Kalender raket- en mortierbeschietingen januari/februari 2011

Jaarlijkse hoeveelheid schroot van raketten en ander spul afgeschoten vanuit Gaza op Sderot in Zuid- Israël Dankzij Elders of  Zyon heb ik nu ook een overzicht waarop ik per maand de raket- en mortierinslagen kan noteren die terroristen vanuit Gaza op Joodse gemeenschappen in Zuid-Israël afvuren. Helaas dat we ons met zoiets moeten bezighouden, ik had het ook liever anders gehad. G=Grad (verzamelnaam voor andere dan Qassam-achtige raketten) Q=Qassam M=Mortiergranaat P=Onbekend projectiel S=Te vroeg neergekomen in Gaza zelf F=Dodelijke slachtoffers (groen-Gaza, rood-Israël) Januari 2011 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 1 1M 2   3   4 1Q 5 … Lees verder Kalender raket- en mortierbeschietingen januari/februari 2011

Vredesactivisten stelen water van Joodse boerderij [video]

Uitleg bij de videobeelden: eerder deze maand hebben een aantal  extreemlinkse ‘vredesactivisten’ geprobeerd om al het water te pompen uit een put die het eigendom is van een Joodse boerderij in Khirbet Suseya. De video-opnamen dateren van 11 februari 2011. Wanneer Avidan Ofir, de manager van de  boerderij Har-Sinai (genoemd naar een Joodse schaapherder die er 10 jaar geleden door Palestijnen werd vermoord) ,  arriveerde om hen te stoppen, begint een vreemde worsteling met een vrouwelijke ‘vredesactivist’ die hem bij zijn haren grijpt, zijn hemd van zijn lijf scheurt en hem in het rond blijft najagen en molesteren. Een Pal-Arabier … Lees verder Vredesactivisten stelen water van Joodse boerderij [video]

In Gaza wordt de sharia in toenemende mate agressief opgedrongen


Ondanks de nieuwe media, computertechnologie, spectaculaire medische ontdekkingen en verwezenlijkingen, mannen op de maan en een ruimtestation dat rond de aarde draait, is er bij miljarden mensen binnenskamers maar weinig veranderd. In hun hoofden zijn het nog altijd op bloed beluste wilde schrokkerige beesten gebleven en dat erg dunne laagje religie eromheen  dat als schaamlapje fungeert om de boel wat bij elkaar te houden, verhult al lang niks meer. Ongelooflijk toch hoe mensen in een vingerknip kunnen veranderen in vreselijke monsters, als het erom gaat anderen te kwellen en langzaam te laten leegbloeden, wanneer die niet voldoen aan in elkaar geflanste moraal en wetten.

Hamas van haar kant beweert: “Wij respecteren de vrijheid.” Zij hopen dat de luisteraars in het Westen hun eigen gevoeligheden projecteren op die term, maar uiteraard wordt de oorspronkelijke betekenis van ‘vrijheid’ enkel gedefinieerd binnen de beperkingen van de sharia [=de islamitische wetgeving].

Men zou het kunnen vergelijken met de tegenwoordig amusante verklaring uit de jaren 1980, dubbelzinnig toegeschreven aan Bill Gates, dat “640k [RAM-geheugen] voldoende moet zijn voor iedereen.” Degenen die de toepassing eisen van de shariawetgeving, zijn van mening dat, als Allah’s eigen wet, “dit genoeg moet zijn voor iedereen.

In beide kwesties is de rest van de wereld verder geëvolueerd en werden deze genoemde voormalige maatstaven van “verwezenlijkingen” begraven onder een dikke laag stof. Maar in Gaza en elders kan de sharia vaste voet aan de grond krijgen, zal haar achterhaalde en achterlijke behandeling van de mensenrechten niet enkel ‘genoeg’ zijn, maar vooral boven alle kritiek staan.

Gekozen islamistische heersers van Gaza viseren seculiere gemeenschap,” uit The Telegraph van 25 februari 2011:
“Hamas pest mannen en vrouwen om zich bescheiden te kleden, heeft geprobeerd om de seksen in het openbaar uit elkaar te houden en de vlucht veroorzaakt van seculiere universitaire studenten en goed opgeleide beroepsmensen. Meest recent heeft het romans in beslag genomen die volgens de islam aanstootgevend zouden zijn en dus uit de boekhandel werden genomen, en tevens het handvol mannelijke haarkappers verboden nog langer het haar van vrouwen te hairstylen.”

Een ander waarschuwend verhaal dat genegeerd zal worden:
“Sommigen beweren dat de situatie in Gaza ook zou kunnen aangegrepen worden als een waarschuwing voor zij die aandringen op snelle democratische hervormingen in de regio. Hamas geraakte aan de macht in Gaza door het winnen van internationaal gesteunde parlementsverkiezingen die in 2006 werden gehouden.”

