Verbod op ritueel slachten is een aantasting van de godsdienstvrijheid


door Rosanne Hertzberger

Het militante atheïsme is in opkomst.

Een Kamermeerderheid kan zich nu zelfs beter inleven in een kip dan in een gelovige.

Een nieuw hoogtepunt in de obsessie voor dierenwelzijn is bereikt. Een meerderheid in de Kamer steunt een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op onverdoofd slachten. Voortaan moeten orthodoxe joden en moslims het vlees, alsof het illegaal vuurwerk is, maar in België gaan halen. Waar ik het eerder pertinent oneens was met Bolkestein toen hij zei dat religieuze joden maar beter konden emigreren, begrijp ik hem nu beter. Het zijn alleen niet de Marokkaanse plaaggeesten van Nieuw-West die het religieus Joodse leven bedreigen. Nee, het grootste gevaar komt uit Den Haag.

D66, GroenLinks, SP, PvdA, PVV, ze gaan allemaal volgende week voor stemmen. Stuk voor stuk zullen de partijen beargumenteren dat godsdienstvrijheid een gigantisch goed is, een fundamenteel recht in een vrije samenleving. Maaaarrrr. Dat gigantische goed legt het af tegen het nog gigantischer goed van dierenwelzijn. SP-kamerlid Henk van Gerven licht toe dat volgens hem godsdienstvrijheid het lijden van een levend wezen niet rechtvaardigt. Let wel, dat Henk zin heeft in een lekker biefstukje rechtvaardigt het lijden van een levend wezen. Dat bontkraagjes in de mode zijn rechtvaardigt het lijden van een levend wezen. Dat een topkok graag foie gras aan zijn klanten wil serveren rechtvaardigt zelfs ernstig lijden van een levend wezen. Dus terwijl lekkere trek het lijden van een levend wezen rechtvaardigt, rechtvaardigt godsdienst helemaal niets. Lijdt religieus slachtvee meer? Misschien. Misschien niet. Maar zelfs als dat zo is dan is het extra leed maar een fractie van het leed dat wij Nederlanders bij elkaar veroorzaken, niet uit overtuiging, maar gewoon omdat we van kroketjes houden, of kipnuggets. Dit is een gevecht in de marge, over details. Een keus tussen dood door verhanging of de guillotine.

Waar zijn de D66’ers die vooraan stonden om Wilders’ rechten te verdedigen?

Je kunt je afvragen waarom de Partij van de Dieren een strijd kiest, waarbij gevochten moet worden tegen een fundamentele vrijheid. Waarom niet eerst aan de bontjasjes van de fashion victims trekken, of de foie gras van de menukaarten afkrijgen? Antwoord: omdat het helemaal niet zo moeilijk vechten is tegen godsdienstvrijheid. In een land dat massaal Masterchef en Topchef kijkt, waar de nieuwe superhelden Alain Ducasse, Sergio Herman en Jonnie Boer heten, bestaat aanzienlijk minder draagvlak voor een verbod op foie gras, dan een verbod op onverdoofd slachten. Het lijkt er sterk op alsof het wetsvoorstel niet ondanks maar dankzij de religieuze tegenstand een succes is geworden. Aan alle kanten van het politieke spectrum verschijnt steeds meer militant atheïsme. Je ziet het in nieuwe politieke aversie tegen hoofddoekjes, boerka’s en besnijdenis. Liberale kamerleden als Jeanine Hennis die ineens willen bepalen wat moslima’s wel en niet aan mogen naar hun werk bij de gemeente. En op internet zijn de voortekenen te zien van de opmars van een agressiever, fanatieker soort atheïsme. Filmpjes waarin de schrijver van het boek Hoe komen we van religie af? religie met Hitler vergelijkt (Hitler had ook goede kanten) krijgen 40.000 instemmende reacties. De tiradestegen die achterlijke moslimhonden van agressieve atheïst Pat Condell genieten mateloze aanhang. Het zijn mensen die met succes betogen dat religie de grootste aanstichter van kwaad en geweld in de wereld is. Dat we pas gelukkig kunnen zijn als alle gelovigen ook overtuigd raken van die ene Wetenschappelijke Waarheid. Ik vind ze levensgevaarlijk en ze krijgen een steeds grotere rol.

