Pat Condell over de ellende met het christendom [video]

“Ridicule is the only weapon which can be used against unintelligible propositions. Ideas must be distinct before reason can act upon them; and no man ever had a distinct idea of the trinity. It is the mere Abracadabra of the mountebanks calling themselves the priests of Jesus.” – Thomas Jefferson Joost Niemoller [bron]: “In zijn nieuwe video gaat Pat Condell er weer lekker tegenaan. Niet tegen de islam, maar weer eens tegen het christendom, dat één grote opluchtertruc is. Neem nu de drie-eenheid. En Satan, zonder wie het hele bouwwerk in elkaar zou storten. En dat allemaal om weg te … Lees verder Pat Condell over de ellende met het christendom [video]

Iraanse TV over Facebook als zionistisch complot voor de wereldverovering [video]

Je kan het zo gek niet bedenken over al die zogenaamde Zionistische complotten om de wereld te veroveren die op de aarde blijven neerdonderen. Deze keer een complottheorie op de nationale staatsomroep van Iran. Antisemitische programma’s betaald en opgelegd aan de nationale omroepen van het moslimland in kwestie, zijn in de hele moslimwereld [met haar 57 lidstaten van het OIC] de normaalste zaak van de wereld. Ze blijken bij de massa goed aan te slaan en even succesvol te zijn als bv. Blokken, Witse en FC De Kampioenen dat zijn in Vlaanderen. Jodenbashen of Israëlbashen, in het Midden-Oosten zijn dat … Lees verder Iraanse TV over Facebook als zionistisch complot voor de wereldverovering [video]

Het Protocol van Ottawa omschrijft de grenzen van het antisemitisme


De globalisering van het antisemitisme is een feit: Antisemitisme verspreid zich vanuit de Arabische landen naar het Westen. Alle Joden die worden geïdentificeerd met de staat Israël zijn doelwitten. Israël staat in het middelpunt van beschuldigingen door humanitaire organisaties van de Verenigde Naties en journalisten. Sinds 1975, toen de Verenigde Naties Zionisme definieerden als racisme, zijn de Verenigde Naties de broeikas voor het antisemitisme. Israël wordt geminacht als een geallieerde van de Verenigde Staten en de afkeer groeit voor welvarende Joden voor hun rol in de wereldeconomie. Lees hier meer.

Onlangs hebben meer dan 50 parlementen, waaronder ook Italië, hun vertegenwoordigers naar Ottawa (Canada) gestuurd om deel te nemen aan de 2de Interparlementaire Coalitie voor de Bestrijding van het Antisemitisme (ICCA). Het is een teken dat sommige landen zich beginnen te organiseren. De conferentie heeft een protocol uitgegeven om het verschijnsel te definiëren en en in kaart te brengen.

Inleiding [bron]
De internationale verklaring bedoeld om ‘één van de meest hardnekkige uitingen van haat’ uit de wereld te helpen vat de inspanningen samen om in Canada en in heel de wereld het stijgende antisemitisme te bestrijden.

De verklaring die genoemd wordt “het Protocol van Ottawa” is gepubliceerd na een congres van 2 dagen in november 2010 waaraan leden en parlementariërs van een 50-tal landen hebben deelgenomen.

“Wij zijn verontrust door het grotere aantal vormen van antisemitisme en haat op het internet. Dit mediakanaal is fundamenteel voor de verdediging van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatiegaring en deelname aan de burgerlijke maatschappij”, aldus de verklaring. Tussen de engagementsverklaringen vinden we:

  • de universiteiten oproepen om het antisemitisme te bestrijden op dezelfde manier als zij andere misdaden aan de kaak stellen;
  • een instantie creëren van internetspecialisten met parlementsleden en experten, die middelen moeten vinden om antisemitisme en andere uitingen van haat te detecteren en op te volgen en raad te geven aan regeringen om dit probleem aan te pakken;
  • er op toe zien dat de politiediensten over een database kunnen beschikken om het hoofd te bieden aan dit probleem.

