Amerikaans Congres moet permanente geldstroom richting UNRWA onmiddellijk stoppen


Tja, ik heb hier al vele teksten vertaald en gebracht over de UNRWA (zie onderaan bij bronnen), maar deze tekst van de befaamde dokter Rachel Ehrenfeld slaat toch werkelijk alles! Ehrenfeld houdt hier een pleidooi om de grootste financiële sponsor van de UNRWA met name de Verenigde Staten, er het Amerikaans Congres ervan te overtuigen om haar steun aan de UNRWA per 1 juni 2011 te staken. Een verstandige keuze, zoals blijkt uit haar analyse van de UNRWA die hieronder volgt.

Papa, als ik later groot ben wil ik vluchteling worden… in Palestina

Dr. Rachel Ehrenfeld

Zoals iedereen weet bestaan er in de wereld twee soorten vluchtelingen en voor beide groepen werd door de Verenigde Naties telkens een aparte hulporganisatie opgezet. Enerzijds bestaat er het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (Engelse afkorting: de UNHCR) met als doelstelling: “[..] vluchtelingen te helpen om terug naar huis te gaan dan wel zich te vestigen in een ander land. De UNHCR wil duurzame oplossingen voor de benarde situatie van vluchtelingen.” De status van deze soort vluchtelingen is beperkt in de tijd en niet erfbaar.

Dit geldt voor alle vluchtelingen, waar ook ter wereld BEHALVE voor… de Palestijnen. Voor hen werd een aparte vluchtelingenorganisatie opgericht: de UNRWA. Eén groep ‘vluchtelingen’ heeft dus duidelijk veel meer rechten dan welke andere groep vluchtelingen ook: de Palestijnse vluchtelingen. Als het ware The Golden Boys and Girls onder de vluchtelingen van de wereld. Onder Arabische druk gelden voor Palestijnen als enige bevolkingsgroep op de wereld compleet andere regels. Dit om dit ‘vluchtelingenprobleem’ zo groot mogelijk te maken, en zo te gebruiken als politiek wapen tegen de staat Israël.

In tegenstelling tot alle andere vluchtelingen van de wereld, is de status van Palestijns vluchteling wèl erfbaar, en wordt al generaties lang doorgegeven van vader op zoon en van moeder op dochter. Met het gevolg dat van een paar honderdduizend Arabische vluchtelingen in 1947, deze exclusieve groep vluchtelingen intussen is aangegroeid tot – al naargelang de bronnen – van 4,7 miljoen tot 16 miljoen “Palestijnen”, een fictieve benaming voor een  bevolkingsgroep die pas nà de Zesdaagse Oorlog van 1967 werd uitgevonden..

Een miljardenverslindende onderneming die u en ik en zovele generaties voor ons betalen. Niét om het Palestijnse vluchtelingenprobleem op te lossen, maar om het als een open etterende wonde dagelijks te presenteren aan de wereld om te bewijzen “hoe slecht die vuile Joden wel zijn.” Er is maar één antwoord: sluit dat Circus van de Schande met name de UNRWA en liefst meteen! Geen dollar en geen euro meer naar die terrorisme ondersteunende ‘hulporganisatie’ van de VN. We zijn het meer dan  beu, we zijn het kotsbeu! Nada dollars, zero euro, nulkommanul. Basta!

Congress Should Stop Funding UNRWA

door Dr. Rachel Ehrenfeld

Het Huis voor Buitenlandse Zaken zal vandaag een hoorzitting houden omtrent “De Verenigde Naties: De dringende problemen waarvan een actie van het Congres noodzakelijk is,” met inbegrip van een reeks aanbevelingen om te stoppen met de financiering van de VN-Relief and Works Agency (UNRWA). Misschien dat, nu de Amerikaanse overheidsschulden de kaap van 14 triljoen dollar hebben overschreden, het een goed moment zou zijn om te stoppen met de financiering van deze corrupte organisatie die het Palestijnse ‘vluchtelingen’ probleem in stand houdt en Hamas haar fondsen bezorgt.

