza Movement, een internationale anti-Israëlische en antisemitische activistengroep aangevoerd door de Turkse IHH, een nieuw konvooi samengesteld met Europese schepen waaronder ook Turkije. De anti-Israëlische organisatie schrijft op haar website dat er minstens 10 schepen zullen deelnemen met aan boord artsen, professoren, kunstenaars en journalisten.

Het ruim van één van de hulpschepen voor het volk van Gaza van de Free Gaza Movement. Dat was alles aan hulpgoederen wat de soldaten van de Israëlische marine aantroffen toen zij de ruimen van de schepen hadden geopend nadat de vloot was geënterd. [bron]

Hulp aan Palestijnen geen doelstelling

Ook bouwmaterialen en humanitaire hulp zou zich aan boord bevinden. Het doel van die levering bouwmaterialen is niet erg duidelijk. De prijzen van bouwmaterialen zijn deze week in elkaar gestort wegens een overaanbod, zowel via Israël als via Egypte waarvan haar grens met Gaza als een gruyère kaas met honderden smokkeltunnels doorheen de jaren letterlijk is doorzeeft. Bovendien heft Egypte uiterlijk vandaag 28 mei 2011 haar 4-jaar durende blokkade van Gaza op en wordt de grensovergang van Rafah definitief weer opengesteld. Dus, wat is er dan wel aan de hand?

Bij herhaling werd aangetoond dat de actie van de Free Gaza Movement helemaal niet pro-Palestijns getint is maar dat het echte doel van de actie de politieke en diplomatieke ondermijning is van de Joodse staat Israël en een feitelijke en schaamteloze steunbetuiging is aan islamistische terreurregimes in het algemeen en dat van Hamas in Gaza in het bijzonder. Niet de hulp aan Palestijnen staat centraal, maar wèl de vernietiging van Israël.

De hele actie van die actie wordt door de activisten zèlf omschreven als een “handeling van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid om de internationale gemeenschap te overreden te voldoen aan haar verplichtingen tegenover het Palestijnse volk en een einde te maken aan de onwettige blokkade van Gaza door Israël.” Hoe ‘geweldloos’ die activisten verleden jaar wel was hebben we met eigen ogen kunnen vaststellen op de vele videobeelden die toen live werden uitgezonden.

De hypocriete rol die de Turkse overheid speelt achter die zogenaamde Free Gaza Flotilla’s [Free Hamas Flotilla ware duidelijker geweest] werd vorige week duidelijk uit de verklaringen van Ahmet Davutoglu, de Turkse minister voor Buitenlandse Zaken. De minister zei dat hij officieel de Turkse activisten heeft gewaarschuwd voor de risico’s om opnieuw [met geweld] te trachten de zeeblokkade van Israël rond Gaza te doorbreken, maar “hen niet kan verhinderen om uit te varen,” zoals Israël bij herhaling heeft gevraagd.

Voor de kust van Gaza op 31 mei 2010. Een vredevolle ‘journalist’ aan boord van de m/s Mavi Marmara toont fier aan de wereldpers zijn slagersmes waarmee hij beloofde veel Joden te zullen vermoorden. Echter, een en ander liep helemaal niet zoals hij had verwacht…

Het Free Hamas Flotilla ten strijde tegen Israël

Wel, Turkije zal ook nu weer niet kunnen verhinderen dat Israël het nep-Flotilla onderschept en net zoals verleden jaar het scheepskonvooi naar de Israëlische haven van Ashdod zal omleiden.

De hypocriete chef van de door de Arabische en moslimwereld gestuurde Verenigde Naties, Ban Ki-moon, vermeldde nergens[??] in zijn brief de naam van Turkije en zei dat de ‘hulpvloten’ niet bepaald ‘nuttig zijn’ om de kwestie van Gaza vooruit helpen, maar stak andermaal een vermanende vinger op naar Israël dat het “verdere zinvolle en verreikende maatregelen zou moeten treffen om de blokkade van het grondgebied van Gaza te beëindigen.” Wel ja, de blokkade IS beëindigd want Egypte heeft gisteren haar grens met Gaza weer opgesteld. Alleen wist blijkbaar geen kat in de wereld dat Egypte ook een blokkade handhaafde.

Hoe Ban Ki-moon dan tegelijk Hamas zou overtuigen om geen raketten en mortiergranaten meer af te vuren op Zuid-Israëlische dorpjes en Joodse gemeenschappen en gewelddadige aanslagen zou verhinderen door Hamas zoals onlangs toen een Palestijn aan de grens met Gaza een anti-tankraket afvuurde op een gele schoolbus waarbij een jongen van 16 omkwam, was de voorzitter van de Verenigde Naties toevallig helemaal vergeten te vermelden.

Ban Ki-moon is van mening dat er helemaal geen gevaar schuilt in het wagenwijd openzetten van de deur van de terreur van Hamas “daarna zien we wel wat er gebeurt.” Ban Ki-moon heeft al wel met niet zoveel woorden aangekondigd dat hij zichzelf op de sporen zal gooien om die locomotief van de terreur die er in de hoogste versnelling zit aan te komen, eigenhandig te doen stoppen. Leuk dat er toch één iemand is binnen de Verenigde Naties is waar we kunnen op rekenen. 😦


Bronnen: Ynet News / Reuters: UN chief: Discourage new Gaza flotilla van 27 mei 2011; Flotilla to go ahead despite open crossing door Aviel Magnezi van 26 mei 2011; Turkey warns Israel over new Gaza flotilla door het AFP van 21 mei 2011; Turkey takes permissive stance on new Gaza flotilla door Reuters van 17 mei 2011;