Het Protocol van Ottawa

Wij, als vertegenwoordigers van onze respectieve parlementen van over heel de wereld, samengekomen in Ottawa voor een tweede Conferentie van de Interparlementaire Coalitie ter bestrijding van het Antisemitisme nemen kennis en onderschrijven opnieuw de Verklaring van Londen ter bestrijding van het antisemitisme en nemen deze tekst als een voorbeeld.

Snel verder lezen KLIKKEN op –> Lees verder “Het Protocol van Ottawa omschrijft de grenzen van het antisemitisme”

De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion

Onder de naam ´De Protocollen van de Wijzen van Zion´ waart al sinds het begin van de 20e eeuw een vervalst document door de wereld, bedoeld als bewijs dat er een Joods complot zou bestaan om de wereldheerschappij te verwerven. Hoewel het sinds lang duidelijk is dat het om een vervalsing gaat, steken de Protocollen tot in de huidige tijd de kop op, steeds weer in een andere, aangepaste vorm. In De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion volgt Prof. Klaas Smelik het spoor terug. Over het ontstaan van de Protocollen, over de motieven van de … Lees verder De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion

De seculiere overval op religieuze minderheden


Antwerpen, Joodse student vertrekt naar zijn yeshiva – Joodse school (foto: Dan Zollmann)

De seculiere overval op religieuze minderheden

door Asher Ben Avraham

De Haagse Lente is een feit. In april 2011 hebben de seculiere partijen in de Tweede Kamer een monsterverbond gesloten. Een coalitie met het doel om Jodendom en Islam hun plaats te wijzen. Er is een politieke meerderheid in de Tweede Kamer voor een verbod op onverdoofd slachten. Het moet volgens de seculiere partijen afgelopen zijn met de halalslacht en de sjechita.

De linkse en rechtse seculiere partijen hebben elkaar gevonden in een al jaren sluimerend heet hangijzer: de begrenzing tussen Kerk en Staat. De herijking van deze relatie staat nu – toch vrij onverwacht – hoog op de politieke agenda. Er moet blijkbaar op dit terrein een daad worden gesteld vinden alle partijen, behalve de christelijke. Die daad is het verbieden van wat als uitwas van de georganiseerde religie wordt gezien.

Een ding is zeker: het christendom is geen doelwit van het seculiere monsterverbond. Het christendom is al eeuwenlang verankerd in de Nederlandse samenleving en wordt door seculiere politici niet gezien als bedreiging. Voor de mainstream binnen protestantisme en katholicisme komt de religie neer op algemene maatschappelijke betrokkenheid vanuit Bijbelse inspiratie. Het christendom aanpakken om de grenzen tussen Kerk en Staat op te schuiven? Nee, zo ver gaat de seculiere bevlogenheid niet. Er zijn makkelijker prooien denkbaar.

Die prooien zijn al in huis: enkele duizenden orthodoxe Joden en een veel grotere groep traditionele Moslims. Al met al duidelijk identificeerbare religieuze minderheden met enkele opvallende gebruiken. Die relatief kleine groeperingen kunnen in de ogen van seculiere politici makkelijk worden aangepakt zonder al te grote politieke en maatschappelijke schade.

Het denken dat ten grondslag ligt aan het seculiere monsterverbond is arrogant en in essentie minachtend tegenover religie. Het beschouwt religie als een wonderlijk en primitief tijdverdrijf. Een bezigheid van mensen die geloven in sprookjes. Godsdienst als maladie imaginaire. Zolang de godsdienst binnen de muren van het Godshuis en gezin blijft, is er geen probleem voor de seculiere politicus. Maar godsdienst blijft een verzonnen verhaal. En op verhaaltjes bouwen we geen samenleving, vindt de seculiere politicus.

Snel verder lezen klikken op –>> Lees verder “De seculiere overval op religieuze minderheden”