Inkompoort van het Palestijnse vluchtelingenkamp Aida in Bethlehem kunstmatig in stand gehouden met het geld van de VN (UNRWA)

De UNRWA begon haar programma om voor noodhulp, voedsel en onderdak te verzorgen voor de Palestijnse vluchtelingen op de Westelijke Jordaanoever, Gaza, Syrië, Jordanië en Libanon in mei 1950. In de loop der jaren is de UNRWA, alhoewel officieel haar mandaat hetzelfde is gebleven, begonnen met het verstrekken van overheids- en ontwikkelingswerk.

James G. Lindsay, voormalig juridisch adviseur van de UNRWA en lid van de algemene raad, publiceerde in 2009 een belangrijke studie: “De UNRWA repareren: Hoe het vertroebelde systeem van de VN-Hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen herstellen.” [Fixing UNRWA: Repairing the UN’s Troubled System of Aid to Palestinian Refugees. Download hier het volledige rapport] Mr Lindsay laat zien hoe de UNRWA haar functie wijzigde van de oorspronkelijke status (vluchtelingen) naar basis al naargelang de behoefte (afhankelijken).

Echter, meer dan zes decennia later en ondanks de oprichting in 1994 van een onafhankelijk Palestijns bestuursorgaan [de Palestijnse Autoriteit/PA], blijft de UNRWA parallel werken naast de overheid, zowel op de door de PA bestuurde Westelijke Jordaanoever als in de door Hamas geregeerde Gazastrook.

De internationale gemeenschap vergemakkelijkte de verkiezingsoverwinning van Hamas in 2006 tijdens de verkiezingen binnen de Palestijnse Autoriteit, toen het aan Hamas toestond om deel te nemen onder de naam “Lijst voor Verandering en Hervorming.” In juni 2007 nam Hamas de controle over de Gazastrook over van de Palestijnse Autoriteit (PA).

Sindsdien, ondanks herhaalde beloften om de fondsen voor Hamas af te snijden, sluizen internationale hulporganisaties en vele landen nog steeds geld naar de Gazastrook, zogenaamd voor humanitaire hulp, maar hoe langer hoe meer om de “Gazaregering” te bedruipen. Hetfeit dat de terreurgroep Hamas de heerschappij voert over Gaza lijkt voor niemand een belemmering te zijn om het te financieren.

Hoewel het aanduiden door de Verenigde Staten van Hamas terroristen (individuen) onvoldoende is, prijken de organisatie en haar verschillende entiteiten op de Specially Designated Nationals lijst van het Ministerie van Financiën. Maar de Verenigde Naties hebben Hamas op geen enkele lijst genoteerd staan als terroristische organisatie. Op de VN-lijsten staan enkel de Taliban en al-Qaeda als terroristische organisaties.


Jenin, 10 augustus 2001. Hamasmilitanten opgetuigd als zelfmoordbommenterroristen paraderen door de straten van Jenin op de Westoever. Vreemd genoeg staat Hamas (en ook Hezbollah) wèl op de lijst van terroristische organisaties in zowel de Verenigde Staten als in de Europese Unie maar NIET bij de Verenigde Naties, die enkel de Taliban en Al Qaeda op hun terreurlijst hebben opgenomen (foto: Getty Images)

Het Amerikaanse Government Accountability Office (GAO) rapport van mei 2009 bevat de bekentenis van de UNRWA dat het geen onderzoek voert bij de aanwerving van personeel naar de achtergronden van de kandidaten en hun banden met of steun aan Hamas, Hezbollah, de Islamitische Jihad (IJG), of andere lokale terroristische groeperingen.

Het rapport van de GAO stipuleert dat:

“Volgens de UNRWA heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties verschillende werkgroepen voor terrorisme gerelateerde zaken, maar VN-1267, het VN-Comité voor Sanctionering, lijkt momenteel de enige lijst van de VN voor het screenen van terroristen te zijn die beschikbaar is… de lijst wordt beperkt tot die personen of entiteiten die verbonden zijn met Al-Qaida en de Taliban en dus niet specifiek aan grote regionale groepen, zoals Hamas en Hezbollah die door de Verenigde Staten geboekt staan als buitenlandse terroristische organisaties.”

