Advocatie voor Israël raakt in de Lage Landen geen meter vooruit

Update van 5 juni 2011. Naar aanleiding van de voorstelling op de openbare omroep VRT van het nieuwste boek van Israëlbasher Lucas Catherine “De Israëllobby” waarin de auteur ook deze blog van Brabosh.com op de korrel neemt, even deze topic van een paar maanden geleden weerom omhoog krikken en in de aandacht brengen.

Eén grote fabel kan ik alvast uitgommen: de Israëllobby bestaat NIET in België. Ik kan het weten, ik ben er al bijna 40 jaar naar op zoek. Wie weet waar ik ze – of zelfs 1 iemand – die lid is van die club, kan vinden mag mij altijd een email sturen. Hoge beloning in het vooruitzicht!

De Israëllobby in België is een boosaardige mythe, gewoonweg een slechte Belgische Jodenmop zeg maar. In de VS heb je zoiets als AIPAC, maar daar kunnen ze hier in België alleen maar van dromen. Hier heb je vooral Joden (en niet-Joden) die het met elkaar over alles wat Israël betreft TOTAAL oneens zijn. Hoe je dan ooit een lobby bij elkaar zou moeten krijgen is voor mij als pro-Israëlfan een reusachtig raadsel. Temeer omdat tot op heden nog altijd niemand erin geslaagd is om twee Joden bij elkaar te krijgen die kunnen samenwerken aan 1 project en dat tot op einde volhouden.Vandaar ook dat zoveel Joden eerder verkiezen met niet-Joden te werken of in dienst te nemen dan met andere Joden. Raar maar waar.

Maar het klopt wel dat op elke hoek van de straat in Antwerpen wel een Jood staat te krijsen omdat hij precies meent te weten hoe een en ander in elkaar zit en dat met de anti-zionisten Hans Knoop [fjo.be] en Michael Freilich [joodsactueel.be] op kop. Geen wonder dat de VRT beide Joodse voormannen zo graag in hun praatprogramma’s halen! Maar helaas pindakaas, Israël zal het nog een hele tijd moeten stellen zonder Belgische  Joden die zich loyaal achter hun eigen staat willen scharen.

En wie tot dan ongeduldig op zijn honger zit te wachten om de Israëllobby van België echt aan het werk te zien, kan beter een dagje naar het Belgische Bobbejaanland of naar het Nederlandse Apenheul trekken. Véél interessanter en leuker. Misschien kom je er nog wel Lucas Catherine tegen, op zoek naar een nieuwe titel voor zijn volgende boek.

Advocatie voor Israël raakt in de Lage Landen geen meter vooruit

Terwijl de tegenstanders van de Joodse staat Israël geen dag voorbij laten gaan om fantastische verhalen neer te schrijven en te verspreiden over het fictieve bestaan van een Joodse Lobby en een lamentabele Israël Lobby die enkel in de VS betrekkelijk succesvol is, is het in werkelijkheid bijzonder droevig gesteld met de hasbara (public relations of public diplomacy) in de Lage Landen.

Je kan gerust stellen dat op een paar witte raven na, de Israëlische PR in de Lage Landen als een oude man op krukken door een landschap strompelt dat absoluut vijandig staat tegenover alles wat van dichtbij of veraf met Israël te maken heeft of positief bericht over de Joodse staat.

Snel verder lezen KLIKKEN op –>

Op zoek naar een fictieve machtige zionistische samenzwering

In een artikel in de Nederlandse Volkskrant over het misbruik van subsidiegeld voor anti-Israël activiteiten bekritiseert Ratna Pelle de zich evenzeer over de schrijnende situatie in haar land als het er om gaat om objectieve informatie te vinden over Israël en het gebrek aan organisaties en individuen die het willen opnemen voor [het bestaansrecht van] Israël.

Ratna Pelle: “De Israëlische ‘hasbara’, door Israëls vijanden uitvergroot tot een oppermachtig sinister project dat ons allen zand in de ogen moet strooien, loopt in werkelijkheid voor geen meter. Op de Israëlische ambassade spreekt bijna niemand Nederlands, laat staan dat de Nederlandse kranten goed worden bijgehouden of men de Nederlandse anti-Israël scene een beetje kent.”

