Nederland en het sluipende antisemitisme

Jonge islamitische Nederlanders van Marokkaanse origine in Westerbork de Holocaust bijbrengen, dat is nog eens een echte uitdaging.... voor een Jood. De weerzin die van de gezichten van de jonge moslims afdruipt is niet gespeeld...

door Asher ben Avraham

In Nederland is men vergeten wat antisemitisme is. Politici durven het woord niet in de mond te nemen, ontkennen het bestaan ervan of vinden het no big deal. PvdA-Burgemeester Van der Laan van Amsterdam houdt een toespraak bij de viering van Chanoeka en roept de Joodse aanwezigen op om niet ‘de angst in zichzelf’ aan te wakkeren. Antisemitisme wordt gereduceerd tot een zinsbegoocheling, een waan, een psychische stoornis.

Praat er niet over, dan gaat het vanzelf weg of ga in therapie, lijkt de burgemeester te willen zeggen. Joden horen bij Nederland, maar ze moeten niet zeuren. Hier past een kernachtige uitroep: wat een gotspe! Wat een ongelooflijke brutaliteit: een burgervader die een reële dreiging bagatelliseert en de bal terugspeelt. Zijn ambtsvoorganger en politiek leider van de PvdA Job Cohen maakt het vervolgens nog bonter. Hij bagatelliseert niet, maar negeert het bestaan van antisemitisme eenvoudigweg. En als het al bestaat is het gericht tegen moslims. De moslim als Nieuwe Jood.

En je kijkt er al haast niet meer van op.

In Nederland is men vergeten dat antisemitisme een sluipend proces is. Het begint met het gesproken en geschreven woord. De Jood wordt benoemd, geïdentificeerd, gewantrouwd, verdacht gemaakt, bespot en uitgescholden. Nog maar kort geleden werd tijdens de kabinetsformatie het bestaan van een Joodse kongsi van Job Cohen, Uri Rosenthal en Lodewijk Asscher nog in alle ernst geponeerd door presentator Harry Mens van een zakenprogramma op televisie. Op Twitter is dagelijks een wijde variëteit van mythen over de Jood en het Jodendom te lezen. Ze zitten overal. Ze hebben de macht in allerlei organisaties. In de media, in de politiek, in de zakenwereld. Ze zijn goed in samenzweringen, want ze zijn slim en kennen elkaar allemaal. En ze willen maar één ding: de macht overnemen. Vaak worden deze opvattingen direct in verband gebracht met de situatie in Israël en met de Palestijnse kwestie. Door prominente Nederlandse politici gesteunde pro-Palestijnse websites dragen een anti-Israëlische boodschap uit. De grenzen tussen Israëlkritiek en regelrecht antisemitisme worden daarbij vager en vager.

En je kijkt er al haast niet meer van op.

Israël is de vaste pispaal geworden van het politiek-correcte, overwegend links georiënteerde deel van de natie. En Israël is het land van de Joden. Daarmee staat elke Joodse Nederlander en Nederlandse Jood al bij voorbaat met één been in het verdachtenbankje. Zo gewoon is het al geworden. Het wordt van Joden continu verwacht dat zij stelling nemen, zich verdedigen, zich rechtvaardigen. Gevraagd en ongevraagd, alleen al door het loutere feit van hun Joods-zijn. Je krijgt de indruk dat elke Jood haast persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor uitspraken en daden van de Israëlische regering. Of hij of zij dit nu wil of niet. De scooterboys op de Amsterdamse straten zijn niet te beroerd om deze boodschap dagelijks uit te dragen. “Jood” is weer een scheldwoord geworden, niet alleen in de voetbalstadions. Meestal blijft het bij daarbij, maar soms slaan de verwensingen om in bedreigingen. Gebedsdiensten in synagogen worden al daarom heel lang beveiligd. Sterker nog: de sjoeldiensten moeten worden beveiligd. Dit gebeurt niet door de overheid of met financiële steun van de overheid, zoals je zou mogen verwachten, maar door de Joodse gemeenschap zélf. Een situatie die al decennia bestaat.