Het is natuurlijk een complot:
Hamas-functionarissen zeggen dat beweringen dat ze Gaza proberen te islamiseren Gaza bedoeld zijn om de internationale gemeenschap ervan te weerhouden dat ze hun heerschappij zouden erkennen. “Het is niet waar,” zegt Yousef Rizka, een topambtenaar uit de regering van Hamas. “Wij respecteren de vrijheid.”

Gaza, een klein strookje land dat ingeklemd zit tussen Egypte en Israël, had altijd een belangrijke islamitische voorkeur, maar eens tolereerde het bars en bioscopen, vooral tijdens Egyptische heerschappij van 1948 tot 1967. Een conservatieve religieuze beweging begon bij een deel van het publiek aan te slaan in de jaren 1980, als onderdeel van een groter, regio-brede religieuze ontwaken. Die trend versnelde met de eerste Palestijnse opstand tegen de Israëlische bezetting in 1987, die samenviel met de oprichting van Hamas.

Voormalige bioscoop in Gaza

In juni 2007, greep Hamas de macht in Gaza nadat het de gewapende strijdmacht van de aan het Westen loyaal gesteunde Palestijnse president Mahmoud Abbas met geweld had verjaagd. De trend in de richting van religieus fundamentalisme ging vooraf aan de machtsovername door Hamas. In de afgelopen jaren hebben hardliners de bioscopen afgebrand. Hun verkoolde resten zijn nog zichtbaar in Gaza-Stad. Militanten bliezen de laatste bar op in 2005.

De ernst waarmee de sluier wordt gedragen in een bepaalde locatie blijft de graadmeter van het opdringen van de sharia, de steun ervoor, en de sterkte van degenen die de jihad willen opleggen: Gaza vrouwen, wier kledij ooit varieerde van westerse broeken en rokken tot kleurrijke traditionele geborduurde gewaden, begon losse gewaden aan te trekken die reken tot aan de enkels. Vrouwen met gezichtssluiers [hijab, niqab enz.], ooit een zeldzaam verschijnsel in de Gazastrook, zijn nu algemeen geworden.

Na het winnen van de verkiezingen van 2006, zwoer Hamas dat het niet de islamitische wet zou opleggen. Maar binnen de twee jaar, begonnen bureaucraten veranderingen goed te keuren en op te leggen die gericht zijn tegen seculiere inwoners van Gaza. Vandaag houden officieren in burger paren voor controle tegen in de straten, om te kijken of ze wel gehuwd zijn. Vorig jaar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vrouwen verboden om in het oipenbaar waterpijpen te roken. DE islam verbiedt vrouwen niet om te roken, maar het wordt wel als taboe beschouwd in de Gazaanse samenleving.

Jihad is de belangrijkste oorzaak van de armoede onder de bevolking: de mensen waarop Hamas jacht maakt ontnemen hen hun opleidingen en vaardigheden: “Op het einde trekken de mensen weg die er anders over denken,” zegt Rami, een 32-jarige activist in een van de weinige seculiere groepen van Gaza. Hij weigerde om zijn achternaam te geven, uit angst voor vergelding.


Bronnen: Jihad Watch: Gaza: Enforcement of Sharia increasingly aggressive, intrusive door Marisol van 26 februari 2011; met dank aan Sophie Petiet voor de hint; The Telegraph: Gaza’s elected Islamist rulers crack down on secular community van 25 februari 2011

Gegijzeld door Hamas

Ha ja? En waarom is dat zo?

Lees het op Brabosh.com: Lees verder “In Gaza wordt de sharia in toenemende mate agressief opgedrongen”

Europese Unie wil 80 Iraanse leiders straffen voor schending mensenrechten

Najah Mohamed Ali, de huidige commandant van de gevreesde Basij militie De Europese Unie overweegt om begin maart vervolging in te stellen tegen Iraanse leiders voor schendingen van de mensenrechten. De in Washington gevestigde journaliste Laura Rozen schrijft op de website van Politico, dat “de Europese diplomaten een lijst hebben waarop de namen voorkomen van meer dan 80 Iraanse commandanten van militie- en politie-eenheden, gevangenisbewakers, procureurs, rechters en het ambtenaren van ministeries die mogelijk in aanmerking komen voor sancties door de Europese Unie wegens vermeende marteling, moord en andere schendingen van de mensenrechten tegen Iraanse burgers.” Politico’s Rozen plaatst een … Lees verder Europese Unie wil 80 Iraanse leiders straffen voor schending mensenrechten