“Het CIDI, steevast neergezet als machtig orgaan in dienst van Israël, wordt zelden meer om haar mening gevraagd op TV en in de krant. Joodse organisaties houden zich verder nauwelijks met Israël bezig. Al deze organisaties, evenals de christelijke (vooral liefdadigheidsorganisaties voor Israël) bedruipen zichzelf. In tegenstelling tot de grotendeels afwezige Israël-lobby is de pro-Palestina lobby juist bijzonder actief de laatste jaren, met steun van organisaties als ICCO en Oxfam-Novib.”

“Van Houwelingen en Hoelen lijken erop uit de burger bang te maken voor een fictieve machtige zionistische samenzwering, waarvan dit kabinet in de ban zou zijn en die bovendien pro-Palestina activisten in de gaten houdt en intimideert. In werkelijkheid steunt dit kabinet, net als het voorgaande, een tweestatenoplossing, te bereiken via onderhandelingen. Men wijst de Israëlische nederzettingen af, evenals de ontkenning van Israëls bestaansrecht, en ziet de pre-1967 wapenstilstandslijnen als de toekomstige grenzen, met eventuele overeen te komen grenscorrecties.”


Vlaanderen: Israël? Nooit van gehoord. Gaza wel!

In Vlaams-België is de situatie nagenoeg dezelfde. Echter, zoals het Cidi.nl bestaat er in Vlaams-België niets van die aard. In ons land is er slechts één enkele Nederlandstalige publicatie van Joodse origine en dat is Joods Actueel van de anti-zionist Michael Freilich.

JA brengt af en toe een artikel over hoe mooi het land van Israël wel is en raakt voor de rest louter Joodse huis- tuin en keukenonderwerpen aan. In het maandblad kan je naast de vele religieuze thema’s ook een moderubriek voor de dames aantreffen alsook het recept van de maand. Voor de fijnproevers was dit deze januarimaand appelcake, een absolute aanrader dus[..]

Voor het overige levert Joods Actueel, achter een schijnbaar pro-Israëlische façade, harde kritiek op het Israëlische beleid, vooral dan via haar blog op het internet. Ook niet bepaald iets waar Israël zit op te wachten.

Slechte vrienden van Israël: VB Filip Dewinter, de wolf in schaapsvacht, met rabbijn Pinchas Meyers

Dwepen met extreemrechts is bon ton

Bovendien gaat Joods Actueel regelmatig uit de bocht. In het laatste januarinummer in ‘Overpeinzingen‘ pagina 23 van Joods Actueel beklaagt Louis Davids (grootvader van Michaël Freilich en voormalig uitgever en eigenaar van de voorloper van dit maandblad, het overbekende BIW – Belgisch Israëlitisch Weekblad) over het feit dat de media (en dus ook deze blog van Brabosh) niet bericht heeft over het bezoek van Filip De Winter aan Israël. Dewinter is al jaar en dag het boegbeeld van het Vlaams Blok/Belang.

Louis Davids: de echte vrienden van Israël zitten bij de negationisten en Jodenhaters van het Vlaams Belang. PLOINK?!

Daarnaast wordt op pagina 5 een artikel gebracht over VB-senator Tanguy Veys (mèt foto) omtrent een Israëlmotie in het parlement. Het flirten met het Vlaams Belang (voorheen Vlaams Blok) is niet nieuw, dat dateert al van toen Louis Davids een ander kopstuk van het Vlaams Blok/Belang – Marc Joris – een vaste column gaf in zijn weekblad.

Ongelukkig genoeg voor de redacteurs van Joods Actueel: net deze week reageert het Forum der Joodse Organisaties  op het feit dat Roeland Raes, de oud-senator en ex-vicevoorzitter van het Vlaams Blok/Belang, ondanks zijn recente veroordeling voor Holocaustontkenning (negationisme) toch lid mag blijven van de partij.

Bij JA zien ze daar blijkbaar helemaal geen graten in. Dat wordt op de JA-redactie allemaal onder de mat geveegd onder de noemer ‘vrije meningsuiting’. Moesten Léon Degrelle (REX), Dr. August Borms en Cyriel Verschaeve nog in leven zijn, ze zouden altijd mogen solliciteren voor een betrekking als redacteur bij Joods Actueel. De dubbele moraal die bij JA wordt gehanteerd is bij momenten ronduit om kotsmisselijk van te worden.

Hans Knoop, woordvoerder Forum der Joodse Organisaties

Het verraad van Hans Knoop: ik haat luidruchtige islambashers

Een andere “slechte vriend van Israël” is Hans Knoop, de woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties, de tweede zichtbare organisatie van Joodse signatuur, die weliswaar een reeks Joodse organisaties overkoepelt maar verder maar weinig met Israël te maken heeft – noch wil hebben,  behalve dan wanneer Hans Knoop zich met de interne winkel van Israël gaat bemoeien.