En je kijkt er al haast niet meer van op.

We zijn vergeten dat antisemitisme een bijzondere vorm van racisme is. Racisme in brede zin dat is gericht tegen een volk, een cultuur of een religieuze gemeenschap. Het Jodendom is alle drie tegelijk. Racisme is een manier van denken en een manier van handelen en heeft alles te maken met macht en met machtsverhoudingen. Antisemitisme is ook geen doel op zich, maar een machtsmiddel waarmee een groepering op zijn best als wezensvreemd en op zijn slechts als inferieur haar plaats kan worden gewezen. Letterlijk of figuurlijk. Laten we niet vergeten dat racisme is verboden in onze Grondwet. Niet zomaar ergens achteraan, maar in het eerste artikel. Ook in het strafrecht is racisme een misdrijf. Uit recente cijfers van de Monitor Racisme en Extremisme blijkt dat het aantal antisemitische incidenten het afgelopen jaar met 30% is toegenomen. En dan praten we over het aantal daadwerkelijk bij de politie gemelde incidenten, het topje van de ijsberg. Politici en de rechtelijke macht lijken hun prioriteiten echter niet bij de bestrijding van antisemitisme te hebben gelegd. En dat is nog eufemistisch uitgedrukt. Ze doen er gewoon niets tegen. VVD-coryfee Frits Bolkestein voorziet dat deze trend zich zal voortzetten en concludeert dat Joden daarom op termijn maar beter naar Israël of de Verenigde Staten kunnen emigreren.

En je kijkt er al haast niet meer van op.

Onbegrip, verbijstering, woede, verdriet en apathie zijn de gevoelens die bij mij bovenkomen bij de confrontatie met de heropleving van antisemitisme in de Nederlandse samenleving. Het veelkoppige monster van het anti-Joodse sentiment is nooit verslagen. We hebben dat weliswaar een tijdje gedacht en gehoopt, maar het beest is terug. Ik verlang naar een tijd waarin autoriteiten het beest gewoon bij zijn naam noemen en doen wat nodig is: uitingen van antisemitisme actief bestrijden, daders oppakken en vervolgen en er alles aan doen om de veiligheid van Joden en van de Joodse gemeenschap te waarborgen. Antisemitisme, in welke vorm dan ook, mag geen accepted practice worden. Joods zijn moet weer gewoon worden, thuis, op het werk en in de synagoge, maar ook en vooral in de openbare ruimte. Zichtbaar Joods zijn moet weer mogen. Zonder angst voor bedreigingen en in alle openheid.

Daar zou ik nou van opkijken.


Bronnen: Asher’s Ongenoegen: Nederland en het sluipende antisemitisme door Asher ben Avraham van 20 december 2010

18 gedachtes over “Nederland en het sluipende antisemitisme

 1. Woede en schaamte borrelen alweer droevig naar ‘boven’.Van de geschiedenis leert men blijkbaar NIETS. “Hoe zo; HARDLEERS”?/! Nu is het ’t anti-semitisme, in verloop van tijd en denk zelf een ZEER korte tijd, is het ‘ALL-anti’. De christenen en de atheïsten zijn dan eveneens aan de beurt. Tenzij men zich BRAAF bekeerd tot de islam. “GEEN haar op m’n hoofd die dit in overweging zal nemen”!!

  Like

 2. In feite klopt het niet helemaal wat je zegt, of is het toch niet compleet. De situatie hier in Antwerpen voor de Joodse gemeenschap is vrij uniek in de wereld. Het wordt hier ook wel eens het Jeruzalem van het Noorden genoemd of van de Lage Landen. De Joodse gemeenschap leeft hier werkelijk als een stad in een stad. En….. ze komen daar ook zelden buiten. Want ze hebben hier alles bij de hand van schoenwinkels tot synagogen. De meesten van hen weten dus ook niet beter dat alles peis en vree is omdat ze niet verder komen dan de denkbeeldige lijnen van hun (Joodse) dorp. Het als zodanig zichtbaar zijn als Jood speelt in hun geval dan ook helemaal niet mee.