“Tegen het einde van 2007 stelde de UNRWA meer dan 29.000 personen te werk, waarvan minder dan 200 als “internationaal” stonden genoteerd en de rest Palestijnen zijn die zich georganiseerd hebben in vakbonden. De vakbond van de UNRWA, met name de Unie voor Arabische Arbeiders, wordt bestuurd door Hamas. In 2003 won Hamas meer dan 90% van de stemmen in de vakbond. In 2005 verhoogde de UNRWA de salarissen van de duizenden werknemers aanzienlijk. Sinds Hamas 3% tot 5% als ‘lidgeld’ afhoudt van de salarissen van het personeel van de UNRWA, draagt deze verhoging direct bij aan de schatkist van Hamas. Via een andere partner, de Islamitische Jihad, controleert Hamas ook de UNRWA vakbond Unie voor Onderwijzend Personeel en de door de UNRWA bekostigde scholen in Gaza.


De Hoge Commisaris van de UNRWA Peter Hansen (links) ontvangt op 27 november 2002 uit de handen van Yasser Arafat de bijzondere “Al Quds Sharif”  award, een prijs voor bijzondere verdienste aan het Palestijnse volk.  Waaraan de Deen Peter Hansen die prijs ècht had verdiend, werd pas een paar jaar later duidelijk toen hij  in een interview met de CBC verklaarde: “Ik ben er zeker van dat er Hamas-leden staan op de loonlijst van de UNRWA en ik zie dat niet als een misdaad […]”

Maar dit lijkt allerminst Peter Hansen te verontrusten, de voormalig commissaris van de UNRWA, die in oktober 2004 tegenover de Canadian Broadcasting Cooperation verklaarde: “Ik ben er zeker van dat er Hamas-leden staan op de loonlijst van de UNRWA en ik zie dat niet als een misdaad.” [“Oh I am sure that there are Hamas members on the UNRWA payroll and I don’t see that as a crime. Hamas as a political organization does not mean that every member is a militant and we do not do political vetting and exclude people from one persuasion as against another. [..] We demand of our staff, whatever their political persuasion is, that they behave in accordance with UN standards and norms for neutrality.” Bron: CBC TV]

De faciliteiten en het personeel van de UNRWA zijn ook betrokken bij tal van terreuraanslagen op Israël. Haar scholen worden gebruikt als ontmoetingsplaatsen voor Hamasterroristen en de opslag van wapens, en met Hamas gelieerde medewerkers van de UNRWA hebben apparatuur van de UNRWA gebruikt om wapens te vervoeren voor het gebruik bij terroristische activiteiten. Zo bleek uit bijvoorbeeld door de IDF buitgemaakte documenten en bewijzen tijdens Operatie Cast Lead in 2008, dat de UNRWA-school tegenover het Nasser Ziekenhuis in Khan Yunis door Hamas werd gebruikt om raketten te lanceren op Israël en dat andere scholen van de UNRWA werden gebruikt als opslagplaatsen voor wapens en om agenten van Hamas te verbergen.

Op 12 januari 2009 verklaarde Avi Dichter, de Israëlische minister voor Openbare Veiligheid, dat het Shifahospitaal, het belangrijkste medische centrum in Gaza City, de facto was uitgegroeid tot het hoofdkwartier van Hamas en dat: “Het Shifa ziekenhuis heeft al lang geleden opgehouden om gewoon een ziekenhuis te zijn, net zoals de .humanitaire Verenigde Naties en de gezondheidszorg in Gaza al lang niet meer draait om het verstrekken van enkel humanitaire diensten, leveren van voedsel en medische diensten.