Net zoals Freilich is Knoop een fervente aanhanger van JCall, een anti-Zionistische [lees: anti-Israëlische] Joodse organisatie die opereert vanuit haar hoofdzetel in Frankrijk en vlakaf een anti-nederzettingenpolitiek voert, delen van Jeruzalem wil verkwanselen aan de moslim-arabieren voor een handvol zilverlingen en verder een extreemlinkse koers voert, Barack Obama en Belgisch minister Vanackere achterna.

Het wil bij beide [interim] boegbeelden van de Joodse gemeenschap van Vlaanderen maar niet doordringen dat elke kritiek op Israël koren op de molen is van de tegenstanders van de Joodse staat Israël. Onverstoord gaat het Joodse Israëlbashen door tot zelfs mijn 9-jarige huiskip er opnieuw eieren is van gaan leggen.

Israëlische ambassade te Brussel: alles moet blinken!

Israëlische ambassade:

In Israël schijnt de zon altijd en vooral als ze niet schijnt
De Israelaltijdgoednieuwsshow in den Belgiek

Dan zijn er ook nog de activiteiten van de Israëlische ambassade in Brussel, dat voor zij die het woord ‘actief’ in de mond durven te nemen. Hasbara noemt men dat daar.

Net alsof de tegenstanders van Israël zitten te wachten op een Nederlandstalig bericht dat “alweer” een Israëlische Jood een Nobelprijs heeft gewonnen. De enige reacties die ik daarop in mijn mailbox kreeg waren hatelijke dingen zoals: “Hoeveel heeft die Jood betaald voor die prijs?” <zucht>

Toen ik een tijd geleden op deze blog kritiek uitoefende op de Joodse gemeenschap in Vlaanderen dat ze Franstalig is en zich elitair gedraagt en dat dit één van de belangrijkste redenen is waarom zij zich helemaal niet bewust is over de toenemende Jodenhaat in Vlaanderen, werd ik door de Israëlische ambassade hieromtrent via een email op de vingers getikt. Dat vond ik niet zo fijn van ze.

Ah ja, voor de volledigheid: mevrouw Tamar Samash, de ambassadrice voor Israël in Brussel, spreekt geen woord Nederlands. Maar dat zijn we van onze locale beleidsvoerders al honderden jaren zo gewoon in Vlaanderen.

“Pour les Flamands la même chose”

Zo heb ik een website over Holocaust, collaboratie en verzet in België http://www.verzet.org die al sinds 2003 online staat en door geen enkele Jood in Vlaanderen is gekend. Waarom niet? Omdat ze de taal van Molière verkiezen als huis- en keukentaal en dat, wanneer ze surfen op het internet, zij  dat vanzelfsprekend in het Frans doen. Op die manier kom je het Nederlandstalige Verzet.org ook nooit tegen.

Antwerpse Joden beoefenen enkel hun kennis van de Nederlandse taal wanneer ze zich richten tot de postbode van hun wijk of tot hun personeel. Uitzonderingen niet te na gesproken (wie die ook wil kennen stuurt maar een email, die paar namen heb ik nog onthouden). Ik besef dat ik veralgemeen, maar dat doe ik niet zonder reden. Ik wil mensen doen wakker schrikken, en dat lukt echt niet door hun haren te borstelen en zeggen en herhalen hoe mooi ze wel zijn.

Overigens heeft Michael Freilich die feitelijke situatie in een email aan mij bevestigd en te kennen gegeven dat hij goed op de hoogte is van dit taalkundig probleem binnen de locale Joodse gemeenschap en de communicatieproblemen en misverstanden die daaruit ontstaan met niet-Joodse Vlamingen. Er zit beterschap aan te komen maar het blijft klungelen in de marge vooral wanneer je door Pa en Ma werd opgevoed in de Franse taal. Een reusachtig contrast met de Joodse gemeenschap van voor de Tweede Wereldoorlog  die nagenoeg eentalig Nederlands was en Antwerpse (en andere) dialecten sprak.

Wel Nederlands geleerd hebben maar de taal nooit eigen maken, zo krijg je ook nooit voeling met wat er echt leeft onder de bevolking en weet je ook niet hoe ze denken en spreken over de Joden. En ik kan u – wat ook Freilich en Knoop mogen beweren – persoonlijk verzekeren: Vlamingen in het algemeen bulken van Joden- èn Israëlhaat. Wie daarvan wil wegkijken en/of het hoofd in het zand wil steken, die doet maar. Wie ben ik om hen dat te beletten.