  Moesten zij zich doorheen andere wijken van de stad willen begeven zoals de wijk Stuyvenberg , het Kiel, of deelgemeenten van Antwerpen zoals Hoboken en Borgerhout waar grote concentraties Marokkanen en andere moslims wonen, zou er voor hen als zichtbaar herkenbare Jood geen meter doorkomen zijn. En dan wil ik het niet eens over Brussel hebben. Maw zolang de Joden NIET gaan en staan waar ze zouden willen, maar zich vrijwillig ophouden binnen hun gebied, ondervinden ze ook geen Jodenhaat. Ze beseffen dat vele wijken taboe zijn voor hen. Beter wegblijven en je hebt er geen hinder van. Totdat natuurlijk het territorium van de Jodenhaters uiteindelijk zo uitgedeind is dat het op is. Maar dan is het ook wel echt te laat.

  De ganse Joodse wijken van Antwerpen worden zwaar bewaakt. Scholen, synagogen en in het bijzonder met de feestdagen. Ik heb geen idee wat daar de kosten van zijn om de Joden te beschermen tegen Jodenhaat. Maar dat gaat om vele miljoenen euro’s per jaar waar elke Belg voor bijdraagt.

  Die Jodenhaat is ook allemaal rechtstreeks gekoppeld aan de situatie in het Midden-Oosten. Geïmporteerde Jodenhaat dus van Arabische origine. Het begon allemaal 30 jaar geleden, in het begin van de jaren 1980. Op 20 juli 1980 gooide de toen 23-jarige terrorist Saïd Al Nasser van Al Fatah (de Palestijnse terreurorganisatie van Yasser Arafat) twee splintergranaten naar een groep Joodse kinderen in Antwerpen. De kinderen kwamen net van de Joodse school. De bomaanslag op de Antwerpse diamantwijk van 29 augustus 1981, de Silco Affaire van 1 augustus 1985 toen op de Middellandse Zee de Belgische opvarenden van hun jacht SILCO werden geplukt en op beschuldiging van vermeende spionage tot begin 1991 vastgehouden in een Libische gevangenis te Tripoli. Zie op deze blog: https://brabosh.com/2009/01/31/copernic/

  Je houdt het niet voor mogelijk dat er nog altijd mensen zijn die beweren dat haat jegens Israël niets met traditionele Jodenhaat heeft te maken. Onzin dus. Wie Israël haat, doet dat uit antisemitisme, pure Jodenhaat. Alles wat ginder gebeurt heeft directe repercussies op wat hier gebeurt. Eender welke Jood in Antwerpen of in Brussel die durft te beweren dat het veilig leven is in België als Jood is een hypocriet en een leugenaar of een struisvogels die zijn hoofd in het zand steekt. Ik zal die Jood die dat beweert persoonlijk meenemen naar wijken en concentratiebuurten waar ik geen cent meer voor zijn leven geef. Let wel: ik had het hier over de Joden die als dusdanig herkenbaar zijn.

  Like

 3. Het in crescendo gaande antisemitisme in Nederland betreft voor wat de op straat voorgedane incidenten aangaat uitsluitend herkenbare Joden. Daar de overgrote meerderheid van de Nederlandse Joden niet herkenbaar over straat gaat kennen we dus niet de precieze omvang van het antisemitisme, maar lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat dat veel aanzienlijker zou zijn indien alle Nederlandse Joden herkenbaar in plaats van neutraal de openbare ruimte zouden kiezen. Ondanks de grote herkenbaarheid van moslims blijken de incidenten tegen moslims daarentegen juist aanzienlijk af te nemen, zo berichtte ons Monitor Racisme & Extremisme. Het duet van Mohamed Rabbae en Erwin Brugmans komt daarom nogal dubieus over.

