Het nieuwe Midden Oosten – Van kwaad tot erger?

Het nieuwe Midden Oosten – Van kwaad tot erger?

door Missing Peace

Terwijl in Libië nu sprake is van een situatie die veel weg heeft een burgeroorlog, begint het er op te lijken dat de dagen van president Khadaffi zijn geteld. De val van Benghazi en het overlopen van een groot deel van de regeringstroepen daar zal de oppositie versterken. Het overlopen van tenminste een deel van de Libische marine vandaag, heeft de positie van Khadaffi verder verzwakt.

Kadhaffi beschuldigt nu Al Kaida van inmenging in de Libische opstand. Deze beschuldiging lijkt op het eerste gezicht een propaganda truc die het optreden tegen de demonstranten zou moeten rechtvaardigen. Er zijn echter voldoende aanwijzingen dat Islamisten inderdaad de drijvende kracht zijn achter de Libische opstand.

De opstand zelf bleek voornamelijk vanuit Zwitserland en Engeland te zijn georganiseerd. De Libiër Mohammed Lataiwesh is een drijvende kracht achter de 17 februari beweging. Hij is de eigenaar van de fabriek Al Manara in Engeland en is een Islamist.

Al Kaida is in Libië actief onder de naam Jama’a al Islamiyya al Muqatilah. De in ballingschap verblijvende leiders van de groep gaven twee dagen voor de uitbraak van de opstand vanuit Londen een verklaring uit waarin zij de Islamisten in Libië opriepen het voortouw te nemen bij de protesten tegen Khadaffi.

Yusuf Al Qaradawi, de Islamistisch Soennitische leider die vorige week terugkeerde naar Egypte, vaardigde deze week een fatwa uit waarin hij het vermoorden van Khadaffi tot een religieuze plicht verhief. Indien Khadaffi inderdaad het veld moet ruimen dan is het aannemelijk dat Libië wordt overgenomen door een Islamistisch bewind. Het land kent geen georganiseerde oppositie maar slechts Islamistische groepen die een alternatief bieden voor het corrupte en repressieve regime van de Khadaffi clan.

Snel verder lezen KLIKKEN op –>

Missing Peace ontving informatie dat de meeste Twitter berichten niet uit Libië kwamen, maar vanuit de Didsbury moskee in Manchester in Engeland (afbeelding hierboven). Veel van die berichten droegen het bijschrift: CONFIRMED (bevestigd). Hetgeen dus onmogelijk was omdat er geen communicatie mogelijk was met Libië.

De berichten die uit Libië komen zijn nu voornamelijk afkomstig van ooggetuigen die de grens met Egypte passeerden. CNN was echter het eerste officiële medium dat een verslag toonde van de bevrijding van Benghazi. Verslaggever Ben Wedeman was duidelijk onder de indruk van de uitzinnige menigte die na 42 jaar repressie groots feest vierde en de CNN ploeg inhaalde alsof het de geallieerden betrof tijdens de bevrijding van Europa tijdens de Tweede Wereld oorlog.

Uit Tripoli kwamen beelden die bevestigden dat er een slachting heeft plaatsgevonden onder de burgers. Op een strand bij de stad registreerde een amateurfilmer hoe tientallen graven werden gedolven.

Onrust houdt aan

Elders in het Midden Oosten blijft het ook onrustig, in Iraq vielen 7 doden tijdens de ‘dag van woede’.

Ook in Jemen duren de onlusten voort en wordt met scherp geschoten op de demonstranten, zoals blijkt uit deze beelden.

In Jordanië loopt de spanning weer op nadat de Islamistische oppositie nieuwe demonstraties aangekondigde. Het Moslim broederschap heeft het voortouw genomen bij het organiseren van een demonstratie waaraan door 19 groeperingen werd deelgenomen. De acties in Jordanië lopen parallel met die op de West Bank waar in diverse steden werd gedemonstreerd voor verandering. In die demonstraties werd opgeroepen tot ‘nationale eenheid’ en verzoening met Hamas.

De Palestijnse Autoriteit vertoont nu een toenemende militante houding. Dit komt tot uiting in het organiseren van betogingen tegen de VS en de openlijke initiatieven om samen met Hamas een regering te gaan vormen. Zelfs de als gematigd bekend staande PA premier Fayad, heeft zich aangesloten bij dit initiatief. Hij beweerde zelfs dat de PA zonder de financiele hulp van VS verder kan.

Hamas op haar beurt heeft aangegeven niet afwijzend te staan tegenover verzoening met Fatah, maar dan wel op haar voorwaarden. Uit alles blijkt dat zowel Fatah als Hamas, het ‘nieuwe’ Midden-Oosten doorgronden. Hamas voelt zich sterk en liet dat ook blijken in een verklaring deze week over de vrijlating van Gilad Shalit. Daarin werd opgemerkt dat de tijd rijp was voor onderhandelingen, nu de psychologische backing van Moebarak (voor Israel) was weggevallen.

Woensdagavond jl. kregen de inwoners van Beer Sheva een ander bewijs van de gewijzigde machtsverhoudingen in de regio. Een Iraanse Gradraket uit Gaza landde in een woonwijk maar richtte slechts materiële schade aan. Nu Egypte de grens deels geopend heeft, is er geen controle meer op de hoeveelheid wapens die Gaza bereiken. Israëlische woordvoerders vertelden dat de afgelopen weken nieuwe types raketten Gaza zijn binnengebracht, waaronder anti tank raketten.

Vanuit Egypte zelf kwamen deze week nieuwe berichten over acties tegen de Koptische minderheid. Het Egyptische leger schoot met scherp tijdens de verwoesting van een omheining om een Koptisch klooster. Dit werd geregistreerd door een amateurfilmer die het bewijs op YouTube postte. Een Koptische priester werd vermoord door Islamisten, die de priester met 22 messteken om het leven brachten en daarna zijn huis verlieten terwijl zij ‘Allah Hu Akhbar’ riepen.

