Belgisch minister Vanackere: blokkade van Gaza is illegaal

18 mei 2010. Belgisch minister Steven Vanackere overhandigt de autosleutels van een wagenpark aan Saeb Erekat, bestemd voor de Pal-Arabische politie in Jeruzalem. 25 VW-wagens waren de Belgische bijdrage aan de Europese politiemissie voor Palestina

In antwoord op een mondelinge vraag van volksvertegenwoordiger Tanguy Veys in de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van woensdag 22 december ’10 (zie verder), stelde Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) dat de Belgische regering “geen internationaal gerechtshof” is, maar de blokkade rondom de Gazastrook wel “politiek onaanvaardbaar en contraproductief” vindt en dat “de volledige opheffing van de blokkade het doel blijft.” [Bron: Joods Actueel]

door Brabosh

Op 22 december 2010 stelde Tanguy Veys van het Vlaams Belang een parlementaire vraag omtrent de houding van de Belgische regering met betrekking tot de blokkade door Israël van de Gazastrook. Wie goed naar de verklaring heeft geluisterd komt bedrogen uit: de anti-Israëlische politiek door België houdt ook met deze minister het been stijf en volhardt in boosheid. Vanackere volgt nauwgezet de richtlijnen zoals ze al decennialang vastliggen binnen de Europese Unie dat haar karretje heeft vastgehaakt aan dat van de Amerikanen.

Belgisch monument voor Godfried Vanackere die in mei 2010 op Kruistocht was in Jeruzalem om er de Joden te verdrijven

Joods Actueel Magazine schreef gisteren dat de minister niét gezegd heeft dat de blokkade illegaal is. Op de redactie van JA zijn ze tegenwoordig al “blij met een dooie mus“. En dat is geen kwestie van perceptie van dat het glas halfvol of halfleeg is: het is gewoon leeg, geen enkele druppel zit er nog in. Ondanks zijn omfloerst antwoord, heeft de minister zijn conclusies reeds getrokken en handelt hij alsof de blokkade van de Gazastrook door Israël zonder de minste twijfel illegaal is.

De vraag hoe Israël zich dan wel moet verdedigen [lees: mag / mag niet] wordt bijgevolg niet eens meer gesteld laat staan beantwoord. Wie meer wil weten over de legaliteit van de blokkade, ook op deze blog: De wettelijke basis van Israël’s zeeblokkade van Gaza

Zoals altijd het geval is met politiekers die met hun verwrongen taalgebruik nooit duidelijk zeggen wat er moet gezegd worden en waar het op aankomt en bij voorkeur in een taal die voor iedereen toegankelijk en verstaanbaar is, is het in dit specifiek geval voor ons belangrijk op te merken wat de minister NIET heeft gezegd en dat is nogal wat en helemaal niet goed voor Israël.

Want wat antwoordt minister Vanackere over de legaliteit van de blokkade? Vanackere: “De vraag naar de legaliteit van een blokkade is juridisch gezien geen eenvoudige vraag.” Ok, daar ben ik akkoord mee, niet eenvoudig dus, ja en dan? Dan niks meer. De minister ontwijkt met een dergelijke lapsus (“geen eenvoudige vraag“) de belangrijkste vraag van de dag en de essentie van de zaak. De minister blijft als een volleerde ballerina dansen rondom de hete brij.

Want, waarom handhaaft Israël een blokkade rond Gaza?

Heeft het misschien iets te maken met het feit dat er de afgelopen 10 jaren meer dan 10.000 raketten en mortiergranaten vanuit Gaza op Israëlische dorpjes werden afgeschoten? Zou de minister weten dat Hamas zelfs na het einde van de Gaza-oorlog nog immer de angstpsychose in Z-Israël in stand houdt en sinds het einde van het conflict op 18 januari 2009 alweer meer dan 350 raketten en granaten heeft afgevuurd op de burgers van Israël? Heeft het misschien iets te maken met het feit dat Hamas nog steeds weigert over vrede te onderhandelen met Israël en de gewapende strijd verkiest boven het vredesproces aan te moedigen?

Dat Hamas de 2-statenoptie verwerpt en wil vervangen door de 1-staatoplossing met name door Palestina op te richten niet naast Israël maar in de plaats van en de Joden vogelvrij verklaard heeft, waar ze zich ook bevinden? Dat Hamas op de lijst van terroristische bewegingen staat van zowel de Verenigde Staten als op de lijst van de Europese Unie? Dat Hamas sinds augustus 2007 de Gaza helemaal alleen bestuurt op islamistische wijze nadat het eerder de “gematigde” al-Fatah partij van Mahmoud Abbas met geweld heeft verdreven?

Vermits minister Vanackere zich helemaal niet geroepen voelt om op dat soort vragen te antwoorden en dat ook niet doet, en de vraag over de rechtsgeldigheid van de blokkade in een handomdraai onbeantwoord onder de mat schuift, krijgt hij vervolgens ruimschoots de tijd om Israël de Levieten te lezen en te veroordelen voor het “disproportioneel gebruik van geweld” dat “contraproductief werkt”, toen hij het over de Mavi Marmara had.

Maar beeld je nu even in dat de minister met zijn ontwijkend antwoord over de blokkade in het begin van zijn betoog (“juridisch gezien geen eenvoudige vraag“), had willen zeggen: JA de blokkade van Gaza door Israël is legaal. Om zo’n verklaring af te leggen, daar is moed voor nodig en moed en politiek zijn nu eenmaal twee dingen die niet samengaan. Want als de minister dit letterlijk zou zeggen, dan zou hij moeten tolereren dat Israël de blokkade fysiek en militair mag verdedigen.

