Negationistisch werk van Abbas opgenomen in leerplan basisonderwijs in Palestina


Mahmoud Abbas: De Holocaust is een verzinsel van de Joden

Dat Jodenhaat en Israëlhaat naadloos in elkaar over gaan en in feite synoniemen zijn van elkaar, zowel in het Midden-Oosten als in de rest van de wereld – in het bijzonder onder moslims dan – hoeft al lang geen betoog meer. Maar niet toevallig zijn Jodenhaters, gemeenzaam antisemieten genoemd, dikwijls ook negationisten, ontkenners of minimalizeerders van de Holocaust.

Helemaal belachelijk en ongeloofwaardig wordt het wanneer zij in één adem ontkennen dat de Holocaust heeft plaatsgevonden en tegelijk dat de Joden de Holocaust zouden uitbuiten. Tja, hoe je dan iets kan uitbuiten waarvan ze tegelijk beweren dat het niet bestaat, volgt ook nooit een duidelijk antwoord. En als ‘bedorven kers op de taart’ zeggen diezelfde Jodenhaters dan dat de Joden hetzelfde [of zelfs nog veel erger] zouden doen als de nazi’s, gestapo’s en SS’rs zijn en van Gaza een concentratiekamp hebben gemaakt en.. en.. en… meer van die gore rotzooi, vergelijkingen die nergens op slaan en in feite enkel bedoeld zijn om de Joden nog eens extra te kwellen.

Het heet dan ook geen toeval dat Mahmoud Abbas, de rechterhand van wijlen Yasser Arafat, en thans de ‘president’ van de Palestijnse Autoriteit, afstudeerde aan de Loemoemba Universiteit in Moskou met een negationistische thesis over de Holocaust. Maar wat meer is dat is dat zijn verwerpelijke thesis bovendien ook – en tot op vandaag – veel gebruikt wordt in het Palestijnse schoolonderwijs. Likoed.nl doet het verhaal.

Holocaust-ontkennend boek van Abbas veel gebruikt in Palestijns onderwijs

door Likoed Nederland

Onderzoek door het ‘Center for Near East Policy Research’ (CNEPR) heeft aangetoond dat het doctoraal proefschrift van de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, zeer veel gebruikt wordt in het Palestijnse onderwijs. Het is voor Palestijnse hogescholen zelfs “de basis voor Holocaust-studies in de Palestijnse Gebieden.”

De directeur van het CNEPR, David Bedein, heeft de Israëlische minister van Onderwijs Gideon Saar en de regering van Israël gevraagd om van de Palestijnse Autoriteit te eisen dat zij het werk verwijdert uit de door haar gecontroleerde scholen en leerplannen.

Betwijfelt het aantal slachtoffers

De doctoraalscriptie van Abbas werd in 1984 als boek gepubliceerd met de titel “De andere kant: de geheime relaties tussen het nazisme en het zionisme”. Abbas schreef het in 1982 in het toen communistische Rusland en studeerde er op af bij the Patrice Lumumba Universiteit in Moskou.

Het vermindert het aantal slachtoffers van de holocaust naar “[mogelijk] minder dan een miljoen” en beschuldigt zionistische leiders van het stimuleren van de vervolging van Joden. Het bestrijdt ook dat de gaskamers gebruikt werden om Joden te vermoorden. Abbas komt tot deze conclusie op basis van een “wetenschappelijke studie” van de beruchte Franse Holocaust-ontkenner Robert Faurisson.

Cijfer opgeblazen door zionisten

Mahmoud Abbas in zijn doctoraalstudie: “De historicus en auteur Raoul Hilberg denkt dat het cijfer niet hoger is dan 890.000.” Holocaust wetenschapper dr. Rafael Medoff over deze ‘wetenschappelijke’ stelling: Dit is volstrekt onjuist. Professor Hilberg, een vooraanstaand historicus heeft nooit zoiets gezegd of geschreven.”

Ook schrijft Abbas: “Het lijkt erop dat het in het belang van de zionistische beweging was om het aantal vermoorde Joden op te blazen zodat hun invloed groter zal zijn … Dit leidde er toe dat ze dit cijfer [zes miljoen] benadrukten om zo steun van de internationale publieke opinie aan het zionisme te verkrijgen.”

Nog een citaat van Abbas, de huidige president van de autonome Palestijnse Gebieden: “Er werd een bondgenootschap opgericht tussen Hitler’s nazi’s en de leiding van de zionistische beweging … [de zionisten gaven] toestemming aan elke racist in de wereld, geleid door Hitler en de nazi’s, om Joden te behandelen zoals ze maar wilden, zolang zij maar emigratie naar Palestina regelden.”

Zionisten ‘waren uit op veel Joodse doden’

Medoff stelt dat Abbas in zijn proefschrift schrijft dat de zionistische leiders eigenlijk wilden dat veel Joden werden vermoord, want “meer slachtoffers betekende meer rechten en een groter belang aan de onderhandelingstafel van de overwinnaars als de oorlog eenmaal voorbij was.

Omdat het zionisme niet een van de strijdende partijen was – en dus geen slachtoffers opliep in gevechten – was de enige oplossing om mensen te offeren. Er moesten slachtoffers gecreëerd worden – op welke manier dan ook – om over op te kunnen scheppen op het moment van besluitvorming na de oorlog”.

Mahmoud Abbas staat in tegenstelling tot de radicaal-islamitische terreurbeweging Hamas bekend als gematigd. Als iemand waarmee wel degelijk te praten is over vrede. Zijn anti-holocaust studie onderstreept deze stelling echter bepaald niet….