  Like

 4. Sorry voor de immense schrijffouten. Had het niet nagekeken XD
  D.


  Moderator: De meesten zijn er al weer uit. 🙂

  Like

 5. @Franklin,

  Ik zie geen verschil tussen het welbekende bloedsprookje waarin al eeuwen en eeuwen lang beweert wordt dat wij bloed van christenen in onze matzes (laten) meebakken en de laster dat Israël met wit fosfor kinderen en vrouwen kapot maken. Dit is dezelfde antisemitische geest waar wij al 2000 jaar (en langer) mee te maken hebben en weet je? Ik krijg hier schoon genoeg van, van mensen die te lui zijn de waarheid te achterhalen! Meehobbelen met de media komt uit gemakzucht en in dit geval minimaal een antipathie tegen Joden. Nederlanders in het bijzonder, zijn lui en opinie van de media wordt snel als feitelijk eigen maakt … ik mis bij de lezer dat hij gebruik maakt van zijn intellect, zijn nieuwsgierige aard, een eigen mening, eigen onderzoek en zodat het kudde gedrag een keer gestopt wordt. Ik heb geleerd dat dit niet alleen komt door gebrek aan nieuwsgierigheid, maar ook door gebrek aan diepgaande achtergronden en doorwrochte analyses, waardoor men de feiten niet meer weet en ruimte geschept wordt om geschiedkundige leugens de wereld in te schieten. Het valt de wereld niet meer op dat niet Israël met fosfor maar Chamas met fosfor schoot en toen de wereld dat eindelijk door kreeg, werd ook dat even in enkele mediakanalen tussen neus en lippen verteld. Oeps… vergissinkje.

  Door zulke leugen hebben gojiem (niet Joden) weer een reden – zonder moeite te doen – Joden en Israël te belasteren. En iedere genocide die op Joden werd uitgevoerd is begonnen met laster! Eat your heart out!

  Devorah

  Like

 6. Woede en schaamte borrelen alweer droevig naar ‘boven’.Van de geschiedenis leert men blijkbaar NIETS. “Hoe zo; HARDLEERS”?/!
  Nu is het ’t anti-semitisme, in verloop van tijd en denk zelf een ZEER korte tijd, is het ‘ALL-anti’.
  De christenen en de atheïsten zijn dan eveneens aan de beurt. Tenzij men zich BRAAF bekeerd tot de islam. “GEEN haar op m’n hoofd die dit in overweging zal nemen”!!

  Like

 7. @Franklin: “Dat Hamas zich achter “menselijke schilden”verschuilt is een dooddoener. Gaza is een smalle overbevolkte strook land-heel Gaza is daarom een “menselijk schild” en dus ongeschikt voor een massale militaire actie.”

  En ik vervolg jouw zin dus verder met…

  “…. en precies omdat Gaza een dichtbevolkte zone is, is dit gebied uitermate geschikt om een guerilla oorlog te voeren tegen een normaal regulier leger. Alles wat zo’n dicht bevolkt gebied heeft kunnen we inzetten en gebruiken voor onze non-conventionele strijd: huizen, winkels, scholen, moskeeën, hospitalen, VN-gebouwen enz.

  Als dat allemaal op is hebben we de mensen nog: eerst verschuilen we ons achter zieken en bejaarden, daarna achter vrouwen en kinderen, op het einde offeren we dan tenslotte onze moedige martelaren op tot en met de allerlaatste, op wie 72 maagden wachten in het hemelse Walhallah die de Palestijnse lul tot het einde der tijden zal verwennen.”

  De shaheed bij zijn maagden en wij d’r vanaf. Eind goed al goed.

