Israël kende in 2010 de sterkste economische groei in vergelijking tot de Westerse landen

Skyline van de prachtige stad Netanya aan de kust van de Middellandse Zee

Ondanks de permanente oorlogsdreiging, de boycots die het hele jaar door tegen de Joodse staat lopen georganiseerd door extreemlinkse anti-Israëlische organisaties en ngo’s, voortdurend gevoed door de Israëlhetze die bijna in alle landen wordt gevoerd, lijkt de traditionele Jodenhaat Israël helemaal niet te deren.

Israël's economie: higher and higher

Misschien tot grote spijt van al wie het benijdt, maar het afgelopen jaar 2010 bleek dat de economie van Israël de snelst groeiende was in vergelijking met de Westerse landen, zo concludeert aldus een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het Israëlische Bruto Nationaal Product (BNP) groeide in 2010 met 4,5% vergeleken met het jaar voordien, en dat volgens gegevens en schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS. Dat is 0,5% meer dan was verwacht. Vergelijk die maar met een gemiddelde van 2,7 procent in de andere 33 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Israël werd afgelopen september lid van de OESO, dat is het economische samenwerkingsverband met name de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

In 2009 en dat ondanks de grote wereldwijde economische crash, groeide de economie van Israël met 0,8% – en met 4,2% in 2008. Het BNP per hoofd van de bevolking groeide met 2,7% dit jaar, vergeleken met een daling van 1,1% het jaar voordien. In de OESO als geheel, groeide het afgelopen jaar 2010 het BNP per hoofd met 2,3%. Israël doet ook beter op de markt van de werkgelegenheid dan de rest van de OESO, met een werkloosheidsgraad van 6,7%, vergeleken met 8,3% in de andere landen.

Het CBS merkt drie belangrijke ontwikkelingen op in de economie van Israël in 2010: De uitvoer die in het derde kwartaal vertraagde na de groeispurt in de tweede helft van 2009, de snelle groei van de particuliere consumptie die begon te vertragen, en de investeringen in woongebouwen en dergelijke die blijft groeien.


Bronnen: Arutz Sheva: Israel: Best Economy in the West door Hillel Fendel van 30 december 2010; Israpundit: Israel’s economy 2010, From Strength To Strength van 20 augustus 2010; Ynet news: 2010 sees sharp rise in exports to Asia door Navit Zomer van 8 augustus 2010