Begrijp me niet verkeerd. Ik geef niets om koosjer geslacht vlees. Het fanatisme komt me vreemd voor: waarom zou je zo hechten aan die ene zinsnede in de Thora waaruit geconcludeerd wordt dat een verdoving niet is toegestaan? Waarom interpreteer je daar niet gewoon een beetje omheen als dat alles zo ontzettend veel makkelijker maakt?

Waarom niet eerst aan de bontjasjes van de fashion victims trekken?

Maar dat is precies godsdienstvrijheid. Het idee dat je zonder dat je het kunt begrijpen toch rekening houdt met de religieuze praktijken van je bevolking. Dat je elke burger de vrijheid gunt een eigen waarheid erop na te houden en het leven volgens die waarheid in te richten, hoe onlogisch, irrationeel, of ronduit dom je die waarheid ook vindt. Ik vind die vrijheid dusdanig belangrijk dat er in mijn ogen een verdomd goede reden nodig is om die in te perken. Inbreuk op de vrijheid van anderen bijvoorbeeld, vrouwenrechten, het verbod op discriminatie van homoseksuelen. Het vermoeden van een fractie meer pijn tijdens de slacht van dieren komt niet eens in de buurt.

Dit was het decennium van de clash tussen de grondrechten. Hoe vaak hebben we wel niet gedebatteerd over de vrijheid van meningsuiting en wie wat in welke context mag zeggen, waar die vrijheid begint en waar die eindigt en wanneer een rechter die enorme stap mag zetten om hem in te perken. Het waren telkens vooral de progressievelingen, aanhangers van D66 en co, die vooraanstonden om Wilders’ rechten te verdedigen. Zijn meningen vonden ze afschuwelijk, maar juist wanneer afschuwelijke dingen gezegd werden, moest die vrijheid van meningsuiting het hardst verdedigd worden.

Waar zijn de mensen die dat destijds zeiden? Waarom zijn ze nu niet bereid om een vrijheid te verdedigen nu het lelijk wordt, nu het schuurt, nu we over leegbloedend slachtvee moeten praten in een tijd dat dierenwelzijn meer en meer in de mode raakt? Juist nu moet de godsdienstvrijheid het hardst verdedigd worden. Als elke gelovige alleen maar in stilte achter de voordeur, of nee, compleet onzichtbaar gelooft, is er ook geen godsdienstvrijheid nodig.

Ik vrees dat deze nieuwe wet een makkelijke overwinning was. Dat er zoveel onderhuidse weerzin tegen de godsdienstige medemens bestaat, dat het de liefde voor de dieren hier en daar overtreft. En nu geen atheïst meer bereid lijkt om de godsdienstvrijheid te verdedigen, lijkt het me een kwestie van tijd voordat artikel 6 wordt ingeruild voor het absolute en ononderhandelbare recht op een fantastisch leven van de kip. Een recht dat alleen geschonden mag worden als een atheïst lekkere trek krijgt.


Bron: NRC next: Verbod op ritueel slachten is een aantasting van de godsdienstvrijheid door Rosanne Hertzberger van 12 apriil 2011; met dank aan Arnold Italiaander voor de hint

12 gedachtes over “Verbod op ritueel slachten is een aantasting van de godsdienstvrijheid

 1. Als ik de discussie goed begrepen heb , gaat het niet om ritueel slachtenmaar enkel om de Joodse koosjere slacht. Moslims mogen hun vee voor de slacht verdoven.
  Dat het alleen het Joodse volk betreft maakt de zaak nog veel erger.
  Binnenkort is het weer 4 mei. Laten wij als Nederlanders maar eens bedenken ndat wij in de tweede wereldoorlog niet zo braaf zijn geweest. Als wij een zwarte bladzijde in de geschiedenis hebben geschreven dan horenhier excuses voor te komen en een godmakings proces te worden opgestart. Voor zover ik weet heeft nog geen naoorlogse regering in Nederland dit gedaan , als een van de laatste landen. En ondertussen beginnen wij weer tegen dit volk.

