Betoging in Tel Aviv tegen Obama’s verraad: We zijn hier en we blijven hier! [video]

Protesters in Tel Aviv: We’re Here to Stay

door Elad Benari en Yoni Kempinski
(vrij vertaald en licht aangepast door Brabosh.com)

Meer dan 700 demonstranten van de ‘My Israel‘ beweging en van andere niet-parlementaire organisaties, namen gisteravond zondag 22 mei ’11 deel aan een manifestatie tegenover de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv. De manifestatie die werd gehouden onder het motto “Israël zal geen zelfmoord plegen,” vond plaats op hetzelfde ogenblik dat de Amerikaanse president Barack Obama zijn toespraak hield voor de aanwezigen op de AIPAC conferentie in Washington D.C.

De bomma van Obama breit een flinke Jodenstrop

De demonstranten droegen stroppen rond hun halzen, om hun verzet te symboliseren tegen de zogenaamde ‘Lijnen van 1967’ – de onverdedigbare wapenstilstandslijnen van 1949 die Obama aan Israël wil opleggen, zoals bleek uit zijn toespraak van donderdag j.l. op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Het doel van deze protestmeeting is Obama te vertellen dat Israël geen zelfmoord gaat plegen,” vertelde Naftali Bennett, de CEO van de Yesha Raad, tegenover de TV-zender van INN. “Wij blijven hier. Wij geven ons geboorteland niet op. Wij geven Eretz Yisrael nooit op en noch hem – in geen duizend jaren van u – zullen ons ons geboorteland kunnen afnemen.”

Caroline Glick, auteur en journaliste, vooral bekend als het meesterbrein achter het satirische TV-kanaal Latma TV, zei dat het doel van het protest is om een boodschap te zenden naar het Amerikaanse volk.

“Het Amerikaanse volk houdt van Israël [en] staat solidair achter Israël omwille van wie we zijn, omdat we exact dezelfde kernwaarden delen van liefde en vrijheid en het onvervreemdbaar recht van het menselijk leven,” zei ze. “Wij weten dat het Amerikaanse volk nooit gewild heeft dat de president van de Verenigde Staten, Barack Obama, zou opstaan en Israël oproepen om werkelijk nationale zelfmoord te plegen door zich terug te trekken achter onverdedigbare grenzen.”

Caroline Glick (Latma TV): Israël pleegt geen zelfmoord telkens wanneer Obama ons dat vraagt

Rafi Trabelsi, één van deleiders van de ‘My Israel‘ beweging sprak de manifestanten toe: “Het schijnt dat mijnheer Obama niet weet hoe het onderscheid te maken tussen zijn vijanden en zijn bondgenoten. Ik wil hem eraan herinneren dat Israël een bondgenoot is van de Verenigde Staten en dat hij zich dienovereenkomstig zou moeten gedragen.”

Ayelet Shaked van ‘My Israel‘ voegde eraan toe dat de “onrealistische en nooit geziene eis van de Amerikaanse president die Hamas een staat wil schenken, de facto aanhangers van Osama bin Laden die door Obama werd gedood, net hetzelfde is als van de Israëliërs verwachten dat ze zelfmoord zouden plegen. Miljoenen vluchtelingen zullen zich keren tegen Kfar Saba, ze zullen het gebied van de luchthaven Ben Goerion weggeven en raketten zullen inslagen op centraal Israël, allemaal eisen die aan geen enkele staat zouden mogen worden voorgesteld en zeker niet aan een vriend zoals Israël. Israëliërs verklaren ondubbelzinnig: Sommigen onder ons zijn bereid om toegevingen te doen, anderen zijn dat niet. Maar niemand van ons is bereid om zelfmoord te plegen.”

1967 Borders = Auschwitz Borders

Tijdens de demonstratie droegen deelnemers borden mee waarop slogans stonden geschreven waarop de wapenstilstandslijnen van 1949 werden vergeleken met de omheining van het uitroeiingskamp van KZ Auschwitz-Birkenau [1967 Borders = Auschwitz], net zoals wijlen Abba Eban, de voormalige minister voor BuZa ooit ook had gedaan. Ze schreven ook dat Amerika achter Israël moet staan en niet tégen Israël. De demonstranten gaven tegelijk ook de Amerikaanse Joden een waarschuwing mee: “Als wij ten ondergaan, zal ook het Amerikaanse Jodendom vallen.” [If we fall, American Jewry will fall as well.]