Salafisten vallen gewapend met zwaarden en messen het Jordaanse leger aan


Zarqa, ten oosten van Amman, Jordanië, 15 april 2011. Salafistische bendeleider spreekt het volk toe en krijgt meteen de volle aandacht. Pallywood, de leugenfabriek van de Palestijnen, was er ook en legde alles op beeld vast. “Weg met Amerika, weg met de democratie,” schreeuwden de Salafisten. “Wij zullen de islamitische wetgeving in Jordanië invoeren,” krijste Al Tahawi. “Het is enkel een kwestie van tijd tot wanneer alle inspanningen van Amerika en Israël  teniet zullen zijn gedaan.”

Iedereen zal zich nog wel herinneren dat het Salafisten waren die de moord op de Italiaanse anti-Israëlische activist Vittorio Arrigoni opeisten, die toevallig op dezelfde dag dat de hier besproken manifestatie in Jordanië plaatsvond, werd vermoord. Amper een dag nadat hij werd ontvoerd door werd Salafisten ‘de Vik’ gewurgd teruggevonden. Vermoord door Palestijnen waarvoor hij zijn leven wilde geven, en – o ironie – dat ook ècht deed, zij het dan niet helemaal op de wijze die hij zich  had voorgesteld.

Het Arabische ‘democratiseringsproces’, zoals de bloedige slachtpartijen in de Arabische moslimwereld van alledag worden genoemd in de Westerse media [en ze menen het nog ook!] laat dus ook in Jordanië bloedige sporen achter.  Jordanië is die [Palestijnse] staat die geleid wordt door een uit elders ingevoerde Hasjemitische monarchie en meer bekend is geworden als het Arabisch land waar het verboden is voor Joden. Inderdaad werd het land sinds het einde van de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 Judenrein gemaakt en dat is tot op vandaag zo gebleven. En nee, dit feit werd nooit aangeklaagd door A.I.,  noch door Human Rights Watch, noch door de Verenigde Naties. Zo gaat dat daar in het M-O.

De in Jordanië met al-Qaeda verbonden Salafistische beweging kreeg het in Zarqa op 15 april j.l. aan de stok met de Jordaanse veiligheidstroepen. Zij vielen de ordediensten aan met bijlen, zwaarden, messen, baseballbats, knuppels, knotsen en keien. Terug naar AF, naar de donkerste dagen van de Europese Middeleeuwen. Minstens 100 politiemannen werden verwond in de veldslag die ontstond toen zij een demonstratie van de Salafisten probeerden te verhinderen.

De Salafisten, die een Islamitische variant beoefenen zoals die ook in Saoedi-Arabië bestaat, waren lange tijd verboden in Jordanië. Maar dit jaar wierpen de Salafisten zich in een felle Islamitische campagne op tegen het regime in Amman.  “Op een dag zal de hele Arabische wereld van ons zijn,” sprak de Salafistische leider Abd Shehada Al Tahawi. [Bron: Islamization Watch van 18 april 2011]