  Like

 2. Het is een beetje moeilijk te begrijpen maar met enig volhouden kwam ik er toch. Joden mag men slachten, men mag er zeer zeker om roepen. Ik hoorde herhaaldelijk het “itbach al Jahoed”/slacht de Joden frank en vrij schreeuwen in het openbaar. . En de slachtingen onder het Joodse volk zijn overbekend, door de eeuwen heen. Maar slachten van dieren op de humane Bijbelse wijze dat mag niet. Je mag wel op jacht (ook op de Jodenjacht) op wild, hetgeen gruwzaam wreed is. En dan mag je het vlees smakelijk consumeren. Maar ritueel slachten volgens Bijbelse aanwijzingen dat mag niet. Je mag vette ganzelever eten, een schandalig wrede manier van vetmesten. Echt om onpasselijk van te worden en dan kistkalveren, nog erger. Dat mag. Slakken die men levend in kokend water gooit mag men eten -Joden mogen dat niet – …..kreeften, idem Maar Bijbels slachten….etc.
  Gaat die partij voor de dieren nu een voorbeeld nemen aan keizer Caligula van Rome die zijn paard benoemde tot senator.? De mensen naar huis, de paarden in de Kamer?
  Kanibalisme is misschien ook een idee voor genoemde partij?

  Like

 3. de secieta is de beste slachtmethode die er bestaat , mits correct uitgevoerd volgens de richtlijnen,beter nog dan verdoofd slachten,,ik ben bang dat het er op uit draait dat moslims gewoon doorgaan met de halal slacht en gewoon niet worden vervolgd, terwijl als joodse organisaties door zouden gaan ze onmiddellijk worden opgepakt,,, dit gaat de verkeerde kant op zo,,,Nederland is hard bezig om een heel raar eng land te worden,,,,,

  Like

 4. Enige jaren geleden woonde ik in Assen.
  Daar ging ik in het slachthuis vuile pens voor mijn renhond kopen.
  De ingang war ik moest wezen, was tevens de ingang waar slachtingen werden verricht.
  Toen ik vroeg waarom die 30 cm lange RVS-pen in de kop v/d koe werd geschoten; vertelde men mij, dat dit voor het dier pijnloos was.
  Op mijn vraag waarom het dier dan nog minstens 5 minuten lag te trappelen; antwoordde men: Dat zijn zijn zenuwen!
  Dus wanneer die nog werken, heeft het dier bewust pijn.

  Like

 5. D66 is per definitie anti-religieus. Dat zijn ze eigenlijk altijd al geweest. Ik begrijp de schrijfster van dit stuk best, maar ik vind dat ze de verkeerde invalshoek kiest. Zo is er in het debat niet gekeken naar de verschillen tussen halal en koosjer slachten en het aantal slachtingen. Als men koosjer slacht moet men zich aan veel meer regels houden en het vlees is niet koosjer als een verdoving wordt gebruikt. Halal slachten gaat veel meer om het religieuze aspect en er worden geen eisen gesteld aan de slachter of de scherpte van het mes. Er wordt nauwelijks gekeken naar de uiteindelijke uitkomst van de wet. De uiteindelijk uitkomst zal zijn dat moslims nog wel kunnen blijven slachten en joden niet.

  Zelf vind ik de houding van Nederlanders (en dus niet alleen de politieke partijen) erg hypocriet. We hebben in een keer miljoenen dierenliefhebbers in Nederland, terwijl je voor de rest nooit iemand hoort over dierenleed. Zo gaat het over onnodige pijn, maar ik betwijfel of een ijzeren pin door de kop van het beest veel prettiger is. Ik irriteer me aan deze houding. Welkom in de echte wereld, het is geen Disneyland.

  Ik ben het wel eens met de schrijfster dat het debat over dit onderwerp een sterke anti-religieuze ondertoon heeft. Voor veel mensen in Nederland werkt een debat over religie als een rode lap op een stier. Dit komt vooral door de ruimte die er aan de islam wordt gegeven en de vergoelijking van politici over dit onderwerp. Aan de ene kant wil men af van het huidige halal slachten, maar aan de andere kant durft men geen onderscheid te maken tussen koosjer en halal slachten.

  Like

 6. Ja natuurlijk is dat hypocriet. Ik ben al heel mijn leven een grote dierenvriend en heb altijd minstens 1 of meerdere huisdieren gehad die ik tot hun oude dag eigenhandig verzorgd heb. Katten, honden, vogels noem maar op. Ik verdraag ook niet dat dieren lijden.