Wie naar hasbara op zoek is in de Lage Landen zal ze zeker niet vinden bij het handvol Belgische Joden die af en toe de pers te woord durven staan. Het zijn de voorbije twee jaar ook steevast dezelfde Vlaams-Belgische Joden die worden opgevoerd en wat me dan nog het meeste ergert is dat het enkel de anti-zionisten Hans Knoop en Michael Freilich die nog worden nog gevraagd of geinterviewed door magazines en kranten en/of om een woordje uitleg te geven op het TV-journaal en actualiteitsprogramma’s.

Arm Nederland, arm Vlaanderen, arm Israël…

3 gedachtes over “Advocatie voor Israël raakt in de Lage Landen geen meter vooruit

 1. Even een punt uit een nieuwsbrief die ik kreeg.
  Toch nog een stukje Hasbara:
  Gelukkig zijn er nog wel internationale advokaten die zich wel bezighouden met het recht van Israel.

  Brief aan Ban Ki Moon:

  Een aantal internationale advocaten hebben een brief aan de secretaris generaal van de V.N. gestuurd. Zij verwijzen naar de mogelijke acceptatie van de resolutie over de staat Israel en de grenzen waarbij dus de staat Palestina zou worden aanvaard.
  -wij zijn internationale advocaten en betrokken bij Internationaal Recht
  -wij vragen u om uw invloed te gebruiken om dit te voorkomen. Dus nooit grenzen van voor 4.6.1967. Dat is in strijd met resolutie 242 (1967) en 338 (1973).
  -In 1922 is unaniem door de Volkenbond geaccepteerd: een Joodse staat op historische gebied, inclusief Judea,Samaria en Oost Jeruzalem. Dit werd bevestigd door Amerika. Volgens artikel 80 van het V.N charter hebben de 650.000 inwoners van de genoemde gebieden het recht daar te wonen.
  -de 1967 grenzen hebben nooit bestaan.
  -Ook de in 1949 gemaakte overeenkomst geeft geen grenzen aan voor een Palestijnse staat.
  -Een eenzijdige wijziging kan niet volgens de resoluties 242 en 338 en is een breuk op de in 1995 gemaakte overeenkomst.
  -de Palestijnen weten volgens de diverse resoluties en de Oslo Akkoorden dat er nederzettingen zijn. Oslo gaf geen beperkingen en de nederzettingen bleven onder Israëlische controle.
  -De overeenkomst werd mede door de EU, Rusland, Amerika, Egypte en Noorwegen getekend. Dus ondenkbaar om die nu te doorbreken.
  -De VN is steeds bereid om Jeruzalem niet te erkennen als deel van Israel. Dit ondanks de historische en natuurlijke rechten. En wel Oost Jeruzalem. Dat is hypocriet.
  -De eisen van de Palestijnen zijn in feite het misbruiken van de VN en haar leden. Het vreet aan de integriteit van de VN. Uw inzet wordt gewenst, aldus de advocaten.

  Like

 2. Michael Freilich schreef op zijn blog zondag 16 januari:

  “Wel, de afgelopen maand kreeg ik een antwoord op mijn vraag. De linkse website Indymedia heeft onze redactieleden in het verleden al verschillende keren uitgemaakt voor extremisten die een ‘immorele politiek’ in het Midden-Oosten verdedigen. Maar nu wordt de afkeuring ook gedeeld door de rechtse website Brabosh, die onze kritiek op het Israëlisch beleid niet pikt. Wij zouden net geen verraders zijn en het scheelt niet veel of we brengen de veiligheid van de Joodse staat in het gedrang. Daar heb ik mijn antwoord dus: als we zowel door extreemrechts als door extreemlinks bekritiseerd worden, dan wéét ik gewoon dat we goed zitten!”

  En laat die “Maar nu wordt ook” er ook maar af. Brabosh.com bestaat op 1 februari a.s. twee jaar, afgescheurd van de blog van Joods Actueel toen Freilich op zijn eentje besloot dat de oorlog in Gaza voorbij was. We moesten dimmen, lees dhimmieën. Onze meningsverschillen over Israël dateren al van tijdens Op. Cast Lead. Freilich steunt wel het schip Israël maar niet de kapitein. Waarschijnlijk niet dhimmie genoeg vermoed ik.

