Eerste burgerlijk huwelijk in Israël

In de twee jaar en een kwart dat ik mijn hart en ziel uitsloof op het internet voor de Joodse staat Israël als de enige werkelijke democratie in het Midden-Oosten, werd het mij opnieuw iets gemakkelijker gemaakt om het democratisch gehalte van Israël te advokateren.

Dinsdagavond zijn Svetlana Sadigursky en Gabby Liebeschitz in Jeruzalem gehuwd.  Op het eerste gezicht  de normaalste menselijke traditie van de wereld, maar dat was het niet. Het bruidskoppel is hiermede het eerste Israëlische stel van gemengde religieuze origine (Joods en christen) die in het burgerlijk huwelijksbootje stapten in een gewone ceremonie in Jeruzalem.

De wet op het burgerlijk huwelijk, op initiatie van parlementslid David Rotem (Jisrael Beiteinu partij van o.a. Lieberman) die eind vorig jaar werd goedgekeurd, laat toe dat niet-Joodse Israëli’s of burgers die te kennen hebben gegeven als geen belijders van een religie, toch kunnen huwen in Israël en voor de wet erkend worden als gehuwd echtpaar. Daarvoor huwden deze categorie mensen ook veelvuldig maar trokken voor die ceremonie naar het eiland Cyprus waar een bloeiende huwelijksindustrie is ontstaan van Joden en niet-Joden die willen huwen. Alleen werd hun huwelijk niet erkend in Israël en dat was niet leuk.

Aanvankelijk was het de bedoeling van Rotem dat de wet van toepassing zou worden op om het even welke Israëliër die in Israël wenst te huwen zonder daarvoor de instemming nodig te hebben van het Hoogste Rabbinaat, maar het parlementslid zag zich gedwongen gas terug te nemen onder druk van de orthodoxe politieke partijen.

Vijfentwintig dergelijke paren die aan de nieuwe criteria voldoen hebben reeds zulk een verzoek ingediend en afgelopen dinsdag vond dan de eerste ‘test’ plaats waarbij alle noodzakelijke stadia [zeg maar gerust: hindernissen] moesten worden genomen, waaronder ook een onderzoek van de locale religieuze gemeenschappen om na te gaan dat de betrokken inderdaad zonder godsdienst door het leven gaan. [Ondergetekende loopt al een halve eeuw zonder godsdienst door het leven en voelt zich nog steeds kiplekker ;)]

Marriage Discrimination In Israel

“Een historische mijlpaal,” noemen velen het, anderen weer heten het “het begin van de ondergang van Israël” en of van het Judaïsme in Israël.  Feit is dat de absolute macht van het Hoogste Rabbinaat in Israël met deze felbevochten huwelijkswet een harde knauw heeft gekregen.

Zoals gewoonlijk lopen de passies in Israël hoog op als het om religieuze kwesties draait of bv. om de vraag “Wie is Jood” en meer in het bijzonder “Wie is niet.”  En dan heeft wetenschap daar maar weinig meer mee te maken of… wordt de wetenschap lichtjes ‘aangepast’ aan het religieuze debat om de laatste twijfelaars over de streep te krijgen. Een bekende truuk.

Ook in mijn geliefde koekestad Antwerpen is de discussie “Wie is Jood” een nationale sport onder onder de vele verscheidene en onderling soms fel van elkaar verschillende Joodse gemeenschappen. De rivaliteit is groot, voor ons niet-Joden weinig zichtbaar, maar de onderlinge strijd is langdurend en meedogenloos. In feite niks bijzonders: dezelfde strijd [om de enige echte waarheid en het recht om die ene waarheid te belijden en uit te dragen] wordt evengoed binnen andere religies en religieuze gemeenschappen gevoerd.


The Jerusalem Post: Israeli couple become first to be wed in civil union van 13 april 2011; Huffington Post Religion: Israel To Allow Civil Marriages van 4 november 2010 updated 23 maart 2011; op Brabosh.com: Burgerlijk huwelijk in Israël weldra ‘onvermijdelijk’ van 10 mei 2009