Dat heeft hij niet gezegd maar wel de verdediging van de blokkade door Israël disproportioneel en contraproductief genoemd. Met dat te zeggen veegt hij de ganse argumentatie van het Israëlische kabinet èn van het IDF, het leger met de hoogste morele standaarden van de wereld en van zijn tijd, in één klap van tafel. De minister weet het gewoon allemaal veel beter en zoals het een echte despoot past, start hij zijn betoog met een paar flinke schoppen naar de Joodse staat, “die opstandige dhimmie die nooit doet wat Europa eist.

De minister gelooft het Israëlische verslag over de gebeurtenissen op de Mavi Marmara van 31 mei 2010 niet en hecht ook helemaal geen geloof aan de verklaringen van de generale staf van het Israëlische leger. In die verklaringen wordt expliciet elke bewering over het gebruik van vermeend disproportioneel geweld weerlegd. De minister gelooft de Israëlische uitleg van de feiten niet.

De minister gelooft de Joodse getuigenissen niet, hij gelooft de beelden niet, hij gelooft de overvloed aan foto- en filmmateriaal niet, kortom alles wat hij ziet en wat niet in het beeld past van vermeend “disproportioneel en contraproductief” gedoe is volgens de minister niet gebeurd en dus ook niet waar. Minister Vanackere gelooft zijn ogen niet met wat hij ziet en laat wat hij zou moeten zien ook niet doordringen in zijn vertroebelde anti-Israëlische geest. Lees ook op deze blog: Shimon Peres ongerust over toenemend antisemitisme in België.

Dat is op zich geen abnormaal gedrag, het is zelfs gewoonte en bijna wet om Israëlische bronnen en Joodse bronnen en getuigen in het algemeen als ongeloofwaardig, onbetrouwbaar en vervalst te beschouwen. Ik heb er  persoonlijk nog alle dagen mee te maken. Vroeger toen ik 6 jaar lang over de Holocaust, collaboratie en verzet schreef [http://www.verzet.org], kreeg ik  haast alle dagen haatmail in mijn box van negationisten die alles ontkenden of minimaliseerden.

Sinds ik 2 jaar geleden begon met over het Israëlische conflict te schrijven wordt ook nu weer alles van het begin tot het einde ontkend.  Wat Joden of Israëliërs verklaren is de definitie slecht, wat alle anderen zeggen is juist en goed. Een Joods “klinkende” familienaam is voor velen al voldoende om mijn hele repliek van tafel te vegen als vals, foutief, kruiperig, samenzweerderig want: Joods!

Aldus bleek de alleszins goed bedoelde parlementaire vraag van Tanguy Veys [die ik ondanks mijn gekende allergie voor het Vlaams Belang toch kan waarderen en ik bedank hem oprecht daarvoor] een maat voor niets te zijn en kreeg minister Vanackere tot diens vreugde en plezier andermaal de gelegenheid om zijn Israëlhaat in het Belgisch parlement vrij te ventileren en uitspraken te doen over Israël nog vooraleer het zelfs tot een proces is gekomen. De uitspraak valt in één klap samen met de aanklacht: Israël is schuldig over de hele lijn tot het tegendeel is bewezen. Zo gaat het al eeuwenlang door.

Over de blokkade is de minister formeel: “Elke versoepeling vanwege Israël mag niet laten vergeten dat een volledige opheffing van de blokkade het doel blijft.” De blokkade van Israël moet volledig opgeheven  worden. Hoe Israël zich dan wel tegen Hamas mag verdedigen,  haar eigen volk moet beschermen tegen gewelddadige lieden die alle dagen luidkeels uitroepen dat ze elke Jood zullen vermoorden die in het vizier komt, ook daar wordt door de minister niet op geantwoord vermits de vraag ook niet gesteld werd. Hamas en de rest van de Gazastrook demilitariseren zou veel, zoniet bijna alle [veiligheids-]problemen oplossen en de blokkade vrijwel onnodig maken, maar ook daar heeft de minister het niet over gehad.

De waarheid is dat wanneer de minister letterlijk zou zeggen dat de blokkade van Gaza illegaal is, dit ook letterlijk betekent dat hij vindt dat Israël illegaal is en geen recht op bestaan heeft en dan klopt de conclusie in de laatste commentline van Joods Actueel weer: “aangezien Vanackere maar al te goed beseft dat de Belgische regering hiermee zwaar haar boekje te buiten zou gaan.” Dàt is mijns inziens de enige reden waarom de minister het woord “illegaal” niet in de mond heeft durven nemen. Wie dat anders ziet mag dat altijd zeggen.


Gaza, 10 maart 2009. Voormalig Brits parlementslid George Galloway (links) komt onder het oog van pers en publiek persoonlijk geld afleveren aan de islamistische terreurgroep Hamas. Galloway is de organisator van de huidige ‘Viva Palestina’ -vloot die probeert de Israëlische blokkade van Gaza te doorbreken, maar zich geconfronteerd zag met een blokkade van zijn vloot door Syrië


Bronnen: Joods Actueel: Belgische regering: blokkade van Gaza niet illegaal van 23 december 2010; Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van woensdag 22 december 2010: Mondelinge vraag van de heer Tanguy Veys aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over “de blokkade van Gaza” (nr. 1519)