Nieuw Free Gaza Flotilla II gaat kopje onder

En toen vielen de maskers af…

Teheran, 11 februari 2011. President Ahmadinejad van Iran omringd door een delegatie van het Free Gaza Flotilla waarvan het vlaggeschip, de m/s Mavia Marmara met terroristen van de Turkse terreurgroep IHH aan boord, op 31 mei 2010 onderschept werd door de Israëlische marine. Het zogenaamde humanitaire Flotilla, een dekmantel voor terreur, stond net op het punt om met geweld de blokkade van Gaza te doorbreken als steunbetuiging voor de terreurgroep Hamas die sinds juni 2007 de bevolking van Gaza gegijzeld houdt. Opmerking: Het schip in kwestie had niet eens hulpgoederen aan boord.

IHH Flotilla Springs a Leak

door Chana Ya’ar

Het vertrek van een nieuw Free Gaza Flotilla richting Gaza is uitgesteld. Het Flotilla dat oorspronkelijk door de met terreur verbonden Turkse organisatie IHH in mei aanstaande andermaal zou trachten de legale Israëlische zeeblokkade van de Gazastrook te doorbreken, kampt al een tijd met diverse problemen.

De nieuwe afvaart zal waarschijnlijk opnieuw gepland worden ergens nà 12 juni 2011 wanneer in Turkije de parlementaire verkiezingen hebben plaatsgevonden, aldus een verklaring door IHH ambtenaren. De islamistische groep is eigenaar van het schip de m/s Mavi Marmara dat vorig jaar in de problemen raakte toen een deel van de opvarenden Turkse terroristen bleken en zij – gewapend met messen, bijlen en ijzeren staven – de Israëlische zeecommando’s aanvielen toen die het IHH schip wilden opleiden.

IHH zegt nu dat het controverse rond de vloot wil vermijden die volgens de Israëlische wet illegaal is en waarvan tegelijk ook gevreesd wordt dat die de stemming tijdens de verkiezingen in Turkije zou kunnen beïnvloeden. Hoewel de IHH ‘officieel’ geen banden onderhoud met de Turkse overheid, heeft de groep nauwe contacten met regeringsleden en ambtenaren in Ankara. Anderzijds beweert de IHH dat het van overheidswege geen machtiging nodig heeft om naar Gaza af te varen.

Echter, blijkbaar is er nog wel wat meer aan de hand en zijn er nog andere redenen voor de vertraging. De activisten pro de Palestijnse Autoriteit hebben in alle stilte ook de moeilijkheden aangehaald bij de rekrutering van vrijwilligers voor de reis. Een aantal mensen maken zich zorgen om betrokken te worden in een confrontatie met de Israëlische strijdkrachten, zo wisten bronnen uit Jeruzalem mee te geven. Negen van de IHH terreuractivisten die de commando’s van de Israëlische marine hadden aangevallen en aangemonsterd, hadden op de Mavi Marmara, hadden er hun hachje bij ingeschoten. Die fatale afloop van toen [31 mei 2010] lijkt nieuwe reizigers af te schrikken.

Het IHH heeft verklaard dat het met maximaal 150 mensen op de vloot zal varen – maar veel van de activisten die oorspronkelijk op de reis hebben ingetekend hebben alweer hun reis geannuleerd uit vrees dat ze zullen worden opgepakt en in een Israëlische gevangenis worden opgesloten. Tegelijk zijn de Turkse organisatoren tot op heden niet erg succesvol geweest in het inzamelen van fondsen voor de operatie, zo schrijft het persagentschap Associated Press.

Bovendien weigeren de eigenaars van de schepen, die normaal zouden deelnemen, hun schepen uit te lenen of te verhuren voor dit doel, uit terechte vrees dat de schepen zouden aangeslagen worden door Israël. Zo werd de m/s Mavi  Marmara pas acht of negen maanden na de feiten weer vrijgegeven door Israël. Al deze zaken bemoeilijken verder het project nu de activisten blijkbaar gedwongen worden om tegen veel geld zelf schepen aan te kopen om de Israëlische marine aan te vallen [die ze wellicht voor 100% zeker voor onbepaalde tijd zullen verliezen aan het IDF].

Israël is klaar om in actie te treden

Alles lijkt erop dat het IDF klaar is om – net zoals de vorige keer –  de activisten een flink pak slaag te verkopen, voor het geval het scenario van verleden jaar zich dreigt te herhalen. Ongeacht wat de IHH van plan is te doen, Israël is er klaar voor. Militaire woordvoerders zeggen dat ze hun interventieteams wekenlang hebben getraind in verschillende tactieken om te voorkomen dat er onnodig doden en gewonden zouden vallen.

De zeeblokkade van Gaza, die bedoeld is om te voorkomen dat wapens worden ingevoerd waarmee terroristen aanslagen kunnen uitvoeren jegens Israëlische burgers en soldaten, zal gehandhaafd blijven [net zolang tot Hamas en Co de wapens neerleggen en een controlemacht toelaat.] Zo wil de Nederlandse Europarlementariër Daniël van der Stoep [PVV] dat de Europese Commissie zich uitspreekt tegen een tweede vloot: “Nieuwe schepen met ‘noodhulp voor Gaza’ dienen in werkelijkheid een heel ander doel: het uitlokken van internationale verontwaardiging over Israël.”

Het Buitenland Ministerie blijft intussen beklemtonen dat zogenaamde “humanitaire hulp“ die door de vloot naar eigen zeggen wordt meegevoerd, compleet overbodig is. Bovendien verklaarde het Rode Kruis in Gaza onlangs dat er helemaal geen humanitaire crisis bestaat in de Gazastrook. “De mensen die toch trachten over zee te komen, doen dat om te provoceren en trachten met geweld de confrontatie uit te lokken,” zei Yigal Palmor, de woordvoerder van het bovengenoemd ministerie.

“Wij roepen alle betrokken partijen op om hun verantwoordelijkheid op te nemen en geweld te vermijden. Er is geen enkel excuus om niet met de bestaande kanalen te werken,” zei Palmor en voegde eraan toe dat hulp aan het gebied in Gaza wordt aangevoerd door de Palestijnse Autoriteit zèlf, door de Verenigde Naties en door internationale groepen die via de gekende grensposten over land wordt aangevoerd. Maar zoals iedereen intussen wel weet heeft de zogenaamde ‘hulp’ van het IHH aan Gaza uiteraard niks met humanitaire zaken te maken maar alles met de Turkse anti-Israëlische politiek.
.

Schijn bedriegt


Bronnen: Arutz Sheva: IHH Flotilla Springs a Leak door Chana Ya’ar van 27 april 2011