  Like

 8. Franklin schrijft:” feit blijft dat de meeste Joden….pal achter Israël staan en dat land door dik en dun verdedigen, ook als het misdaden begaat..”
  Vreemde besluitvorming want hij gaat uit van feiten die hij niet bewijzen kan en daardoor veralgemeent. In deze doet hij uitschijnen dat hij alle Joden kent en meent dat de meeste van die Joden compleet akkoord gaan met die “misdaden”!
  Franklin schrijft: “je kunt niet van twee walletjes eten…”, m.a.w. als je als Jood kritisch staat ten aanzien van Israël dan wordt je niet aangevallen.
  Dus, volgens Franklin zijn de meeste Joden akkoord met de Israëlische misdaden en moeten daarom maar de gevolgen van dragen.
  Deze simplificatie komt mij zeer bekend voor en hadden we geen Talmoedische kennis, Griekse wijsgeren en de Verlichting gehad, dan zou zijn argumentatie(s) aanslaan als geen ander.
  Het enige wat ik van zijn reacties vind? Dom!
  David

  Like

 9. Als nederlanders maar een klein beetje van hun eigen land houden zouden ze Israel moeten steunen tegen het regime van de Hamas wat niet alleen de bevolking van Israel terroriseert maar ook haar eigen bevolking terroriseert. En het simpele feit dat ik met een keppel rondloop als Nederlandse Jood en daarmee dus geassocieerd wordt met Israel (wat ik niet erg vind overigens!) en dat dat dus een reden moet zijn om mij uit te schelden of na te roepen is ronduit belachelijk.
  Zowel NL als IL zijn democratien en zelf iemand die pro-Palestijns zou zijn zou op zijn minst ook pro-Israel moeten zijn en zeker niet anti.
  Niemand roept een Chinees na van wege de misdaden van de bezetting van Tibet of niemand verwacht van een Chinees dat hij afstand moet doen van het regime daar en nooit is een Chinees restaurant in de fik gevlogen en er zijn GEEN grote hekken en betonblokken nodig bij de Chinese school waar ook ter wereld.
  Jouw stellingname is precies de reden waarom deze dingen blijkbaar wel gebeuren bij Joden: omdat je stekeblind zal blijven tegen het gevaar waar Israel dagelijks moet tegen vechten.

  Tav Gaza.
  Er is GEEN wit fosfor afgeschoten door Israel op vrouwen en kinderen. Er zijn wel enkele fosforgranaten afgeschoten door de HAMAS richting Israelische dorpen.
  Er zijn geen vrouwen doodgeschoten met witte vlaggen, als dat al zou gebeurd zijn 1 tegen 10 dat de Hamas dat zelf gedaan heeft.
  Menselijke schilden: het is een algemeen verschijnsel dat de Hamas vrouwen en kinderen meeneemt op terreuractiviteiten. Je kan en je mag je ogen daar niet voor sluiten.
  Daarnaast, als Gaza zo dichtbevolkt is dat er geen militaire activiteiten mogen plaatsvinden en dat toch gebeurt is het omdat Israel zich verdedigd tegen de agressie van de Hamas die dit doet expres uit burgergebieden. Wellicht is je dat ontschoten maar volgens de Geneefse conventies staat Israel in haar recht wanneer zij zich verdedigd tegen agressie op burgergebied vanuit burgergebieden vanuit Gaza.
  Diegenen (de Hamas in dit geval) die militaire activiteit ontplooit vanuit burgergebied (scholen, ziekenhuizen, kinderspeelplaatsen, medische posten, bedrijventerreinen etc) is volgens de Geneefse conventies 100% verantwoordelijk voor de zich al daarbevindende burgers en burgergebouwen. Het land/partij die aangevallen wordt staat volledig in haar recht om terug te slaan en de slachtoffors, in dit geval uit gelokt door de Hamas zijn volledig en totaal ALLEEN en EXCLUSIEF op het conto van de Hamas te schrijven.
  En overgens, zo overbevolkt is de hele Gazastrook niet.

  Als de door jouw genoemde Joodse lobby’s zo sterk zou zijn zou je nooit van ‘Palestina’ gehoord hebben. Het is een idiote complot theorie die neigt naar het gedachtegoed van de protocollen van de wijzen van Zion.

  Het feit dat Amerika achter Israel blijft staan betekent dat ze trouw blijft aan de eigen principes, iets wat de EU al jaren geleden verloren heeft.
  Maar dat inzicht vereist zelfonderzoek, maar waarom zou je? Daar zag ik net weer een keppel lopen: die hebben het gedaan.