Het Moslim Broederschap is inmiddels een campagne begonnen om de aan Moebarak gelieerde Moslimgeestelijken te vervangen door haar eigen imams. Het Egyptische leger maakte met geweld een einde aan een betoging op het Tahrir plein in Cairo op vrijdag jl.

Onderschat nieuws

Het meest onderschatte nieuws uit het Midden-Oosten van de afgelopen week is echter de organisatie van een opstand in Saoedi-Arabië. Op Facebook wordt opgeroepen om op 11 maart in Saoedi-Arabië een volksopstand te beginnen die het regime van het koningshuis moet omver werpen.

Gealarmeerd door deze ontwikkeling, heeft koning Abdullah – die juist deze week terugkeerde van geneeskundige behandeling in het buitenland- opdracht gegeven om een ontwikkelingsfonds te creëren van 10,7 miljard dollar. Daarmee zouden eenvoudige Saoedische burgers geholpen worden bij het kopen van een huis, het starten van een bedrijf, of om te trouwen.

In het land is ondanks de enorme olierijkdom, grote armoede; werkloosheid en grote sociale misstanden. Zo bestaat er een speciaal ziekenhuis voor het koningshuis waar de ongeveer 1000 prinsen en hun gevolg een VIP behandeling krijgen. Het zou niet de eerste keer zijn dat gepoogd wordt om via een opstand het Saoedische regime te verdrijven. Iran was in november 1979 en februari 1980 verantwoordelijk voor het uitbreken van een opstand in de Shiitische steden in het zuiden van Saoedi-Arabië. Een opstand in Saoedi-Arabie zal echter wereldwijde gevolgen hebben die kunnen uitmonden in een veel groter conflict.

Een Israëlische expert van de denk tank “Institute for the Analysis of Global Security” vertelde The Jerusalem Post op 24 februari dat de opstand in Schoeide Arabie voor een explosie van de olieprijs zal zorgen. Die explosie zal gemakkelijk kunnen betekenen dat olie 200 dollar per vat zal gaan kosten. Het gevolg daarvan zal zijn dat arme staten onvoldoende voedsel voor hun bevolking kunnen kopen en er hongersnood zal uitbreken.

De wereldeconomie zal in een nieuwe diepe recessie wegzinken en de financiële markten zullen opnieuw instorten. Eventueel Westers ingrijpen om de olietoevoer te waarborgen zou een groot wereldwijd conflict kunnen veroorzaken. Saoedi-Arabie is niet alleen de grootste olie exporteur ter wereld maar is ook het centrum van Islam. Tijdens de eerste golfoorlog bijvoorbeeld, was de Amerikaanse militaire aanwezigheid al reden voor grote spanningen in Saoedi-Arabie. De opkomst van Al Kaida was een direct gevolg van de collaboratie van het Saoedische regime met de VS in die periode. Osama Bin Laden werkt sinds die tijd aan de ‘bevrijding’ van Saoedi-Arabië.

Westerse attitudes

Het lijkt waarschijnlijk dat het Westen de ontwikkelingen in het Midden-Oosten onderschat en de gevolgen ervan niet overziet. Dit bleek ook uit het bezoek van de Engelse premier David Cameron aan sommige oliestaten deze week. Cameron die in Israel niet bekend staat om zijn kennis over het Midden-Oosten, werd op de Israëlische TV bespottelijk gemaakt om zijn uitspraken in Koeweit. Daar nam hij zelfs het woord racisme in de mond toen hij de scepsis over de kansen op democratisering in de Arabische wereld besprak.

De enige uitspraak van Cameron die in Israel bijval oogstte was zijn opmerking in Qatar dat sommige Arabische leiders Israel gebruiken als bliksemafleider. In een interview met The Jerusalem Post gaf de gerenommeerde Islam- en Midden-Oostendeskundige Bernard Lewis het Westen advies. Hij zei dat de onrust in de Arabische landen een expressie is van woede tegen onrecht. Voor de Arabische massa’s betekent dat men verandering wil waarbij er een einde komt aan het onrecht. Het concept van de Westerse democratie heeft nooit deel uit gemaakt van de politieke cultuur in deze landen, zei hij.

Ook waarschuwde hij voor het houden van snelle democratische verkiezingen in landen zoals Egypte en Libië. Dat zou volgens Lewis een ramp kunnen worden waarbij de Islamitische partijen, vanwege hun georganiseerdheid via de moskee, de overwinning zullen behalen. Zij zullen vervolgens het democratiseringsproces beëindigen. De vrees van Lewis wordt in Israel gedeeld door vele experts, en is niet gebaseerd op speculatie.

In feite is het huidige proces in Egypte en andere landen beschreven in een brief uit 2005, die Al Kaida strateeg en voormalig Moslim Broederschaplid Ayman Al Zawahiri schreef aan het hoofd van Al Kaida in Irak, Abu Musab al-Zarqawi. In die brief beschreef Al Zawahiri een strategie om de macht over te nemen in landen zoals Irak en Egypte. Hij benadrukte dat het essentieel was om de toenemende drang naar vrijheid en een normaal leven onder de Arabische massa’s aan te wenden voor het doel van de Islamistische revolutie.

Hij kwam tot de conclusie dat de support van de bevolking voor een omwenteling essentieel was voor de lange termijndoelen van die revolutie, namelijk het stichten van een nieuw Kalifaat.


Bronnen: Missing Peace: Het nieuwe Midden Oosten – Van kwaad tot erger? van 27 februari 2011 door Yochanan Visser; Ya’acov en Talyah Siepman droegen bij aan dit bulletin.