De Moslimbroederschap in Nederland

Moslimbroederschap ideoloog Yusuf al-Qaradawi: “Oh Allah, reken af met de Joden, de verraderlijke agressors. …Oh Allah, reken af met deze onderdrukkende, Joodse zionistische bende. Oh Allah, spaar niet één van hen. Wij zullen Europa veroveren, wij zullen de Verenigde Staten veroveren.”

door Wim Kortenoeven

Eind mei [mei 2010; Brabosh.com] vergadert de Moslimbroederschap in Amsterdam. Deze organisatie verhult zijn doelstellingen niet: vernietiging van Israël en het bevorderen van islamitische wereldoverheersing. Maar volgens sommigen is de Broederschap ongevaarlijk.

De in 1928 opgerichte Moslimbroederschap is qua omvang en invloed ‘s werelds belangrijkste islamitische organisatie, met afdelingen in zeventig landen, waaronder Nederland. De Broederschap wil de menselijke samenleving hervormen naar het model dat door islamstichter Mohammed werd uitgedacht en ingevoerd. Daartoe dient eerst de islamitische wereld te worden gezuiverd en verenigd.


Wereldomvattende islamitische staat

Daarnaast ijvert de Broederschap voor het van binnenuit vermolmen en tot de islam bekeren van de rest van de wereld, te beginnen bij het Westen. Het uiteindelijke doel is het vestigen van een wereldomvattende islamitische staat. Volgens de oprichter van de Broederschap, de Egyptische onderwijzer Hassan al-Banna,

“is het voor de islam natuurlijk om te domineren, …om zijn wetten aan alle naties op te leggen en zijn macht over de gehele wereld te verspreiden.”

Daarbij zijn alle middelen geoorloofd – bij voorkeur vreedzame, maar indien nodig ook gewelddadige. De Broederschap opereert onder het credo:

“Allah is ons doel; de profeet (Mohammed) is ons voorbeeld, de Koran is onze grondwet; de jihad is onze weg, en sterven voor Allah is onze meest verheven wens.”

Dat wordt met verve in de praktijk gebracht door onder andere de Palestijnse afdeling van de Broederschap: Hamas. Maar ook de Islamitische Jihad en Al Qaida zijn aan de Moslimbroederschap ontsproten. Daarom heeft de Broederschap in het Westen de aandacht van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Herislamisering

Volgens het AIVD-jaarverslag van 2009 streeft de Moslimbroederschap

“naar een ‘herislamisering’ van de moslimgemeenschap in Europa volgens (ultra)orthodoxe leer, waarbij de islam leidend moet zijn in alle aspecten van het leven. …De Moslimbroederschap in Nederland deelt deze doelstellingen. Om deze te realiseren probeert de Moslimbroederschap zoveel mogelijk invloed te verwerven binnen de Nederlandse moslimgemeenschap. Hiertoe richten zij moskeeën en tal van verenigingen op en organiseren zij conferenties en bijeenkomsten.

“De jihad is onze weg, en sterven voor Allah is onze meest verheven wens.”

Daarnaast bouwt de Moslimbroederschap actief aan een netwerk van contacten binnen de politiek, de overheid en het maatschappelijke middenveld. Op deze wijze wil de Moslimbroederschap de belangen van de Nederlandse moslimgemeenschap behartigen. Hoewel de Moslimbroederschap vooral lijkt te streven naar het creëren van een moslimvriendelijk klimaat in Europa, is het voorstelbaar dat de zeer orthodoxe interpretatie van de islam op gespannen voet komt te staan met de beginselen van de democratische rechtsorde.” [zie ook De As van de Jihad]

Misleiding door AIVD

Ondanks de waarschuwende slotzin is dit oordeel uiterst misleidend. Er wordt namelijk gesuggereerd dat de activiteiten van de Broederschap uitsluitend voor de Nederlandse moslims worden georganiseerd. Het programma en zegslieden van de Broederschap spreken dat echter tegen.

Ook het oprichten van ‘tal van verenigingen’ heeft niet tot doel de ‘achterban’ beter van dienst te kunnen zijn, maar om doelstellingen en activiteiten beter aan het zicht van derden te kunnen onttrekken. Het gaat om ‘dekmantelorganisaties.’ Zo wordt de meibijeenkomst in Amsterdam georganiseerd door de ‘International Support Organization in samenwerking met de Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland.’

