Helft van Brusselse moslimmigranten antisemitisch: Jodenhaat=Israëlhaat

Brussel, 11 januari 2009. 86 ngo’s, waaronder partijen en vakbondsorganisaties, alsook drie deelnemende partijen (PS, cdH, Ecolo), manifesteerden tegen Israël. De betoging ontaarde snel in een zuiver antisemitische betoging. De als ‘vreedzaam’ aangekondigde manifestatie was in werkelijkheid slechts het voorwendsel voor een antisemitische mars doorheen de straten van Brussel. Vlaggen van de terreurorganisaties Hezbollah en Hamas werden meegedragen in de stoet. Op spandoeken werden een Jood en een duivel afgebeeld en de connotatie Juif=Nazi (Jood=nazi) gemaakt. Een Davidster (en niet een vlag van Israël, een belangrijk onderscheid!) werd openlijk verbrand. Weer anderen refereerden naar de Protocollen van de Wijzen van Sion of buitten schaamteloos de Holocaust uit door bv. borden mee te dragen waarop Gaza werd gelijkgesteld met het Getto van Warschau of KZ Auschwitz-Birkenau, wat uiteraard een boosaardige karikaturale voorstelling van zaken is en de facto een minimalisering van de Shoah.

Het Belgische persagentschap BELGA meldt dat de helft van de Brusselse moslimleerlingen antisemitisch is. Dat blijkt uit het onderzoek “Jong in Brussel. Bevindingen uit de JOP-monitor Brussel” van het Jeugd Onderzoeks Platform [JOP], waarvan de resultaten gisteren 12 mei in de krant De Morgen werden gepubliceerd. “Een erg hoog en verontrustend cijfer”, lichtte een onthutste Mark Elchardus, socioloog aan de VUB, toe.

Prof. Elchardus: Helft Brusselse moslims zijn antisemitisch

“Erger is dat die anti-Joodse gevoelens niets te maken hebben met een laag opleidingsniveau of sociale achterstelling, wat wel het geval is bij racistische autochtonen.” Bij autochtone Brusselse leerlingen is 10 pct antisemitisch. “Het antisemitisme bij die leerlingen is theologisch geïnspireerd en er is een rechtstreeks verband tussen moslim-zijn en antisemitische gevoelens koesteren”, aldus Elchardus. “Bij katholieken met anti-Joodse gevoelens zijn die lang niet zo sterk.” Dat maakt die negatieve gevoelens ook moeilijker te bestrijden.

Elchardus pleit voor meer aandacht voor verdraagzaamheid in de scholen met veel moslims. Uit het onderzoek blijkt ook dat Belgische, Marokkaanse, Turkse en Zuid-Europese jongeren vooral aansluiting zoeken bij de eigen cultuur. Ze maken nog steeds moeizaam vrienden in een andere etnische gemeenschap, en dat geldt helemaal voor liefdesrelaties. Kortweg samengevat: de integratie heeft gefaald. Maar er is nog meer aan de hand. Zo lijken moslimjongeren zich te laten beïnvloeden door internationale conflicten, meer in het bijzonder het Arabisch-Israëlisch conflict en de Israëlische defensieve oorlog tegen de terreurgroep Hamas in Gaza.

jews
Zoals je kan zien op dit plaatje, lopen Jodenhaat en haat jegens Israël naadloos in elkaar over. Er staat dus niet dat Israëliërs of Zionisten terroristen zouden zijn, maar wèl dat Joden in het algemeen terroristen zouden zijn. Israëlhaat als excuus om Joden te haten en andersom en zoals ook op dit plaatje is te zien, hebben de barbaren eerst Joden leren haten vooraleer ze konden lezen en schrijven (“Terroist”?]

Israëlhaat=Jodenhaat

De Moslimexecutieve staat voor dialoog en verdraagzaamheid. De jongeren worden beïnvloed door de internationale conflicten.

Dat beweert althans Mohamed Achaibi (afb. rechts) woordvoerder van de Moslimexecutieve, maar dat is natuurlijk een lachertje. “De jongeren hebben een visie over het conflict tussen Israël en Palestina”, zegt Achaibi. Niet bang voor een leugentje meer of minder vervolgt hij: “Zij richten zich niet tegen de Joodse burgers of het geloof, maar wel tegen de gevoerde politiek door de staat Israël.”

Dat is natuurlijk pure onzin en zelfs ronduit gelogen. De feiten aan de grond bewijzen het tegendeel. Jodenhaat en Israëlhaat lopen naadloos in elkaar over. Telkens als er wat gebeurt in Israël of in de Arabische gebieden in Gaza of op de Westoever, sneuvelen hier in de Lage Landen en de rest van Europa en de wereld ramen van Joodse handelszaken en worden er brandbommen gegooid naar Joodse synagogen, scholen en hun instellingen. We hebben het gezien tijdens de oorlog in Gaza twee winters terug (zie ook de videobeelden hierboven)

Jodenhaat en Israëlhaat zijn simpelweg synoniemen van elkaar, zoals je een kat een poes noemt en andersom. Marokkaanse en andere moslims van België haten Israël omdat het de staat van de Joden is en ze haten de Joden omdat die een staat bezitten die middenin de moslimwereld en de Arabische wereld ligt. Dat is een feit. Overgiet dit alles met de saus van de traditionele Jodenhaat zoals we die al kennen uit de tijd van de Middeleeuwse Kruisvaarten en je merkt meteen wat er aan de hand is.

In de nacht van 27 op 28 december 2008 werden te Anderlecht een aantal winkelzaken beklad met Davidsterren en Hakenkruizen en opschriften zoals ‘KILL YOU’. Het begin van veel antisemitische opstootjes, vernielingen en bekladden van Joodse handelszaken en winkels. Sommigen vonden [en vinden nog steeds!] dat de Gaza oorlog tegen Hamas ook in ons land moet beslecht worden tegen de Joodse gemeenschap van België, in het bijzonder in Brussel en in Antwerpen. Onder het mom van zogenaamde ‘anti-Zionistische actie’ en haat jegens de Joodse staat Israël, stak de aloude virulente en latent aanwezige Jodenhaat de kop weer op, alsof die nooit was weg geweest. We waanden ons vanaf dan de komende weken en maanden weer volop in de jaren 1930…

Michael Freilich, de hoofdredacteur van Joods Actueel, meldt in dit verband dat Joden in Brussel al langer last ondervinden van “deze zorgwekkende mentaliteit” en “dat ze zich nauwelijks met een keppeltje op straat durven begeven. In sommige Brusselse wijken zijn de Joodse handelaren compleet uit het straatbeeld verdwenen, en de synagoge van Anderlecht is vaak het slachtoffer van brandbommen tegen de gevel“, zo luidt het. De satellietontvangst van “antisemitische Arabische zenders” blijft volgens de hoofdredacteur “in de Brusselse moslimhuiskamers voeding geven aan de antisemitische beeldvorming bij de Brusselse jeugd”.

Gestelde vragen in het onderzoek aan 2837 studenten
Gaat u akkoord met volgende stellingen:
– Joden willen alles domineren
– De meeste Joden denken dat ze beter zijn dan andere mensen
– Wanneer je met een Jood zaken doet, moet je extra alert zijn
– Joden hitsen op tot oorlog en geven steeds anderen de schuld