  Kritiek op Israel: prima. Maar met mate en met normale argumenten en zonder delegitimaties en in de context van een oorlog op leven en dood, zelfs al vallen er G’d zij dank op dit moment weinig slachtoffers aan de Israelische zijde.
  Blijkbaar is het aantal argumenten zo dun dat delegitimatie van de Israeli of de Jood maar weer van stal gehaald moet worden.

  Like

 10. Nee niet extreem links, niet extreem rechts, blijkbaar extreem blind.

  Blind voor de waarheid en ook voor het Goldstone rapport, beter: extreem selectief blind.

  Like

 11. Primo: Als je in een bepaald land geboren bent en daar de nationaliteit van bezit kun je redelijkerwijze verwachten dat je dan ook loyaal bent aan dat land.Dat geldt voor Joden,Marokkanen of wie dan ook. Vreemd genoeg wordt dat van Joden niet verwacht.We moeten maar accepteren dat Joden overal invloedrijke lobbies stichten die de politiek van hun geboorteland in de richting van Israel sturen. In Amerika en Engeland is dat heel erg,in Canada en Australië ook en nu hebben we dan een minister van Buitenlandse Zaken in Nederland met een naam als Uri Rosenthal die in zijn eerste openbare toespraak zei dat hij Israel zal steunen!Als Joden zo zeer lijden aan “Ahavat Yisrael” laten ze dan naar Israel emigreren en daar werken en strijden voor “hun land”.
  Secundo: Als Joden Israel door dik en dun steunen-ook in haar misdaden-kunnen ze gerechtvaardigde kritiek verwachten.Ik zeg kritiek-niet in elkaar slaan -daar ben ik tegen.Ik heb het niet over vechten, ik heb het over discussiëren!Marokkaanse straatjongens slaan ook niet-Joden in elkaar, dat is hun onaangepastheid,hun zogenaamde Jodenhaat is daar onderdeel van. (ik heb hier ook geen oplossing voor)
  Tertio: Israel heeft wel het recht zich zelf te verdedigen maar daar gelden zekere morele regels voor. Wit fosfor op vrouwen en kinderen loslaten valt daar niet onder. Ook het doodschieten van vrouwen die zich met een witte vlag overgeven niet. Of het beschieten van ambulances, of….ga zo maar door. Zelfs het trots rondlopen met T-shirts met teksten en afbeeldingen die het doodschieten van zwangere vrouwen verheerlijken door het “meest morele leger ter wereld” valt niet daar onder.
  Quarto:Dat Hamas zich achter “menselijke schilden”verschuilt is een dooddoener. Gaza is een smalle overbevolkte strook land-heel Gaza is daarom een “menselijk schild” en dus ongeschikt voor een massale militaire actie
  P.S. Ik heb geen extreem-linkse vriendjes,zelfs geen extreem-rechtse.

  Like

 12. Tja Max, die Franklin “vergeet” weereens dat de aanval op Gaza er is gekomen na tien jaren onafgebroken beschietingen met Qassam- en Katyoesjaraketten en duizenden mortiergranaten. De verdedigingsoorlog van Israël, met als enige doel de beschieting van Hamas op Israëlische burgers te doen ophouden omdat de internationale gemeenschap heeft gefaald om dat zelf te doen, wordt door Franklin gezien als een oorlogsmisdaad. De beschietingen door Hamas en Co zal hij waarschijnlijk als kattenkwaad beschouwen.

  Nochtans wordt Hamas in het Goldstone Rapport ervan beschuldigd oorlogsmisdaden te hebben begaan jegens Israël alsook misdaden tegen de menselijkheid. Ik weet dat de meeste mensen daar niks van weten omdat uiteraard enkel de beschuldigingen tegen Israël in datzelfde rapport door de media worden vermeld. Dit tot groot jolijt van Hamas, de Arabische Liga, de moslimwereld en door nitwits zoals Franklin en zijn extreemlinkse vriendjes.