Verder laat de AIVD onvermeld, dat de Broederschap haar leden opdraagt in politieke partijen en dergelijke te infiltreren. En dat het daarbij geoorloofd is alle mogelijke vormen van misleiding te gebruiken – inclusief het afwijzen van islamitische beginselen.

Agressie en genocide

Gezien het staatsgevaarlijke programma van de organisatie is het logisch dat de Broederschap zelf nergens in het Westen als stichting of vereniging staat geregistreerd. Bovendien heeft de belangrijkste Broederschapsideoloog, sjeik Yusuf al-Qaradawi, de gehele Westerse beschaving openlijk de ondergang aangezegd. Al-Qaradawi:

“Wij zullen Europa veroveren, wij zullen de Verenigde Staten veroveren. …De islamitische staat zal zich over de gehele wereld uitstrekken.”

En in een andere toespraak:

“De islam zal terugkeren naar Europa. De islam drong Europa tweemaal binnen en vertrok weer. Als Allah het wil, zal de volgende verovering zich wellicht voltrekken via prediking en ideologie.”

Ook heeft al-Qaradawi zelfmoordterrorisme goedgekeurd, ‘afvalligen’ als Wafa Sultan ter dood veroordeeld en opgeroepen tot het uitroeien van het Joodse volk. In een van zijn toespraken prees hij Hitler voor de Holocaust:

“Dit was een goddelijke bestraffing. Als Allah het wil zal die de volgende keer door de gelovigen [de moslims] worden uitgevoerd.”

Naïviteit

Desondanks wordt al-Qaradawi door velen als een relatief gematigde moslimleider gekenschetst. Eenzelfde naïviteit tonen sommige ‘verlichte’ Westerse geesten over de aard en doelstellingen van al-Qaradawi’s Moslimbroederschap. Zo verklaarde de toenmalige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, in april 2007 dat de Broederschap volgens hem geen gevaarlijke organisatie is. Bij zijn overstap naar de Haagse politiek nam Cohen zijn partijgenoot Ahmed Marcouch ‘met zich mee.’ Marcouch laat zich door al-Qaradawi en de zijnen inspireren en heeft de sjeik uitgenodigd om hier lezingen te geven.

In een interview met Vrij Nederland journalist Thijs Broer zei Marcouch:

“Dit is het verzamelde werk van Said Qutb, de Egyptische geleerde die in de jaren zestig door Nasser is geëxecuteerd. Hij wordt door de AIVD bestempeld als de peetvader van de islamitische extremisten en de inspirator van de Takfir al Hizjra, navolgers die zeggen dat moslims zich moeten isoleren. Maar wat Qutb bedoelde, is dat hij de echte islam, de islam van sociale gelijkheid en gerechtigheid, niet meer in de samenleving herkende. Dat is in wezen een verlichte opvatting.’

…De grootste fout is dat de overheid vanaf 2008 geen imams uit het buitenland meer wil toelaten. Je moet juist islamitische zwaargewichten uit het buitenland uitnodigen om hier lezingen te geven, als tegenwicht voor de Afshin Ellians. Bijvoorbeeld Yussuf al-Qaradawi, de voorzitter van de Europese Raad voor de fatwah. Zulke figuren moet je gebruiken om met gezag de boodschap van maatschappelijke participatie naar voren te brengen.’ ” [Uit: Roodkoper, 10e jaargang, nummer 4, oktober 2005]


Bronnen: Crethi Plethi: De Moslimbroederschap in Nederland door Wim Kortenhoeven van 11 mei 2010; Het volgende artikel is gepubliceerd in “Israel Aktueel” (26e jaargang nr. 231, mei 2010), een maandelijkse krant die uitgegeven wordt door de Stichting Christenen voor Israel.

Een gedachte over “De Moslimbroederschap in Nederland

  1. hoezo niet gevaarlijk? dat is net wat men ook zei over dat andere gedrocht uit Duitsland,dat ging ook allemaal voorbij gaan zonder al te veel problemen…

    Like

Reacties zijn gesloten.