PA-chef Mahmoud Abbas: Barack Obama heeft me bedrogen

Cartoon van Cox Forkum: “De 2 gezichten van Abbas.” Mahmoud Abbas, door het Westen foutief als ‘gematigd’ leider van het Palestijnse volk aanzien [schijn bedriegt], voelt zich misleid en bedrogen door de Amerikaanse president Barack Obama. Die zou hem een eigen staat beloofd hebben op Israëlisch grondgebied maar daar nu op terug gekomen zijn.

Abbas: Obama ‘led me on’ and ‘let me down’

vrij naar een artikel van Gavriel Queenann

Mahmoud Abbas, de chef van de Palestijnse Autoriteit [de voorlopige werknaam van een toekomstige Palestijnse staat] voelt zich om de tuin geleid door niemand minder dan de Amerikaanse president Barack Obama, zo openbaarde Abbas in een interview met het weekblad Newsweek gisteren zondag 24 april 2011.

Mahmoud Abbas: Ik is klein en Obama is groot. Dat is niet eerlijk...

Abbas drukte zijn grote ontgoocheling uit, zeggende dat de Amerikaanse president hem eerst mee had genomen en hem daarna weer liet vallen toen hij erin faalde om voldoende druk te zetten op premier Benjamin Netanjahoe zodat die andermaal een moratorium zou afkondigen op de bouw in de Joodse nederzettingen [in vermeend Arabisch gebied.]

Het was Obama zelf die een volledige bouwstop in de nederzettingen voorstelde,” klaagde Abbas, de kleine moefti van de Calimerostaat gelegen aan de Middellandse Zee. “Ik zei O.K., ik ben het ermee eens. Wij klommen samen in een boom. Kort nadien klom hij via een ladder weer naar beneden en trok de ladder weg. Toen keek hij me aan en riep me toe: Spring! Drie keer heeft hij me dat geflikt.

Abbas voegde eraan toe dat naar zijn mening Obama de wens van de PA naar een onafhankelijke staat aanvankelijk genegen was, eerder nog dan het winnen van het presidentschap. De steun van Obama voor een bevriezing van de bouw van Joodse woningen in Judea, Samaria en oostelijk Jeruzalem was gebaseerd op de ijdele hoop dat de Palestijnse Autoriteit terug aan de onderhandelingstafel zou terugkeren.

In plaats daarvan weigerde zoals algemeen bekend Abbas om met de Israëlische onderhandelaars aan de tafel te zitten en hielden dat koppig vol totdat de termijn van tien maanden bijna verstreken was, om…. opnieuw een verlenging van de bouwstop te eisen! De PA voegde er in één adem nog een pak andere voorwaarden aan toe vooraleer de PA eventueel bereid zou zijn om het vredesproces te hervatten. Een shownummertje ten beste van Palestijnse misleiding en bedrog waar het Westen niet meteen een antwoord op vond.

Tijdens het gesprek nam Abbas ook George Mitchell op de korrel, de speciale gezant van de VS voor het Midden-Oosten, en beschuldigde hem dat hij er niet in geslaagd was om de posities van de Palestijnse Autoriteit duidelijk te maken tijdens de onderhandelingen met Israël. “Elk bezoek van Mitchell,“ vervolgde Abbas, “spraken wij met hem en reikten hem enkele ideeën aan. Op het einde ontdekten we dat hij geen enkele van onze ideeën had overgebracht aan de Israëliërs. Wat moeten wij daaronder verstaan?

Het Witte Huis heeft de beweringen van Abbas over dat Obama hem in de steek zou hebben gelaten, afgedaan als “pure onzin,” volgens Newsweek. Het heeft ook de kritiek op Mitchell weggewuifd. “Natuurlijk heeft hij de hele tijd door de ideeën van de ene partij naar de andere doorgespeeld,” zei Tommy Vietor (afb. rechts), de woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad.

De kritiek van Abbas komt op het ogenblik dat de Verenigde Staten geweigerd hebben hun steun te geven aan een opgelegde oplossing door de Verenigde Naties,   die gebaseerd is op de maximalistische eisen van de Palestijnse Autoriteit die zich wil afkeren van een onderhandelde oplossing tussen beide betrokken partijen en eenzijdig de onafhankelijkheid wil uitroepen van een Palestijnse staat op betwist grondgebied.


Arutz Sheva: Abbas: Obama ‘led me on’ and ‘let me down’ door Gavriel Queenann van 25 april 2011