Aantal Joden dat België verlaat en naar Israël trekt dramatisch toegenomen

Het meest verachtelijke volk op aarde? De Turken? Het juiste antwoord: de Joden

Kwissen met De Pappenheimers op de Belgische openbare omroep VRT/Eén/Canvas: de spot drijven met Joden en het eindeloos herhalen van de gekende clichés is weer gewoonte geworden. Ook de anti-Israëlische propaganda verbijstert velen. Alle dagen – zelfs dagen ‘zonder nieuws’ – wordt systematisch negatieve informatie over Israël gebracht op het scherm, op de radio, op teletekst en via het internet op Redactie.be

Wanneer ik afga op de belangrijkste Joodse bronnen in Antwerpen zoals Joods Actueel, gemastered door Michael Freilich, en het FJO (Forum der Joodse Organisaties) van Diane Keyser en Hans Knoop, is er helemaal niks aan de hand binnen de Joodse gemeenschap van België. Echter, het Jewish Agency for Israel publiceert haar voorlopige eindcijfers voor het jaar 2010 over hoeveel Joden en hun afkomst aliyah maakten naar Israël. Hieruit blijkt dat wat België betreft er een toename is met maar liefst 63 procent.

Het zou kunnen dat de Joodse organisaties van België zich niet behoorlijk hebben geïnformeerd, of dat zij de toestand verzwijgen en/of dat ze gewoon hun hoofd in het zand steken. Maar 250 Joodse medeburgers die ons land verlaten richting Israël noem ik ronduit dramatisch en een serieuze blamage voor ons land.  Het is bovendien intriest dat we dit soort gegevens eerst vanuit Israël moeten ontvangen ipv uit België zèlf.

Het wordt dringend tijd dat beleidsmakers zich beraden over deze Jodenvlucht uit België die alsmaar grotere proporties dreigt aan te nemen, door bv. te beginnen met de dingen bij hun naam te noemen èn de nodige conclusies te trekken met name: de islamisering van de Jodenhaat en de systematische hetze en de-legitimering van de Joodse staat Israël. Want als straks de laatste Jood uit ons land is vertrokken is het onze beurt en keert de haat en onverdraagzaamheid zich tegen ons.


Immigratiecijfers voor 2010

Het jaar 2010 zal eindigen met een toename van 16% toename in het aantal nieuwe immigranten naar Israël. Meer dan 19.000 olim hebben ervoor gekozen om hun huis in Israël te vestigen. Er wordt een aanzienlijke stijging vastgesteld van het aantal olim uit Latijns-Amerika, België, Australië en Nieuw-Zeeland, Zwitserland en zelfs India.

Volgens cijfers van Het Joodse Agentschap en het Ministerie van Immigrant Absorptie, zal het jaar 2010 naar verwachting kunnen worden afgesloten met een toename met 16% in het aantal nieuwe immigranten. Dit is het tweede jaar op rij dat een stijging toont van het aantal nieuwe immigranten, na 10 jaar van dalende cijfers. Tegen het einde van december, zal het totale aantal olim dat dit jaar uit de hele wereld Israël hebben bereikt 19.130 zijn. Het totale aantal in 2009 was 16.465 en in 2008 – 15.452.

Joden in Antwerpen, binnenkort een rariteit?

In totaal ca. 7.700 nieuwe immigranten, die 40% van het totale aantal olim dit jaar uitmaken, kwamen uit de voormalige Sovjet-Unie, Oost-Europa en Duitsland, in tegenstelling tot 7.133 vorig jaar (een stijging van 8%). Vanuit Noord-Amerika staat het aantal op 3.980, in vergelijking met 3.767 vorig jaar (een stijging van 6%).

Het aantal olim uit Latijns-Amerika bereikte 1470, in vergelijking met 1.200 vorig jaar – dit is een aanzienlijke stijging van 19%; Frankrijk zag 2.040 Joden vertrekken, in tegenstelling tot 1.894 vorig jaar (8% stijging); Groot-Brittannië: 760 migreerden, een daling ten opzichte van 853 vorig jaar. Uit Ethiopië werden 1.650 Joodse Afrikanen op last van de immigratiedienst van de regering naar Israël gebracht, hun aantal van vorig jaar kwam uit op 240.

Ondanks de verbetering van de economische situatie in de voormalige Sovjet-Unie, was er een stijging van 7% in het aantal olim uit dit gebied vanaf 2009, en een stijging van 25% ten opzichte van 2008. Tegen het einde van 2010 zullen er 7.300 nieuwe immigranten zijn afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie, in tegenstelling tot 6.820 vorig jaar en 5.880 in 2008. Er zullen dit jaar meer dan 1.000 nieuwe immigranten uit Moskou komen, het 7de jaar op rij met eenzelfde cijfer van dergelijk niveau van aliyah uit de Russische hoofdstad.

