Netanjahoe maant de Verenigde Staten aan om terug te keren naar de grenzen van 1845

Als blikken konden doden…
Het Witte Huis in Washington, vrijdag 20 mei 2011. Premier Netanjahoe geeft president Obama een les in de vaderlandse geschiedenis, het was nodig

Satire 😉

De Israëlische premier roept op tot een “rechtvaardige oplossing” om het conflict te beëindigen!

Aan boord van de Aleph van de Amerikaanse Luchtmacht (Reuters) – Sprekende tot de verslaggevers die de Israëlische premier Benjamin Netanjahoe begeleiden op zijn lang vlucht naar de Verenigde Staten vannacht, heeft Netanjahoe gesproken over de onrechtvaardigheden en ontberingen waaronder de Mexicanen te lijden hebben sinds de Amerikaanse strijdkrachten in 1845 Texas annexeerden. “Tienduizenden gewone Mexicanen werden uit hun huizen verdreven – de enige huizen die ze eeuwenlang hebben gekend – en door de Amerikaanse agressie gedwongen worden om in armoede en misère te leven ten zuiden van de grens,” sprak Netanjahoe misprijzend.

“Het Israëlische en het Mexicaanse volk zijn het volgende overeengekomen: Deze zwerende wonde zal nooit genezen totdat Amerika moedige stappen zal ondernemen om terug te keren naar de internationaal aanvaarde lijnen van 1845. Het moet voor iedereen duidelijk zijn sindsdien elke nederzettingenactviteit die plaatsvindt in het bezette Mexico, illegaal gebeurt. Wanneer ik morgen de president zal ontmoeten, zal ik hem vertellen dat hij onmiddellijk elke bouwactiviteit in Texas moet stilleggen. Twee landen voor twee volkeren, OK, maar niet op grond die met geweld werd afgenomen van Mexico,” zei de eersteminister.

Gevraagd of zijn hardleerse houding de Amerikaans-Israëlische betrekkingen zou kunnen kwetsen, herhaalde Netanjahoe de belofte van Israël om te waken over de veiligheid van Amerika en de onwankelbare vriendschap die door beide landen wordt gedeeld, en voegde eraan toe: “Maar wie ooit heeft gezegd dat vriendschap inhoudt dat u uw vriend altijd de waarheid kan zeggen. De bal ligt nu in het kamp van Obama.”


Bronnen: Mitzner’s Blitz blog in The Jerusalem Post: Obama embraces a lie van 22 mei 2011; Tundra Tabloids: ISRAELI PM URGES THE US TO RETURN TO 1845 BORDERS WITH MEXICO……. door KGS van 20 mei 2011;