Palestijnse mensenrechtengroep beschuldigt PA en Hamas van… schending van de mensenrechten!

Hierboven: gemaskerde ‘ambtenaren’ van Hamas arresteren een lid van al Fatah. Arrestatie zonder aanklacht of beschuldiging, martelingen, willekeurige opsluiting, executies, geen recht op verdediging, compleet gebrek aan transparantie, herinvoering èn uitvoering van de doodstraf [in Gaza] dikwijls zonder vorm van proces of aanklacht, verdwijningen, afrekeningen, het is allemaal dagelijkse kost bij de Palestijnse bestuurders zowel op de Westelijke Jordaanoever als in de Gazastrook. Oppositie voeren jegens het beleid van de Palestijnse Autoriteit is tegelijk het doodvonnis over jezelf afkondigen in ‘Palestina’ waar dagelijks de mensenrechten met de voeten wordt getreden.

Gisteren dinsdag heeft een mensenrechtengroep de Palestijnse Autoriteit beschuldigd van foltering en willekeurige opsluiting en waarschuwde ervoor om de fouten van de Arabische staten niet te herhalen door de veiligheidsdiensten teveel macht te geven. De Onafhankelijke Commissie voor de Rechten van de Mens [ICHR], heeft zopas een jaarrapport gepubliceerd omtrent de situatie van de mensenrechten op de door de PA bestuurde Westoever [Judea & Samaria] en in de door Hamas gecontroleerde Gazastrook, zeggende dat ook Hamas zich schuldig maakt aan martelingen, willekeurige arrestatie en executies.

Het was het eerste rapport van de Palestijnse organisatie sinds het uitbreken van de volksopstanden van dit jaar, gevoed door aanhoudende klachten over het optreden van de veiligheidsdiensten in landen zoals Egypte, Tunesië en Syrië. “Wij moeten ervoor waken dat we de mentaliteit van ‘veiligheid voor alles’ niet laten primeren ten koste van de rechten, vrijheden en de rechtstaat,” schrijft het ICHR in haar rapport. “Deze methode is de snelste weg die leid naar een breuk met de politie- en veiligheidsdiensten zoals we die gezien hebben in rechtstreekse uitzendingen in de media in de omliggende staten.

De commissie bekritiseerde de Palestijnse Autoriteit omtrent klachten met inbegrip van het veiligheidsonderzoek dat speciaal ontworpen werd om te beletten dat islamistische aanhangers van Hamas zouden tewerkgesteld worden in de bureaucratie van de Palestijnse Autoriteit. Het rapport stelt dat de laakbare Palestijnse praktijken van marteling en willekeurige opsluiting ook in 2010 normale gang van zaken was zowel op de Westoever als in de Gazastrook.

Op de Westoever “primeren veiligheidsoverwegingen ten koste van rechten en vrijheden,” onder meer door het veiligheidsonderzoek en de rol die de veiligheidsdiensten spelen in het al dan niet toelaten van bepaalde groepen en bewegingen in de maatschappij. De rivaliserende groepen Hamas van Khaled Meshaal en Fatah, dat door PA-chef Mahmoud Abbas wordt geleid, kwamen in april een stappenplan overeen om te trachten een einde te maken aan hun vier-jaar oude vete, met inbegrip van de vrijlating van alle gevangenen aan beide zijden.

ICHR chef Mamdouh al-Aker: Het gaat slecht met de mensenrechten in Palestina

Maar Mamdouh al-Aker, die de commissie leidt, zegt dat het effect van de eenheidsovereenkomst nog steeds moet worden gevoeld. “Het is business as usual,”, vertelde hij aan het persagentschap Reuters. “Er is nog niks gebeurd aangaande deze zaken die deel uitmaken van het verzoeningsakkoord,” zegt hij. De veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit die met Westerse steun worden omgeschoold, stonden afgelopen vrijdag aanhangers van Hamas toe om een kleine samenkomst te houden in Ramallah.

Sprekend tijdens de voorstelling van het jaarrapport voegde Aker eraan toe: “Het is belangrijk om daar aanwezig te zijn en het overzicht te bewaren omtrent het veiligheidsapparaat inzake de burgerlijke rechten en vrijheden zodat zij in hun rapporten aan de politici de zaken niet overdreven voorstellen.” Hij zei dat er talrijke voorbeelden zijn in Arabische staten en andere landen die hebben aangetoond dat de veiligheidsdiensten de dreiging van de stabiliteit met opzet overdrijven om aldus hun eigen positie te versterken.


Bronnen: The Jerusalem Post: Palestinian rights group accuses PA and Hamas of torture van 17 mei 2011;