  Like

 13. welke misdaden?

  Israel heeft het recht zich verdedigen, als zijn burgers worden beschoten. Ook al verstopt de vijand zich achter menselijke schilden. (Zegt iets over de lafheid van deze mensen)

  Ondanks het staakt het vuren schieten deze hufters weer op onschuldige brugers.

  De structurele misdaden moet u echt bij de ander zoeken.

  Like

 14. Dus, twee Joden die als dusdanig herkenbaar zijn, wandelen zaterdagavond in het stikdonker doorheen een straat in Amsterdam naar dezelfde synagoge. De eerste Jood mag volgens jouw definitie met een gerust hart in elkaar geramd worden want die is pro-Israël (dat heeft hij ooit in het geheim bekend aan zijn vrouw) en de andere is tegen Israël, dus die laatste heeft van jou helemaal niks te vrezen. Je bent zelfs zo attent om hen vooraf om hun standpunt tegenover Israël te vragen vooraleer je de ene of alle twee in elkaar zal slaan. Lief van je.

  Mogen we dan Marokkanen die al dan niet pro-Marokko zijn [of Pakistanen, Soedanezen, Kongolezen, Russen, Chinezen enz..] op eenzelfde wijze beoordelen, of geldt jouw definitie enkel de Joden?

  Like

 15. Schrijver klaagt erover dat van Joden “alleen al door het loutere feit van hun Jood zijn” continu verwacht wordt zich voor de daden van Israel te verantwoorden. Ik heb de indruk dat dit inderdaad vaak het geval is en kan me voorstellen dat hij dat vervelend vind. Maar feit blijft dat de meeste Joden “alleen al door het loutere feit van hun Jood zijn” pal achter Israel staan en dat land door dik en dun verdedigen ,ook als het misdaden begaat (zie bijv. de aanval op Gaza).

  Je kunt niet van twee walletjes eten, òf je steunt -als Jood- Israel maar dan moet je ook accepteren dat je -als Jood- erop word aangekeken als Israel zich misdraagt, òf je staat net zo kritisch tegenover dat land als ieder ander en je word dan niet lastig gevallen – als Jood.

  Like

 16. >> het word vab Joden verwacht dat zij zich verantwoorden, Jood te zijn<<
  "ik vraag de muslims in NL: verantwoord u voor de moorddaden vanaf 1400 jaar geleden tot nu toe!"
  "Verantwoord u voor het vermoorden van mijn vader!"
  Want de zg. gr. Mufti van Yerushalayim was toch de adept van ene AH.
  Uw gr. Mufti mijn muslim medemens, had/heeft dezelfde initialen als de door hem bewonderde. Evenal zijn achterneef Yassir.
  Kom naar mij met uw berouw en ik bid voor u aan de Eeuwige.
  Zodat u uw berouw voor de Eeuwige kunt uitspreken.
  Dan zal er Shalom zijn.

  Like

 17. In een gemeenschappelijke brief van Mohamed Rabbae en Erwin Brugmans, beiden lid van het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam, wordt een statement gemaakt over: …’De verwerpelijke aanvallen tegen de Marokkanen enerzijds en de abjecte mishandeling van Joden vanwege hun kleding anderzijds..’ Het lijkt erop dat men wil aangeven dat het opkomende antisemitisme wel erg is maar dat er nog meer erge dingen gebeuren en dan gaat het vooral om ‘aanvallen tegen Marokkanen.’ Het bovengenoemde citaat komt uit het NIW (24 december) en er wordt nog meer geciteerd. Ik wordt er kotsmisselijk van! Welke ‘aanvallen tegen Marokkanen?’ Mishandeling van Joden vanwege hun kleding?? Dus Ommie de haatmoker (even googelen!) bij de AH heeft gelijk als hij zegt dat hij niet tegen die keppeltjes kan en de Joden wil ‘prikken?’ Laten we ervoor waken dat slachtoffers daders worden genoemd en daders tot slachtoffers worden gemaakt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.