In Israël wonen thans 7,7 miljoen mensen

Per 29 december 2010 wordt de volledige bevolking van Israël op 7,7 miljoen inwoners geraamd:

  • 75,4% van de bevolking van Israël zijn Joden;
  • 20,4% zijn [Israëlische] Arabieren;
  • 4,2% anderen;
  • de bevolking in Israël nam het afgelopen jaar 2010 toe met 1,9%;
  • over het ganse jaar werden ongeveer 165 000 baby’s geboren;
  • Israël telde in 2010 ook 16.000 nieuwe immigranten (alijah);

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek van Israël (CBS)Zoals op het kaartje te zien is, zijn de gebieden in Judea & Samaria (Westoever) ingedeeld in drie soorten ‘area’s’: Area A: onder volledige controle van de Palestijnse Autoriteit; Area B: onder gedeelde controle van de PA met Israël; Area C: alles wat blauw gekleurd is, onder volledige controle van Israël. Wie daar ergens nog een Palestijnse staat wil creëren zal veel fantasie moeten opbrengen.

Over de ‘nederzettingen’

door Cidi.nl [bron]
Geactualiseerd door Brabosh [bron]

Op dit moment bestaan er 121 Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Er zijn ook 102 voorposten, maar deze worden door de Israëlische regering als illegaal beschouwd. In Oost-Jeruzalem, dat in 1967 door Israël werd geannexeerd, leven nog eens 190.000 à 230.000 Joden tussen ca 400.000 Arabieren. Ondanks de boycot en de bouwstop nam de bevolking in Judea & Samaria afgelopen jaar met 15.000 mensen toe ofte 4,5 procent, een lichte terugval in vergelijking met 5,8 procent groei in 2009.

Op de gehele Westelijke Jordaanoever wonen 327.800 Joden in nederzettingen (telling december 2010). Als de groei zich in het huidige tempo zou blijven doorzetten, zou tegen het midden van 2018 de Israëlische bevolking in Judea & Samaria het half miljoen kunnen overschrijden. De drie grootste nederzettingen zijn: Beitar Illit, Modi’in Illit en Ma’ale Adumim.

In de verschillende gemeenschappen was de groei veelzeggend: Bracha kende een groet van 11,4 procent tto 1.672 inwoners; Givat Ze’ev (8,2 procent) – 12.643 inw.; Beit El (3 procent) – 5.867 inw.; Beitar Illit (6,4 procent) – bijna 40.000 inwoner; Modiin Illit (Kiryat Sefer) (7,7 procent) tot bijna 50,000. De veertien gemeenschappen van Gush Etzion groeiden met 5 procent tot 16.583 en de 30 gemeenten en steden van de Shomron Regional Council [Judea & Samaria] groeiden met 6 procent tot bijna 26.000 inwoners.

De internationale gemeenschap noemt de Israëlische nederzettingenpolitiek illegaal. Dit is ook de opvatting van de Europese Unie. Het Israëlische Hooggerechtshof bestrijdt dit op meerdere gronden. Eén argument is dat het gebied waarop de nederzettingen worden gebouwd omstreden is. Voor Israël de Westoever in 1967 bezette, was het in handen van Jordanië. Maar dat bestuur werd maar door twee landen erkend.

In 1947 werd de Westelijke Jordaanoever door de Verenigde Naties (Resolutie 181) toegewezen aan de op te richten Palestijnse staat, maar de Palestijnen wezen dit voorstel af. In de oorlog die daarop ontstond bezette Jordanië het gebied. Voor Jordanië was de Westoever 30 jaar in handen van de Britten. Daarvoor was het 400 jaar Turks. Nooit was er een Palestijnse staat.

Van de 121 nederzettingen vallen er 80 binnen het zogenaamde veiligheidshek dat door sommigen scheidingsmuur genoemd wordt . 48 nederzettingen hebben minder dan 500 inwoners. In 75 nederzettingen is al jaren praktisch geen groei te herkennen.. De Israëlische nederzettingen zijn gebouwd op 3% van het totale oppervlak van de West Bank (kaartje).

Sinds een aantal jaren zijn er geen nieuwe nederzettingen bij gebouwd, wel zijn de oude uitgebreid en dan met name in de gebieden die Israël in een vredesregeling denkt te kunnen behouden. Die gebieden zouden mogelijkerwijs kunnen worden uitgeruild met grond die momenteel tot Israël behoort. Van december 2009 tot eind september 2010 had de Israëlische regering een bouwstop ingesteld om het vredesproces te helpen opstarten.

Volgens de Palestijnse Autoriteit, die als uitvloeisel van de Oslo Akkoorden het gezag uitoefent over 99% van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, wonen er in dit gebied ca. 4 miljoen Palestijnen. Israëlische onderzoekers schatten dit aantal 1 miljoen lager . De groei van het nationaal product van de Westelijke Jordaanoever, zonder de Joodse nederzettingen, bedroeg in 2009 7%. De verwachting voor 2010 is rondom de 10%.


Beitar Illit. Op de gehele Westelijke Jordaanoever wonen 303.900 Joden in ‘nederzettingen’ (telling juli 2010). De drie grootste Joodse steden zijn: Beitar Illit, Modi’in Illit en Ma’ale Adumim. Het totale aantal inwoners van deze drie steden is 119.200, 40% van de gehele Joodse populatie op de Westelijke Jordaanoever.