Palestijnse terroristenleiders samen in Caïro om de oorlog [tegen Israël] te coördineren

Terwijl de Westerse wereld zich druk maakt om het feit dat Osama Bin Laden nu al dan niet gewapend was en zichzelf verweerde [of al dan niet kon verweren] tegen het Amerikaanse liquidatieteam [net alsof die 3000 Amerikanen die omkwamen in de Twin Towers zich wèl konden verweren tegen hun laffe moordenaars], vergaderen op dit ogenblik in de Egyptische hoofdstad de Palestijns Arabische terreurgroepen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen en zich te beraden over hoe het nu concreet verder moet met hun oorlog tegen Israël.

Zoals bekend heeft Hamas (in de Gazastrook) zich verzoend met al-Fatah (Oost-Israël/Westoever) en komt het er nu op aan om alle [terreur]neuzen in dezelfde richting te keren en een manier te vinden hoe het beste het Westen om de tuin kan worden geleid en dat “het allemaal zo geen vaart zal lopen”. Hoe trachten de schijn op te houden dat het om een verzoeningsovereenkomst gaat die niets anders dan vreedzame bedoelingen heeft. Jawadde.

Echter, als het een beetje meezit, krijgen we op het einde van de Conventie van de Terreur wellicht toch nog een openlijke oorlogsverklaring aan de ‘Zionistische Entiteit’ [=Israël] te horen, statement dat naar goede gewoonte van die aard is dat het voorspelbaar door Westerse Israëlbashers onder het tapijt zal worden geveegd. Helaas pindakaas, maar pure Jodenhaat vergiftigd elk normaal verstandelijk begaafd wezen op aard’. Maar we komen er nog op terug.

The Palestinian Arab terror convention in Cairo

door Elder of Zyon [bron]

In Caïro zijn veel leiders van Hamas present, zowel uit de Gazastrook als van elders, met inbegrip van Khaled Meshaal, Mahmoud Zahar, Khalil al-Hayya, Izzat al-Rishq, Mohamed Nasr, Osama Hamdan en Abu Marzook. Maar ook aanwezig zijn leiders van de Islamitische Jihad (Ramadan Shallah), de PFLP-GC (Ahmad Jibril), DFLP (Khaled Atta), het Volksfront (Khaled Atta,) de Palestijnse Volkspartij, het Palestijnse Strijdende Volksfront en nog verscheidene anderen.

Bovendien zijn daar ook nog andere politieke leiders aanwezig zoals Mustafa Barghouti en Munib al-Masri. Al-Fatah heeft eveneens een stevige delegatie gezonden die wordt aangevoerd door Mahmoud Abbas. Elke hier vermelde groep kan een indrukwekkend en bloedig palmares voorleggen van terreur en verschrikking jegens de Joodse staat Israël. Zowat 13 groepen ondertekenden de verzoeningsbrief. Vele mensen in de vergaderruimte rouwden openlijk om de dood van Osama Bin Laden, hun grote voorbeeld in de strijd jegens de VS, Israël en de rest van de ‘decadente’ Westerse wereld.

Eerdere berichten zeiden dat EU-defensieminister Catherine Ashton en Ban Ki Moon, chef van de Verenigde Naties, de openingsceremonie van vandaag persoonlijk zouden kunnen bijwonen. Deze internationale waarnemers vieren blijkbaar de grootste bijeenkomst van Palestijnse Arabische terroristen in jaren en geven de Conventie v/d Terreur aldus een schijn van fatsoen en waarachtigheid mee. Er is echter één opvallende afwezige, met name de enige semi-gematigde Palestijnse Arabische leider in de geschiedenis, de enige persoon die niet [rechtstreeks] betrokken is in het terrorisme en dat is Salam Fayyad in Ramallah.

Deze bende terroristen in Caïro echter, heeft de bedoeling om erkenning voor  hun namaakstaat te verkrijgen van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de rest van de Europese Unie èn van de volledige wereld. Hun weigering om met Israël te onderhandelen en hun weigering om compromissen aan te gaan wordt voluit en over de ganse lijn beloond. En de wereld trapt zomaar in het idee dat het bestaansrecht erkennen van dergelijke nepstaat [zonder vooraf een vredesakkoord met Israël te sluiten] een goede zaak is voor de wereldvrede.

De nepstaat die al deze terroristenleiders verkiezen heeft slechts één enkel programmapunt en dat is de eliminatie van de Joodse staat van Israël en de verwijdering en/of genocide van het Joodse volk in Israël en in de rest van het Midden-Oosten. Dit Palestijnse ‘gedrocht’ zal nooit miljoenen “vluchtelingen” dulden. Het zal niet met Israël over water of over de vrijlating van soldaatkorporaal Gilad Shalit onderhandelen. Het zal elke overeenkomst die ooit werd gemaakt van zich afwerpen.

Hoe kan zulk een staat de wereld tot een betere plaats maken? Welke problemen zal die oplossen? Wie kan er beter van worden eens die staat wordt gecreëerd? Waarom is om het even waar in het heelal, een staat die onder het bestuur komt van dergelijke bende criminelen, het uitschot van de aarde, de minst wenselijke? En waarom komt er geen letter kritiek op dit krankzinnig, verachtelijk, terroristeninitiatief van om het even welke beschaafde Westerse natie?