Een duidelijke stijging dit jaar is te zien in de cijfers van olim afkomstig uit: Australië en Nieuw-Zeeland – 260 in tegenstelling tot 175 vorig jaar (48% stijging); België – 250 tot 152 ten opzichte van vorig jaar (een stijging met 63%); Zwitserland : 120 in tegenstelling tot 94 vorig jaar (30% stijging); Italië – 110 tegenover 89 (25% toename); India – 48 tegenover 30 vorig jaar (een toename met 60%).

Het land met de spectaculairste toename van aliyah aantallen is Venezuela: 150 nieuwe immigranten kwamen dit jaar toe in Israël in tegenstelling tot 38 in 2009. Dit is een stijging van 280%. De aliyah nam ook toe vanuit Argentinië (380 dit jaar, 313 vorig jaar), Mexico (180 dit jaar in tegenstelling tot 140 vorig jaar) en Peru (140 dit jaar in vergelijking met 105 in 2009). Nieuwe immigranten kwam dit jaar ook uit : China (10), Monaco (4), Japan (3), Hong Kong (3), Honduras 93), Malawi (2) en Guadeloupe (2). Slechts telkens één nieuwe immigrant kwam uit de groep van landen Malta, Singapore, Korea, Kenia en Rwanda.

Ook gegevens die voortkomen uit de statistieken van het Ministerie voor Absorptie en het Joodse Agentschap is dat 52,3% van de nieuwe immigranten mannen zijn en 47,7% vrouw. Jeruzalem is de belangrijkste stad voor absorptie, met 2.397 nieuwe immigranten. De meest overvloedige maand in termen van aliyah was juli, tijdens dewelke 2.293 nieuwe immigranten toekwamen. De gemiddelde leeftijd van de immigranten staat op 29,75. De leeftijd van de oudste van de nieuwe immigranten naar Israël in het jaar 2010 is 99.

Opmerking: De gegevens zijn nog niet definitief, ze zijn gebaseerd op de verwachte aankomst per eind december.


Bronnen: Jewish Agency for Israel: Tentative Final Immigration Figures for 2010 van 28 december 2010;

4 gedachtes over “Aantal Joden dat België verlaat en naar Israël trekt dramatisch toegenomen

 1. De cijfers zijn natuurlijk wat ze zijn maar geven niet aan om welke reden Joden naar Israel immigreren. Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat het gestegen percentage veroorzaakt werd door economische immigratie aangezien Israel beter de econmische crisis doorstaat dan het gemiddelde EU-land. En ik zou natuurlijk ook de omgekeerde cijfers willen zien m.a.w. hoeveel Joden ruilen op hun beurt Israel voor een ander land.

  Mvg Guido

  Like

  1. Bovendien is suggereren dat Joden naar Israël emigreren om “economische redenen” een slecht idee. Daarmee geef je voedsel aan de antisemieten die graag horen dat geldgewin en hebzucht – van oudsher de grootste stereotiepe ondeugden die aan de Joden worden toegeschreven – aan de basis zou liggen van hun emigratie.

   Ik herhaal. De belangrijkste oorzaken voor de toegenomen vlucht van de Joden van België zijn dezelfde als die in de andere landen: toenemende Jodenhaat, Israëlhaat (als dat al niet hetzelfde is), een onverdraagzaam klimaat en toenemende onveiligheid. Tot het tegendeel bewezen is, hou ik het hierbij.

   Like

 2. In plaats van al dat natte vingerwerk en het voorbarig trekken van conclusies, suggereer ik vakkundig en objectief onderzoek naar de beweegredenen van de vlucht van de Belgische Joden naar Israël (en elders). Dat onderzoek naar de vlucht van de eigen Joodse gemeenschap werd in andere landen al lang verricht, maar hier neemt men niet eens de moeite om dat onderzoek te voeren en doet men nog steeds alsof de neus bloedt.

  Zelfs een blinde kan zien dat de Gazaoorlog van twee winters terug de Jodenhaat in een stroomversnelling heeft gezet en – in combinatie met de verkeerde lessen die werden getrokken uit die opstekende storm Jodenhaat – werd de deur opengezet voor de islamisering van het antisemitisme.

  Islamofobie is de deur hiernaast, daar doe ik niet aan mee. Verwerping van en kritiek op de politieke en jihadistische islam is geen islamofobie zoals Hans Knoop van het FJO onlangs schreef in JA. Iemand moet Knoop eens een Van Dale woordenboek in zijn handen stoppen. Als ik Marokkaanse moslims een Davidster zie verbranden in Brussel (een Davidster géén Israëlische vlag dus) en 70.000 aanwezige mensen laten begaan, dan is er echt wel iets aan de hand.

  Vluchten is geen optie. Met de vuist op tafel slaan en roepen: GENOEG! Dàt is wat er moet gebeuren.

  Like

Reacties zijn gesloten.