  Maar ik ben geen vegetariër en dus ook geen hypocriet. Een goeie entrecot of filet, gaat altijd goed naar binnen. Alle vleeseters moeten maar eens naar een gewone slachterij gaan kijken hoe het daar aan toegaat en hoe dieren worden geslacht. Ik heb dat enkele keren gedaan. Niks leuk, maar ja, ik ga er mijn entrecot toch niet voor laten schieten. Moslims zijn dat gewend maar de gemiddelde westerling valt in zwijm met het minste straaltje bloed. Een Hollander wellicht noch rapper. 😉

  Like

  1. ” Een Hollander wellicht noch rapper” LOL! Ik denk dat je nog gelijk hebt ook. Mensen eten nu eenmaal dieren en die dieren vinden dat niet zo leuk. We zijn met z’n allen zo ontzettend verwijfd geworden. Ik vind het heel storend. Zelf ben ik geen enorme vleeseter (af en toe vleeswaren op brood), maar dat is meer omdat ik er geen behoefte aan heb. Toch moet ik er niet aan denken dat iemand mij dwingt om vegetariër te worden. Ik ben echt wel een dierenliefhebber en ben thuis ook altijd met dieren opgegroeid, maar ik vind dat we niet moeten doordraven. Het debat is niet informatief, maar ideologisch. Over hypocrisie gesproken: Nederland bestaat nu niet alleen uit heel veel dierenliefhebbers, maar ook uit experts op het gebied van (rituele) slachting.

   Nu blijkt dat er verschillende mensen binnen de PVV zijn die er toch moeite mee hebben dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen halal en koosjer. Het bericht stond op de site van PowNews. Daaronder stond iets wat hetzerig dat de partij wordt gesponsord door ‘rijke joden’. Het komt blijkbaar niet in de schrijver van dat stuk op dat er nogal wat ogen en haken aan het verbod op onverdoofd slachten zitten.

   Ik kwam trouwens een walgelijk bericht tegen over een anti-Israelische demonstratie in Brussel. Lees en huiver: http://philosemitism.blogspot.com/2011/04/brussels-mayor-says-israeli-checkpoint.html

   Like

 7. @ pieter a meier,,dat het dier 5 minuten licht te trappelen dat zijn echt niet de zenuwen,,het dier sterft aan een enorme epileptische reaktie door die pen in zijn kop,,,het zelfde geld voor een stroom stoot die wekt ook een epileptische reaktie op en bovendien brant het zenuw stelsel gedeeltelijk door waardoor het dier heel veel pijn lijdt maar daar hebben ze geen oog voor want het is zogenaamd humaan,,,,nou ik weet wel wat humaan is en dat is sechieta,,,
  en waar ik ook bang voor ben is dat wanneer dat verbod op ritueel slachten erdoor komt de moslims gewoon door zullen gaan en de regering niet durft ingrijpen anders zetten de moslims het hele land op hun kop,,,dit zal er op uit draaien dat alleen koosjere slacht in de praktijk word verboden want Joden die koosjer blijven slachten zullen wel gelijk met veel bombarie worden opgepakt,,,,,ik vind Nederland een heel raar eng land worden,,,,,

  Like

 8. Wat zijn we toch nog onbeschaafd. Ik ook want ik eet kip en vis en wie weet hoe vreselijk die aan hun eind kwamen. Ik wil geen pen door mijn hoofd en niet kosher of halal geslacht worden als mijn eind nadert maar graag een ragfijn naaldje met een flinke dosis morfine in mijn lijf. Net zoals de dieren.

  Like

  1. Inderdaad. Mensen staan er niet bij stil maar pak nu bijvoorbeeld vissen. Die sterven soms een minutenlange dood door verstikking nadat ze uit het water werden gehaald en op het droge gegooid.

   Laatst was ik bij mijn locale visboer. Die houdt zijn karpers vers in een grote waterbak. Telkens een klant erom vraagt pakt hij zijn schepnet en vist er één uit. Een ferme tik met een houten hamer en de vis is K.O. En dan maar de vinnen en de staart afknippen. Hoe dikwijls ik het al heb meegemaakt dat de karper even terug bij bewustzijn kwam terwijl de visboer al zijn vinnen had afgeknipt…

   Like

Reacties zijn gesloten.