Iron Dome anti-raketschild kan de verhoudingen in Gaza wijzigen

Iron Dome changes the Gaza equation

door Yaakov Katz

Vele mensen binnen en buiten defensie hadden hun twijfels omtrent de mogelijkheden van het Iron Dome [IJzeren Koepel] anti-raketsysteem. Zij hadden het verkeerd voor. Afgelopen zondag, toen de jaarlijkse Pessach [Pasen]vakantie begon voor de schoolkinderen en het echte aftellen begon – om een einde te maken aan huidige spiraal van geweld tussen Israël en Hamas aan het begin van de vakantie.

Het IDF had zich voor deze ronde goed voorbereid en nauwkeurig voorspeld dat die zou beginnen nadat afgelopen vrijdagnacht een auto werd beschoten in het zuiden van de Gaza waarbij drie belangrijke terroristen van Hamas werden uitgeschakeld die aanslagen planden tegen Israëlische burgers in de Sinaï. Het antwoord volgde donderdag [7 april] toen die anti-tankraket insloeg op een schoolbus nabij de kibboets Sa’ad.

Zeldzame videobeelden van Ahmad al-Ja’abari (Ahmed Jabari), de leider van de Ezzdeen al-Qassam Martelaren Brigades, de militaire vleugel van Hamas. Al Jabari, is de facto de 2de man binnen Hamas nà partij-ideoloog Mahmoud Zahar. Beide leiders staan dan ook op de lijst van Meest Gezochte Misdadigers  van de Israëlische militaire inlichtingendienst.

Het IDF heeft al verscheidene maanden gewaarschuwd voor de groeiende scheiding binnen Hamas tussen enerzijds het politieke deel dat geleid wordt door Ismail Haniyeh en anderzijds de militaire vleugel die geleid wordt door Ahmed Jabari.

Haniyeh en de rest van Hamasregering zijn voornamelijk geïnteresseerd in het versterken van hun regime, en maken zich op dit ogenblik meer zorgen over de mogelijkheid dat de onrust in de Arabische wereld zou kunnen overslaan naar de Gazastrook, dan dat ze bezig zijn met Israël. Om deze reden heeft Hamas de recente weken elke schijn van een begin van demonstraties hard neergeslagen en, net zoals de Libische leider Moeammar Khaddafi, niet geaarzeld om bruut geweld te gebruiken om de rellen te onderdrukken.

Jabari heeft andere belangen. Aanvankelijk voelde hij blijkbaar de behoefte om eerst de Israëlische aanvallen tegen zijn medeterroristen van Hamas te wreken. Het werd er niet beter op toen bleek dat één van de mannen die de voorbije week sneuvelden, een persoonlijke vriend van hem was. Tweedens heeft hij zijn strijders verhinderd hun wapenarsenaal in te zetten tegen Israël sinds het einde van Operatie Gegoten Lood [Op. Cast Lead] twee jaar geleden en daarbij met tegenzin moest gedogen dat zijn naaste concurrent in de terreur – de Islamitische Jihad – met het grootste deel van de show ging lopen en bekendheid verwierf als een opkomende terreurorganisatie en medespeler om de macht over de Gazastrook. Dit alles leidde ongetwijfeld tot grote frustratie onder zijn ondergeschikten.

Hoedanook smokkelden zijn krachtige en zeer geavanceerde bewapening de Gaza binnen maar het werd hen niet toegestaan om het te gebruiken. Er zijn twee belangrijke verschillen tussen deze huidige escalatie en diegene die leidde tot Operatie Gegoten Lood [Op; Cast Lead] twee jaar geleden. Eerstens is Israël niet gehaast om een wapenstilstandsakkoord aan te gaan en heeft reeds duidelijk gemaakt dat het niet geïnteresseerd is in een akkoord waarin Hamas mag blijven raketten afvuren en Israël niet mag terugvuren. “Het zal een volledige wapenstilstand moeten zijn of het zal niets zijn,” verklaarde een hoge ambtenaar van het ministerie van Defensie zaterdagnacht.

Het tweede verschil is de succesvolle inzet van het Iron Dome anti-raketsysteem. Vele mensen binnen en buiten het defensie departement hadden de mogelijkheden ernstig in vraag gesteld. Zij waren verkeerd. Gebaseerd op de 10 onderscheppingen sinds donderdag [7 april] mag met stellige zekerheid worden gezegd: de Iron Dome doet het.

Terwijl het weliswaar niet elke raket onderschept die naar Israël wordt afgevuurd, omdat het systeem zo is ontworpen om enkel raketten te onderscheppen die afvliegen op bevolkte gebieden. Telkens het systeem een raket ontdekt die naar open terrein suist, zal er geen interceptor worden afgevuurd. Tezelfdertijd zijn er nog altijd maar respectievelijk twee batterijen operationeel die net buiten Beersjeba en Ashkelon werden opgesteld en maar amper volstaan om het zuiden van Israël te beschermen.

Niettemin, geeft dit aan de Israëlische leiders een ongekende diplomatieke manoeuvreerruimte. Terwijl de raketten Israël binnenvliegen, wordt de schade en het aantal slachtoffers lager dan ooit in het verleden [sinds 2001] het geval is geweest, alleen al dankzij de Iron Dome. Dit betekent dat de overheid veel minder onder binnenlandse druk komt te staan om opnieuw een groot offensief tegen het Hamasregime te lanceren en heeft het meer tijd en opties om haar kansen en mogelijkheden zorgvuldiger af te wegen.

Het betekent ook dat de overheid al dan niet kan besluiten om terroristen uit te schakelen die het heeft opgespoord in Gaza, zelfs wanneer het risico bestaat dat er opnieuw meer raketten worden afgeschoten. De klok zal, niettemin, op maandag tijdens de Sederavond die de Joodse Pasen inluidt, blijven verder tikken. Wat waarschijnlijk zal gebeuren is dat Israël en Hamas zullen proberen om een manier te vinden om deze spiraal van geweld en tegengeweld trachten te doorbreken en te beëindigen alvorens die verder escaleert, zodat de Israëliërs Pesach kunnen vieren en terroristenleider Ahmed Jabari en zijn mensen tussentijds nieuwe aanvalsplannen op hun tekentafel kunnen uittekenen voor de strijd van morgen.

Videoclip: Israel’s Iron Dome


Bronnen: The Jerusalem Post: Analysis: Iron Dome changes the Gaza equation door Yaakov Katz van 10 april 2011