Netanjahoe’s strijd voor het behoud van Jeruzalem als de ondeelbare hoofdstad van het Joodse volk

The Battle For Jerusalem

door Allen Roth & David Goder
www.OneJerusalem.org

In het licht van de triomfale verdediging van het Joodse volk door premier Benjamin Netanjahoe, in de man-tot-man ontmoetingen met president Obama en zijn toespraken die hij heeft gehouden tijdens de AIPAC conferentie en tegenover het Amerikaanse Congres, heeft de strijd voor het behoud van een ongedeeld Jeruzalem zich verder aangescherpt.

Tijdens zijn bezoek aan Washington, heeft de Palestijnse Autoriteit en het overgrote deel van de rest van de wereld inclusief de regering van Obama, protest aangetekend tegen het uitreiken van bouwvergunningen voor de constructie van appartementen voor Joden in Jeruzalem. Zij hebben het betoog van premier Netanjahoe voor een verenigd Jeruzalem bestempeld als een “obstakel voor de vrede.”

Net zoals hij in het verleden al eens had gedaan in een gesprek met One Jersualem, gaf Eersteminister Benjamin Netanjahoe zijn publiek onderricht omtrent de realiteit dat tussen de verwezenlijking van de moderne staat Israël (1948) tot aan de eenmaking van Jeruzalem in 1967, de Joden werden verdreven (velen kwamen om) uit de Oude Stad van Jeruzalem. Toen de Jordaniërs de Oude Stad in 1948 bezetten, werden de synagogen en de Joodse begraafplaatsen vernietigd, de Torah rollen verbrand. En onder het bestuur van de islam werd de Christelijke bevolking met de helft verminderd.

Netanjahoe vatte zijn meningen samen op de volgende wijze:

En daarom is het dat aan Israël – en alléén aan Israël – kan toevertrouwd worden om de vrijheid voor alle religies te verzekeren in onze centrale hoofdstad, de eengemaakte stad Jeruzalem.

Deze woorden vormen de leidraad van de missie van One Jerusalem sinds onze oprichting in 2000. Wij stonden aan de spits van de campagne die Ehud Barak ervan heeft weerhouden om Jeruzalem te delen met Yassar Arafat en wij hebben een internationale gemeenschap van honderdduizenden opgebouwd die klaar staan om Jeruzalem te verdedigen wanneer dat ooit noodzakelijk zal zijn.

Zoals u weet hebben de recente commentaren van president Obama omtrent de grenzen van Israël een kettingreactie van gebeurtenissen teweeg gebracht die een dramatisch antwoord eisen. President Obama heeft Israël in gevaar gebracht en wil Jeruzalem verdelen door Fatah en Hamas een basis te geven in de Joodse hoofdstad. Eersteminister Netanjahoe antwoordde Obama met een kordaat “Neen.” Nu premier Netanjahoe opnieuw in Israël is, is het aan ons om onze inspanningen te verhogen in het verspreiden van zijn boodschap voor een veilig Israël en een verenigd Jeruzalem.