Turkse delegatie Free Gaza Flotilla op bezoek in Iran schokt Nederlandse opinie


Teheran, 11 februari 2011. President Ahmadinejad van Iran omringd door een delegatie van het Free Gaza Flotilla waarvan het vlaggenschip, de m/s Mavia Marmara met terroristen van de Turkse terreurgroep IHH aan boord, op 31 mei 2010 onderschept werd door de Israëlische marine. Het zogenaamde humanitaire Flotilla, een dekmantel voor terreur,  stond net op het punt om met geweld de blokkade van Gaza te doorbreken als steunbetuiging voor de terreurgroep Hamas dat sinds juni 2007 de bevolking van Gaza gegijzeld houdt. Het schip had niet eens hulpgoederen aan boord.

Op 11 februari 2011 werd een delegatie van het Free Gaza Flotilla op uitnodiging van de Iraanse International Islamic Radio-Television Union ontvangen door president Ahmadinejad. De delegatie bestond uit “Moejahedien van de Mavi Marmara, ghazis en families van de shahids (martelaren)” van de negen IHH terroristen die op 31 mei 2010 sneuvelden op het schip toen zij, gewapend met messen, bijlen, ijzeren staven en zelfs wapens, het IDF te lijf gingen.

De delegatie riepen tijdens de ceremonie anti-Israëlische, anti-Amerikaanse, pro-Hamas, Hezbullah en Egypte slogans, en droegen met zich mee afbeeldingen van de negen activisten die waren omgekomen op de Mavi Marmara. Toespraken werden gedaan door onder meer de militante islamitische activist Nureddin Sirin en de officiële afgevaardigde van de Turkse terreurgroep IHH Selaheddin Ozer, die aan het hoofd van de delegatie stonden.


Teheran, 11 februari 2011. President Ahmadinejad sprak de delegatie toe: “Het bloed van deze shahids (martelaren) zal niet verspild zijn en met hun bloed bereiken we Jeruzalem”.

Nurettin Sirin, de Turkse delegatieleider van de Mavi Marmara in Teheran: “Allah Oeakhbar! Nu is de tijd gekomen om Israël te vernietigen!

Nureddin Sirin (afb. rechts), nam gedeeltelijk de woorden over die president Ahmadinejad eerder had uitgesproken tijdens de ceremonie en sprak: “We zijn hier vandaag met het verlangen en de vastberadenheid om een Midden-Oosten op te bouwen zonder Israël en zonder Amerika, en om onze belofte te vernieuwen om verder te gaan op het pad van de Mavi Marmara shahids.”

En ging verder met: “Deze bijeenkomst is een symbool van de eenheid van de umma, en de broederschap tussen moslims van Iran en Turkije. Zoals de leden van de islamitische umma en zoals de moslims van Iran en Turkije, zullen we hand in hand en alle samen ons vrijdaggebed houden in een bevrijd al-Quds (Jeruzalem).”

“Wij brengen u de veelbelovende woorden van de president van de Islamitische Republiek Iran Dr Mahmoud Ahmadinejad, dat ons “slechts een korte tijd wordt gegeven voor de bouw van een Midden-Oosten zonder Israël of Amerika er in” en we bidden voor de snelle komst van die stralende dag, wanneer wij ons allen zullen weerzien in een bevrijd Al Quds (Jeruzalem).”

‘We sturen onze groeten aan het volk van Palestina – dat het grootste plezier voelt voor de ondergang van de Farao van Egypte Moebarak – en de dappere islamitische helden van Gaza…”

“… Groet aan de glinsterende dageraad van de revolutie, die de wereld van de islam wacht! Gegroet zij het bevrijde Al Quds [Jeruzalem]! Gegroet zij het Midden-Oosten zonder Israël” – “Hoedt u Israël, overal waar je ons verwacht! – Hoedt u Israël, overal waar je niet ons niet verwacht!”

Ahmadinejad antwoordde: “Het bloed van deze shahids (martelaren) zal niet verspild zijn en met hun bloed bereiken we Jeruzalem”.


Teheran, 11 februari 2011. De Turkse delegatie van de Mavi Marmara droeg afbeeldingen met zich van de negen Turkse terroristen van de IHH die tijdens de schermutselingen met het IDF op 31 mei 2010 zijn omgekomen. Zij riepen slogans tegen Israël, tegen de VS, pro-Hamas en pro-Hezbollah en Iran.

Nederland kan er niet om lachen

Intussen heeft de PVV in het Europees Parlement deze contacten aangeklaagd tussen Iran en de pro-Palestijnse activisten die vorig jaar met een vloot naar de Gazastrook wilde varen. Dit voorjaar vertrekt een tweede vloot naar de Gazastrook. Zie op deze blog: Nederlanders nemen deel aan steunkonvooi voor Hamas.

PVV Europarlementariër Daniël van der Stoep (afb. rechts) wil dat de Europese Commissie zich uitspreekt tegen een tweede vloot: “Nieuwe schepen met ‘noodhulp voor Gaza’ dienen in werkelijkheid een heel ander doel: het uitlokken van internationale verontwaardiging over Israël.”

De partij verwijst naar de bijeenkomst die de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad had met de passagiers van het Turkse schip Mavi Marmara. Die bijeenkomst werd gedomineerd door oorlogszuchtige uitspraken als: ‘Het is tijd om Israël te vernietigen!’ Ook zou geestelijk leider Ali Khamenei hebben gezegd dat Joden “het grootste kwaad en de grootste vijand zijn”.

De bijeenkomst in Teheran van 11 februari 2011 laat zien dat de opvarenden van de Mavi Marmara geen humanitaire gedachten hadden met hun vloot zoals zij beweerden. En dat Ahmadinejad “niets meer en niets minder is dan een perverse oorlogshitser.”


Bronnen: Memri: Turkish Mavi Marmara Delegation in Iran van 20 februari 2011; Elsevier.nl: PVV boos over contacten tussen Gazavloot en Iran van dinsdag 22 februari 2011;