Vrouwen in het Israëlische leger (IDF)

Eén van de unieke aspecten van de Israëlische maatschappij is het feit dat de meeste vrouwen in het leger dienen. De vrouwelijke dienstplicht is in de Israëlische wet bepaald voor alle vrouwen in de leeftijd van 18 tot 26 jaar. De gehuwde vrouwen zijn vrijgesteld van de dienst. Wanneer u op zaterdagavond mooie jonge vrouwen ziet rondhangen met M-16 machinegeweren over hun schouders geslingerd ziet u vrouwen die voor het weekend even thuis zijn weg van het leger.

De vrouwen maken deel uit van het Israëlische leger nog vóór de staat Israël werd opgericht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog in het getto van Warschau, streden vrouwen in de partizaneneenheden tegen de nazi’s alsmede in de vele ondergrondse gevechtseenheden die streden voor de onafhankelijkheid van Israël waren vele vrouwen actief lid. Velen bewezen hun moed en zelfopoffering onder vuur. Vrouwen waren actieve deelnemers in de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog van 1947-1949. Op een bepaald punt tijdens die oorlog werd besloten dat vrouwen niet meer aan de frontlijn zouden staan maar andere rollen zouden vervullen.

Vrouwen nemen dus niet meer deel aan de frontlijngevechten, maar zij worden er wel voor opgeleid en onderwijzen het aan de rekruten. Het Legerkorps voor Vrouwen werd opgericht op 16 Mei, 1948. Binnen het jaar besloot men dat zij voor het grootste deel zouden dienen in de mannelijke eenheden maar nog steeds bleven ingedeeld bij het Legerkorps voor Vrouwen dat als professioneel systeem vrouwen in alle takken van het IDF zou ondersteunen. Vrouwen dienen in ondersteunende en gevechtseenheden in het IDF en recent kregen ze meer opties toebedeeld maar dienen nog steeds niet in actieve gevechtssituaties aan de frontlijnen.


Vrouwelijke Israëlische soldaat in opleiding (foto: IDF/Reuters)

Om politieke redenen hebben vrouwen groeperingen geprobeerd om de laatste obstakels op te ruimen maar het eenvoudige feit bestaat nu eenmaal dat vrouwen fysiek niet in staat zijn om dezelfde taken uit te voeren als de mannen. Er is een poging gedaan om vrouwen te integreren in de opsporing- en reddingseenheden maar men ontdekte dat heel wat fysieke schade die ze hadden opgelopen, veroorzaakt werd als gevolg van de verhoogde inspanning. Zelfs de meisjes die in de anti-luchtdoeleenheden werden geïntegreerd, leden grote fysieke schade tijdens de lange marsen. Zij leden meer dan 30% meer aan de gevolgen van stressfactoren dan de jongens.

Vrouwen dienen in vele eenheden van het IDF zoals de inlichtingendiensten, de grenswacht, onderhoudseenheden, transport, administratieve diensten en dienen in een verscheidenheid van technische en administratieve ondersteunende posities. In de loop der jaren, werd het aantal militaire beroepsspecialiteiten voor vrouwen binnen het IDF aanzienlijk uitgebreid en vandaag staan de meeste banen in het leger open voor vrouwen. Vrouwen hebben lang gediend in technologische posities, inlichtingen, operaties en opleiding.


Beauty IDF-babe, but: well trained, armed and dangerous!

Eveneens, kunnen de vrouwen dienen in de geautomatiseerde systemen van het IDF als computerprogrammeurs, als operatoren van intelligente wapenssystemen en als elektronicatechnici werken. Er bestaat ook een legereenheid waar leraars voor soldaten worden opgeleid, die nieuwe immigranten en kinderen in ontwikkelingsgebieden onderwijst. In 1990 ′ s begon de rol van het Vrouwenkorps te veranderen. Tegen 2001 schafte het IDF het Legerkorps voor Vrouwen af. Onder druk van feministische lobbys zag het leger zich verplicht om een „adviseur voor vrouwenzaken te benoemen“. Dit werd de vroegere bevelhebber van het Legerkorps voor Vrouwen.

De dienstplicht voor vrouwen in het IDF ligt momenteel op een periode van één jaar en negen maanden (totaal 21 maanden dus), vergeleken met de drie jaar die van mannelijke dienstplichtigen wordt geëist. Alle vrouwen hebben de kans om aan een officiersopleiding deel te nemen, in de veronderstelling dus dat zij voldoen aan alle vereiste criteria. Officier bij het leger worden gebeurt volledig vrijwillig en zij die met succes de cursus van officier beëindigen moeten nog eens extra negen maanden legerdienst kloppen.

Godsdienstige vrouwen hebben de keuze om een nationale dienst of om legerdienst te vervullen. De Nationale dienst omvat een brede waaier van vrijwilligersactiviteiten zoals het werken in ziekenhuizen of het helpen van verwaarloosde of kansarme kinderen. Sommige vrouwen voelen zich geroepen om Israël te dienen door legerdienst terwijl anderen de vraag om vrijwilligerskansen beantwoorden. Hoe dan ook de jaren van 18 tot 20 en langer, zijn in Israël toegewijd aan het dienen van de natie en dat geldt zowel voor vrouwen als voor mannen, zij het voor de mannen nog een jaartje meer.

Promotiefilmpje van het IDF voor vrouwen


Bronnen: Israeli Krav International: Women in the Israel Defense Forces