Toch luidde het antwoord van de UNRWA ook toen weer: “Waar ook misbruik van de VN-installaties wordt ontdekt, treffen de Verenigde Naties disciplinaire maatregelen, met inbegrip van ontslag.” Het verbaasde niemand nog toen Hamas in januari 2011 fier aankondigde dat haar vertegenwoordigers 70,5% van de stemmen van de Gaza’s Nursing Association achter zich had gekregen. De onmiddellijke concurrentie, een andere terreurgroep met name de Islamitische Jihad (IJG), won 29,5%. UNRWA betaalt hun salarissen.

In 2009, na de Israëlische zelfverdedigingsoperatie Cast Lead, uitgevoerd om de raketaanvallen te stoppen van Hamas en Islamitische Jihad op Israël, zegde de Europese Commissie ten minste 554 miljoen dollar toe aan Gaza voor “humanitaire hulp.” In juni 2010 heeft de regering van Obama 400 miljoen dollar aan steun beloofd aan de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. In maart 2009 heeft de VS 300 miljoen dollar uitgetrokken voor Gaza en 600 miljoen dollar voor de Westelijke Jordaanoever. De jaarlijkse transfers van UNRWA bedragen ongeveer 200 miljoen dollar in contanten aan Gaza.

Salam Fayyad, de premier van de Palestijnse Autoriteit, stuurt 120 miljoen dollar per maand uit zijn begroting (waarvan het meeste afkomstig is uit buitenlandse hulp) naar Gaza. In september 2010 verklaarde hij openlijk dat hij de afgelopen drie jaren 4,3 miljard dollar naar Gaza had gestuurd, waarvan een deel diende voor de betaling van de salarissen van Hamas medewerkers in de gemeenten. Volgens Fayyad, ging 54% van de begroting van de Palestijnse Autoriteit ten belope van 3,17 miljard dollar voor het jaar 2010, naar Gaza.

In 2009, volgend op de Israëlische Operatie Cast Lead om de raketaanvallen van Hamas en Islamitische Jihad op Israël te stoppen, heeft de Europese Commissie ten minste 554 miljoen dollar toegezegd aan Gaza in “humanitaire hulp.” Arabische landen zoals Saoedi-Arabië, Qatar en de VAE beloofden meer miljarden. Maar deze rijke Arabische landen staan bekend om het verzaken van hun financiële steun aan de Palestijnen, inclusief Hamas. Hun beloften krijgen veel publiciteit, terwijl ze het Westen de rekening laten betalen.

Zo meldde bijvoorbeeld een artikel in oktober 2010 van Buitenlandse Zaken dat “De emir van Qatar, sjeik Hamad bin Khalifa Al Thani, 30 miljoen dollar had toegezegd bestemd voor humanitaire VN-operaties in Gaza … het geld is nooit aangekomen.” Echter, de UNWRA vertrouwt niet alleen op beloften. Het VN-agentschap zamelt geld in voor Gaza via haar website, waarvan de betalingen gaan via WorldPay (een onderdeel van de Royal Bank of Scotland Group), de Arabische Bank PLC in Gaza en HSBC in Amman, Jordanië. Deze fondsen komen bovenop de jaarlijkse begroting van de UNRWA van 400 miljoen dollar. Hoeveel van dat geld gaat naar de leden van Hamas?

Ongelooflijk toch hoe de UNRWA haar eigen melodie blijft afdreunen terwijl de Verenigde Staten betalen. UNRWA heeft al erg lang de Amerikaanse principes en belangen geschonden en misbruikt, maar het zal spoedig opnieuw eisen om haar mandaat te verlengen dat bijna verlopen is in juni 2011 aanstaande. Het wordt tijd dat het Huis van Buitenlandse Zaken de commissie aanbevelingen doet om het geld van de Amerikaanse belastingbetaler n,iet langer te verspillen aan de terrorisme ondersteunende UNRWA.


Bronnen: UCI Daily News: Congress Should Stop Funding UNRWA door Dr. Rachel Ehrenfeld – Family Security Matters van 25 januari 2011.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.