  Wèl dhimmie genoeg is theedrinken met Koçak die Joods Actueel een proces aandoet voor laster en smaad. Ik had in Freilich zijn plaats Koçak al lang zelf een proces aangedaan en de kan hete thee over zijn hoofd leeg gegoten, virtueel bedoeld dus, want met Koçak moet je oppassen. Die heeft nog een paar rekeningen te vereffenen.

  Maar geef toe, leuk toch “de rechtse website Brabosh”.

  En wat dan te denken van het “rechts” gehalte van Joods Actueel, rechtser dan Brabosh toch? Bijvoorbeeld dit:

  Filip Dewinter Vlaams Belang in Israël
  Of dit:
  Column Louis Davids in Joods Actueel: Vraagteken
  Louis Davidse die klaagt omdat de media – inclusief Brabosh.com! – weigeren te berichten over het bezoek van De Winter aan Israël.

  Als Brabosh “rechts” hoe extreemrechts is Joods Actueel dan wel? Ik heb jarenlang geschreven tegen het VB. Vraag maar aan Tanguy Veys. Of aan Ronny Boonen, met wie ik samen bij Blokwatch.be zat tegen het VB. Zelfs toen ik onlangs kritiek uitte bij Michael voor de eenzijdige gekruide nieuwsberichten van Tanguy Veys, minimaliseerde hij die kerel. Wat is er aan de hand? Bestaat er misschien zoiets als “nieuw-rechts” waar ik geen weet van heb?

  Het is niet omdat ik Wilders aanmoedig voor zijn pro-Israël houding dat ik er ook nog het Vlaams belang wil bij hebben.

  Ik geloof het Vlaams Belang nu eenmaal niet. Ik probeer soms wel, maar het lukt niet. Altijd gebeurt er wat als ik denk van, nu worden ze fatsoenlijk. Ik ken het Belang van toen het nog gesticht werd als VNP en VVP onder Lode Claes en Karel Dillen. Toen was Freilich nog niet geboren.

  Het VB deugt niet, toen niet en vandaag nog steeds niet. Kijk bv het feit dat ze Roeland Raes nog altijd in de partij houden, ondanks zijn recente veroordeling voor negationisme. Raes die notabene mee de wet op het negationisme heeft goedgekeurd toen hij nog partijraadslid, senator en vice-voorzitter was.

  Like

 3. Joods Actueel is een persorgaan en bericht over feitelijkheden en publiceert niet uitsluitend opiniestukken, het is nu eenmaal geen blog.

  De artikels (zie lijst laatste editie onderaan) gaan toch niet uitsluitend over religie en er is inderdaad een kookrubriek van een halve pagina omdat lezers ook dat deel van de Joodse cultuur op prijs stellen, daar is toch niets mis mee. Vooral ook omdat het uitgerekend de niet-Joodse lezers zijn die belangstelling tonen daarvoor. Ik kan het weten want mijn vrouw heeft de appelcake gebakken. Ik hoop je bij gelegenheid een stukje te laten proeven :-))

  Dat is ook het geval met religieuze artikels, zo kwam het artikel van rabbijn Evers over Jodendom en adoptie s in de laatste editie terecht na de vraag van een lezer die razendbenieuws zei te zijn hoe het Jodendom tegenover adoptie staat.

  Mvg
  Guido

  Overzicht Joods Actueel januari 2010
  Nieuwsberichten binnenland
  Fotoreportage: Hulde aan redders uit WOII
  Rijke geschiedenis Maccabi sportclub
  Heisa rond uitspraken Koçak over Joden
  Restaurant Hoffy’s viert 25 jaar
  Niet-Joodse scholieren op bezoek
  Opinie André Gantman
  Culturele Agenda
  Overpeinzingen en Familieberichten
  Overzicht Joods leven in NL na WOII
  Chabad Lubavitch beweging
  Kritiek op Job Cohen in Nederland
  Schietpartij VS treft Joods Congreslid
  Nieuwsberichten Israël
  Israël als Joodse en democratische staat
  Palestijns bier blijkt gemaakt in ons land
  Eenzijdige onafhankelijkheid Palestina
  Arabische Israëli’s goed geïntegreerd
  HRW onder de loep
  Heropbouw kan beginnen na bosbranden
  Adoptie in het Jodendom
  Transplantatiewet in Israël
  Homoseksualiteit en joods-orthodoxie
  Middernacht bij een oude begraafplaats
  Ontwikkeling Jodendom deel 9
  Knutselen en Kookrubriek

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.